Beş Hececiler, Özellikleri, Yazarları

BEŞ HECECİLER

*Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının “milli romantik açılımın ”öncülerindendir.

*Milli edebiyattan etkilenen bu akım başlangıçta aruzla şiir yazarken daha sonra Ziya Gökalp’la tanıştıktan aruzu bırakıp hecenin beş şairi olarak karşımıza çıkmışlardır.
*Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
*I.Dünya savaşı yıllarını ve Kurtuluş Savaşı yılarında Anadolu insanını konu edinmişlerdir.

* Realizme yazmak istedilerse duygusallığa kaçıp yer yer romantizmin etkisinden kurtulamadılar.
*Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
*Halk şiiri nazım biçimlerini kullanan Beş Hececiler , nazım birimi olarak dörtlüğü benimsediler.
*Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir.
*Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur:
Faruk Nafiz Çamlıbel,

Yusuf Ziya Ortaç,
Enis Behiç Koryürek,

Halit Fahri Ozansoy ,
Orhan Seyfi Orhon

YAZARLARI

FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL

*Beş Hececilerin milli kaynaklara yönelişleri içinde ilkelerini başarıya uygulayan topluluğunu önde gelen şairidir.

*Şiire I.Dünya savaşında aruzla başladı. Daha sonra da hece vezniyle şiirler yazmaya başladı;.

*Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam etti.

*Heceyle yazdığı şiirlerinde halkın yaşantılarından çıkardığı konuları halkın söyleyiş biçimiyle dile getirdi.

*Aruzla yazdığı şiirlerini iki kitapta  toplamıştır: “Şarkın Sultanları , Gönülden Gönüle”
*Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.
*Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini anlatır.

*Sanat adlı şiiri memleket edebiyatının nasıl olması gerektiği üzerine bir bildiridir.
*Şiirlerindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır.
*Dili sadece akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır.
ESERLERİ:
Şiir:Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönüle, Bir Ömür Böyle Geçti,
Elimle Seçtiklerim, Heyecan ve Sükun
Tiyatro: Özyurt, Canavar, Akın, Kahraman

Mensur Tiyatro:Yayla Kartalı

Roman: Yıldız Yağmuru

ENİS BEHİÇ KORYÜREK

* Konularını deniz savaşlarından alan “Eski Korsan Hikayeleri” başlığında topladığı şiirleri ile tanınmıştır.

*O da önceleri aruzla yazarken Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra heceye geçmiştir.
*İlk şiirlerini Servet-i Fünun etkisinde yazdı.
*Şiire aruz vezniyle başlamıştır.
*Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber, daha sonra kurtuluş savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır.
ESERLERİ:
Miras , Varidat- Süleyman, (Bütün şiirlerini  Miras ve Güneşin Ölümü kitabında toplamıştır)

HALİT FAHRİ OZANSOY

*Edebiyat   yaşamına ilk önce “Nayiler” adlı toplulukla girmiştir.

Bu şairimizde önce aruzla başlamış ve Aruza Veda kitabıyla da ün kazanmıştır.
*Şiirlerinde çoğunlukla egzotik sahnelere,yaşlılık ve ölüm, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara rastlanır.
*Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır.
*Şiir, roman ve tiyatro türlerinde eserler vardır.
Eserleri

Şiir:

Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Zakkum, Bulutlara Yakın, Gülistanlar Harabeler, Paravan, Balkonda Sesler, Sulara Dalan Gözler, Hep Onun İçin, Sonsuz Gecelerin ötesinde

Tiyatro:

Baykuş, iik Şair, Sönen Kandiller, Nedim, On Yılın Destanı, Hayalet, Bir Dolaptır Dönüyor

Anı:

Edebiyatçılar Geçiyor, Edebiyatçılar Çevremde, Darülbedayi Devrinin Eski Günleri, Eski İstanbul Ramazanları

YUSUF ZİYA ORTAÇ

*Yusuf Ziya da diğerleri gibi şiire aruzla başlamış daha sonra heceye geçmiştir.
*Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir.

*Şiirleriyle ünlendikten sonra düzyazı türüne geçmiş ve özellikle ince , nükteli ve esprili anlatımla okuyucunun karşısına çıkmıştır.
*Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır.
ESERLERİ:

Şiir: Akından Akına, Bir Rüzgar Esti, Yanardağ, Aşıklar Yolu,Cenk Ufukları

Tiyatro: Binnaz, kördüğüm

Gezi-Anı –Biyografi: Bizim Yokuş , Portreler,

ORHAN SEYFİ ORHON

*Şiire aruzla başlar daha sonra heceyle devam eder.Aruzla yazdığı “Fırtına  ve Kar” adlı uzun şiiriyle tanındıktan sonra hece ölçüsüyle ve sade dille yazdığı “Peri Kızı ile Çoban Hikayesi” adlı manzum masalı yazarak heceye geçmiştir.
*Şiirlerinde daha çok şahsi konuları işler.
*Bazı şiirlerinde halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır.
*Bireysel duyguları işleyen ,ahenkli,ve zarif şiirlerinde temiz duru bir Türkçe kullanmıştır.

ESERLERİ:

Şiir: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kızı İle Çoban Hikayesi , O Beyaz Bir Kuştu, Kervan

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.