Behçet Kemal Çağlar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Behçet Kemal Çağlar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır.

Şiirlerinin asıl kaynağını “Millî duygular, yurt güzellemeleri ve Atatürkçülük” oluşturmuştur.

Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla âşık tarzında şi­irler yazmıştır.

Öğrencisi olduğu Faruk Nafiz Çamlıbel’le birlik­te “Onuncu Yıl Marşı”nı yazmıştır.

Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan nakaratıyla biten ünlü “Kalamış” şirini yazmıştır.

ESERLERİ

Şiir Erciyes’ten Kopan Çığ, Benden İçeri , Burada Bir Kalp Çarpıyor
Tiyatro Çoban, Deniz Abdal, Attila, Battal Gazi Destanı