Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 9 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 9

Soru 1
..., "Werther " romanıyla ünlenmiştir. Romantik olan yazar, eserlerinde ince, usta bir dil ve dra­matik bir yön kullanmıştır. Yazılarında hiciv, mi­zah, yoğunluk, akıcılık ve coşku
vardır. Hayat felsefesiyle ilgili şiirler yazmıştır. "Faust " adlı ti­yatrosu, ayrıca ilgiyle okunmuş ve izlenmiştir.

Parçanın başına getirilmesi gereken Alman sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. London
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Schiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Puşkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Goethe
İpucu:
TEBRİKLER!
E
C. Dickens
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
- Rus edebiyatının en büyük hikaye yazarıdır.
- Hikayeleri durum tarzındadır.
- Olaya pek önem vermez.
Realisttir.
- Hikayeleri dışında "Vanya Dayı, Vişne Bahçesi " vb. oyunları da vardır.
Yukarıda bazı yönleri verilen Rus sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nicolay Gogol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lev Nikolayeviç Tolstoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Maksim Gorki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anton Çehov
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İvan Turganyev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz edebiyatının en büyük sanatçısı olan W. Shakespeare ^ nin dramlarından biri değildir?

A
Hamlet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karamazof Kardeşler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kral Lear
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Macbeth
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romeo ve Juliet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4
Dünyanın en büyük destan derleyicisi ve şairi­dir. İki destanı vardır: İlyada ve Odysseia. Bun­larda; Akalar ve Troyalılar arasında yapılan Troya Savaşı ^ nın 51 günlük bölümü
anlatılır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı ve ait olduğu millet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dante- İtalyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cervantes- İspanyol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Homeros- Yunan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tasso- İtalyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sapho- Yunan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi modern romanın kurucusu sayılmaktadır?

A
Petrarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dante
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Boccacio
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cervantes
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Montaigne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

I.    Corneille

II.    Dostoyevski

III.    E. Zola

IV.   Fenelon

V.   Gogol

Yukarıda numaralandırılarak verilen sanat­çılar temsil ettikleri edebi akıma göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7
Dünyanın en büyük romancılarından sayılan ..., ... kurucusudur. Romanlarını "İnsanlık Komedyası " genel başlığı altında toplamıştır. "Goriot Baba " bugün de en sevilen ve
klasikleşmiş yapıtlar arasındadır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getiril­melidir?

 

A
Victor Hugo- Romantizmin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Balzac- Realizmin
İpucu:
TEBRİKLER!
C
E. Zola- Natüralizmin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Baudelaire- Sembolizmin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
J. P. Sartre- Egzistansiyalizmin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Dostoyevski ^ ye ait değildir?

A
Anna Karenina
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Suç ve Ceza
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Budala
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yer Altından Notlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ecinniler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9
... dünyanın en ünlü deneme yazarıdır. Özgür düşüncenin öncülerindendir. Fransızcayı ya­bancı unsurlardan kurtararak konuşma ve yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.
İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı ... ad­lı tek eseri günümüzde bir başyapıt olma özel­liğini sürdürmektedir.

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıy­la aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Boccacio- Decameron
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dante- İlahi Komedya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Montaigne- Denemeler
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tasso- Kurtarılmış Kudüs
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cervantes- Don Kişot
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10
Fransız romantiklerinin en içli ve en duygulu sanatçısıdır. Romanlarında ve şiirlerinde daha çok doğadan esinlendi. Ölüm ve aşk konularını kendine has büyük bir duyarlılıkla
dile getirdi. Sanatçının Graziella ve Raphael adlı romanları en önemli eserlerindendir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan Fransız romantiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Alfred de Musset
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mallarme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alphonse Daudet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Guy de Mauppassant
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Lamartine
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11
Bir deha olarak kabul edilen ..., şair, bilgin, bilge kişiliğiyle dünya edebiyatının en ünlü kişi­lerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri bütün dünya dillerine çevrildi. Romantizm
akımından etkilenen sanatçının şiirlerinde büyük bir lirizm vardır. Faust adlı eseri onun dünya görüşünü yansıtması açısından önemlidir.

Paragraftaki boşluğa getirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Goethe
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lamartine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
J. J. Rousseau
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Balzac
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Stendhal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm İle İlgili Bazı Kavramlar

POSTMODERNİZM İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR