Zeki Ömer Defne Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Zeki Ömer Defne Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Anadolu’nun farklı yerlerinde edebiyat öğret­menliği yapmıştır.

Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul, Isparta, Eğin, Ilgaz şehirleri için yazdığı güzellemelerle tanın­mıştır.

Halk şiiri geleneğiyle çağdaş şiiri birleştirerek kendine özgü yeni bir şiir anlayışı ortaya koymaya çalışmıştır.

Şiirleri biçim ve içerik bakımından Beş Hececiler’i andırır. Bir an­lamda onların devamı gibidir.

Destanlardan, folklordan yararlanarak yerli motiflerle süslü ro­mantik ve lirik yurt güzellemeleri yazmıştır.

Anadolu, yurt güzellikleri, vatan, millet başta olmak üzere aşk, ta­biat gibi temaları ele almıştır.

ESERLERİ

Şiir Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler