Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 2 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 9 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 2

Tebrikler - Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Romancı eserinde sonuna kadar bir hipotezi doğrulamak için uğraşmış, eserinde bir bilim adamı objektifliğiyle kahramanlarını içinden geldikleri çevreye göre konuşturmuştur.

Parçada sözü edilen yazar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

I.    "Sanat, sanat içindir. " görüşüne bağlı kalınır.

II.    Roman duygu ve hayale kapılmadan ger    çekleri dile getirmelidir.

 III.    Eser konusunu yaşanmış olaylardan alır.

IV.   Yazar, eserde kişiliğini gizlemez, düşüncelerini ortaya koyar.

V.   Gözleme çok fazla önem verilir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden han­gisi realizm akımının bir özelliği değildir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Onlar parnasizme tepki olarak ortaya çıkan edebi akımın yolundadırlar. İnsan duyusunun dış dünyayı olduğu gibi değil, duyduğu gibi yansıttığını düşünürler. Şiirlerinde serbest ölçüyü kullanmış, anlamın kapalı olmasına, söz müziğinin önde yer almasına dikkat etmişlerdir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta tanıtılan edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri değildir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
A. Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Fütürizm akımının edebiyatımızdaki tek temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazım Hikmet
İpucu:
TEBRİKLER!
C
H. Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin bir özelliği değildir?

A
Tabiata önem vermemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahlakçı olmak, dine önem vermemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akıl ve sağduyuyu egemen kılmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tezatlara çokça yer vermek
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Üç birlik kuralına uymak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

 -     18. yüzyıldan sonra Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

-      1827'de Victor Hugo 'nun "Cromwell " adlı ese­rinin önsözüyle duyulmuştur.

 -      Klasisizmdeki akıl ve sağduyunun yerini,hayal ve duygular almıştır.

 -      Din (Hristiyanlık) duygusu ağır basar.

 -      Türk edebiyatındaki en büyük temsilcileri: Namık Kemal, R. Mahmut Ekrem ve A. Mithat Efendi'dir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? 

A
Romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Benim eserlerimde akıl ve sağduyu egemendir. Her dönemde kalıcı olmayı istediğimden şekle, dış görünüşe oldukça önem veririm. Bu da benim yapıtlarımın her daim okunmasını sağlar. Okuyan da mutlak surette kendisiyle ilgili bir şeyler bulur.

Böyle düşünen bir yazar aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin etkisinde eserlerini yazıyor olabilir?

A
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Şair, şiirlerinde "Sanat, sanat içindir. " ilkesine bağlı dini ve milli duygularla şiirlerini yazmıştır. Şiirinin dış yapısına, biçimine oldukça önem vermiş, ahenkten çok ritmi ön planda tutmuş­tur. "Saf şiir " ilkesinden yola çıkarak romantizme karşı çıkmıştır.

Şairin şiirlerinde görülen bu durum, onu hangi edebiyat akımının temsilcisi konumu­na sokar?

A
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Parnasizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Natüralist akımla eser vermemiştir?

A
H. Rahmi Gürpınar
B
Nabizade Nazım
C
Yahya Kemal
D
Beşir Fuat
E
H. Ziya Uşaklıgil
Soru 10

Öncülüğünü Tristan Tzara ^ nın yaptığı bu akım, kuralsızlığı kural kabul eder. Şiirdeki vezin, uyak, biçim ve dile karşı çıkar. Amaçları edebiyattaki bütün kuralları yıkmak, yerleşmiş her edebi anlayışı hiçe saymaktır. Şöyle bir bakıldığında bizim edebiyatımızda bu akımın temsilcisi olmadığı görülür.

Yukarıda tanıtılan edebi akım aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dadaizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"Sanat toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkarmada bir araçtır; yaşamda hiçbir şey kötü, çirkin, adi, utanç verici olamaz. Herhangi bir şey anlatılırken iğrenç, çirkin, bayağı ayrımı yapılmamalıdır; çünkü kötü kişileri kötü çevreler yetiştirir, bunda kişinin bir suçu yoktur. "

 Yukarıdaki görüşleri savunan edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Realizm- H. Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm- Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm- H. Rahmi Gürpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Klasisizm- Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romantizm- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.