Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları (ÖSS-ÖYS / Online-Test çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – (ÖSS-ÖYS / Online-Test çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları (ÖSS-ÖSYS)

Tebrikler - Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları (ÖSS-ÖSYS) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahlaki bir gaye güden, akıl ve sağduyunun hakim olduğu, konu olarak seçkin insanları ve ruh hallerini içine alan akım aşağıdakilerden hangisidir?

(1967 - ÖSS)

A
Parnasyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realist
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasik
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Natüralist
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romantik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebi­yatı tiyatro yazarlarından biri değildir?(1990 - ÖYS)

 

A
Aiskhylos
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sophokles
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sokrates
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Euripides
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aristophanes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik­ler birlikte verildiği akımla ilgili değildir?

(2007 - ÖSYS)

A
Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimseme (Natüralizm)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Klasik tiyatroda titizlikle uygulanan "üç birlik kuralı" aşağıda yazılı ilkeler bileşiminden hangisidir?

(1969 - ÖSS)

A
Bütün konuları trilogia- üçleme denen birbirini izleyen üçer eserlik dizeler halinde yazma geleneği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tragedyaları, iki koro terennümü ile ayrılan üçer bölümlük eserler halinde kurma ilkesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuları ve kahramanları tarihten - mitolojiden asil yüksek zümreden alma mecburiyeti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tragedyaların en önemli üç niteliği olan üslup -konu - kahraman tutarlılığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aynı gün ve aynı mekan içinde tek konuyu işleme kuralı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdaki ilkelerden hangisi eski Yunan, ti­yatrosunda değişmez bir değer taşır?(1972 - ÖSS)

A
Başarılı oyunlara ödül verilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Üç birlik kuralına uyulması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sahnede üç kişiden fazla insan bulunmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuların mutlaka tanrıların hayatından alınması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Oyunların açık havada oynanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?(1992 - ÖYS)

A
Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte ve­rilmiştir?

A
Boileau - Moliere - La Fontaine
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Daniel Defoe - Jonathan Swift - Mark Twain
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cervantes - Lamartine - Montaigne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Chateaubriand - J.Steinbeck - Edgar Allan Poe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Thomas Mann - Bernard Shaw - Charles Dickens
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır?

(1978 - ÖSS)

A
Yapıtlardaki dilin ulusal olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Üslubun yalın, açık ve sağlam olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve ede­biyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

(1975 - ÖSS)

A
Klasisizm / Naturalizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Naturalizm / Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizm / Realizm /Klassizm / Sürrealizm / Naturalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm / Klasisizm / Naturalizm / Romantizm / Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm / Romantizm / Realizm / Naturalizm / Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Yunan tragedyalarında koronun en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir? (1969 - ÖSS)

A
Sözlü bölümleri uygun şekilde birbirine bağlarken eğlendirici şarkılar söylemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Müzikli bir söz unsuru olarak esere değişik bir çeşni katmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kamuoyunu (efkar-ı umumiye) yansıtan bir diyalog unsuru olmak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hareket unsuru çok az olan tragedyaları beş bölümlü canlı bir şekle sokmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Perde aralarında seyirciyi oyalamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Latin edebi­yatı içinde değildir?(1971 - ÖSS)

A
Tacituse
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Vergilius
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Euripides
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Terentius
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Platus
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.