Batı Edebiyatından Alınan Nazım Şekilleri Nelerdir?

Batı Edebiyatından Alınan Nazım Şekilleri

Sone: İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, özel bir uyak düzeni olan nazım şek­lidir. Uyak düzeni: abab, abba, ccd, eed.

Terza-rima: Üçlü bentlerden oluşan ve en sonu tek dizeye bağlanan bir na­zım şeklidir. Türk edebiyatına, İtalyan edebiyatından geçmiştir. Uyak düze­ni: aba, bcb, cdc, d.

Triyole: On dizeden oluşur. İlk bölüm iki, sonraki bölümler dört dizeden olu­şur. Birinci bölümün ilk dizesi, birinci dörtlüğün sonunda; ikinci dizesi, ikin­ci dörtlüğün sonunda tekrar edilir. Uyak düzeni: ab, aaaa, bbbb.

ÖRNEK METİN

SONE

Ahmet Kutsi Tecer

Bütün yaz bahçelerde ötüşen mini mini
Kuşların o sevdalı sesleri işitilir
Onların Allah yollar sularını, yemini
Onlar yalnız uçmayı ve ötmesini bilir

 

Biri bir dalda yorgun, bir çılgın, havada
Biri daha ötede öter, durmadan öter
Akşam olunca döner, birleşirler yuvada
Melekler bu yuvayı kanatlarıyla örter

 

Gönül sen de kaygısız, bu kuşlara benzersin
Dilerim Allah’ımın rahmeti eksilmesin
Baharın bu zavallı kuşları üzerinden

 

Onlar baharın ruhu, kırların neşesidir
O sevdalı kuşların musikisi, sesidir
Bana şiirlerimin ahengini öğreten
TERZA RİMA

Ali Canip Yöntem

Mavi bir gölge uçtu pencereden

Baktım: âvâre bir küçük kelebek

Yanıma geldi kim bilir nereden

 

Belli yorgundu; bir veremli çiçek

Gibi serpildi lambanın yanına

Bir duman uçtu, gitti titreyerek…

 

Anladım kıydı yavrucak canına

Söyle ey mavi gölge, söyle eğer

Bir ölümden de çok fenaysa bana,

 

Şu karanlık, şu kimsesiz geceler