Bilge Karasu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Bilge Karasu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • İstanbul’da doğan sanatçı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Ankara Radyosunda ve Hacettepe Üniversitesinde çalışmıştır.
 • Modern, postmodern romanın Türk edebiya­tındaki önemli isimlerindendir.
 • Öyküleriyle modern Türk öykücülüğüne yeni bir soluk getirmiştir.
 • Bireyin sorunlarına, iç dünyasına ve gündelik hayatındaki çıkmazlarına ağırlık vermiştir.
 • Eserlerinde sevgi, dostluk, baskı, tutku, korku, yalnızlık, ölüm, başkaldırma, boyun eğme, inanç çatışması gibi kavramları kendi­ne özgü imgesel bir dille anlatmıştır.
 • Günlük yaşamı ele aldığı için okuyucu ile eserin kahramanları ara­sında sıcak bir bağ kurarak okuru da olayların içine dahil etmiş böylece okuyucunun eserde kendinden parçalar bulmasına ola­nak sağlamıştır.
 • Gözlem gücü yüksek, ayrıntıları yakalamada usta, anlatım tek­niklerinde başarılı bir sanatçıdır.
 • Kelimelerini özenle seçen yazar; işlenmiş, üzerinde çalışılışmış ve estetik bir dil kullanarak İç içe bölümlenen ve çoğalan alegorik anlatımıyla okuyucuya dilsel bir şölen sunmuştur.

 • Kapalı bir anlatıma sahip postmodern bir eser olan “Gece” adlı romanıyla 1O yılda bir verilen Pegasus Ödülü’nü kazanan tek Türk yazardır. Düş ile gerçeğin bir arada verildiği, eylemden çok dü­şüncenin Ön planda olduğu, anlatılanların yer yer yazarın yaşam öyküsüyle birleştiği romanda 12 Mart ve 12 Eylül dönemleri üstü kapalı bir şekilde okura sezdirilmektedir.
 • “Kılavuz” romanı, polisiye ve fantastik unsurların kullanıldığı üstkurmaca bir eserdir. Romanda tatil yapmak için bir sahil ka­sabasına İnen Uğur adlı bir gencin orada Mümtaz adlı bir yaşlıya refakatçi olması, yaşadığı gizemli olaylar anlatılmaktadır.
 • “Troya’da Ölüm Vardı” adlı hikaye kitabında cinsellik ve eşcinsellik üzerinde durmuştur.
 • “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı” adlı hikâyesinde kendi içine bir yolculuk yaparak okuyucuyla birlikte bir inanç sorgulaması yapmış, manastırdaki keşişlerin kendi inançlarıyla hesaplaşmaları üzerinde kurgulanan eser, Sait Faik Hikaye Armağanı’na layık gö­rülmüştür.
 • “Göçmüş Kediler Bahçesi” hikâye kitabında korkular ve acılar içinde bunalan eserin kahramanını, masalların gizemli dünyasın­da yücelterek yeniden var olmanın hazzını ve yolunu sezdirmek­tedir.
 • “Ne Kitapsız Ne Kedisiz” deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebi­yat Ödulü’nü almıştır.

ESERLERİ

Roman 

Gece, Kılavuz

Hikâye            

Troya’da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi, Lağımlaranası ya da Beyoğlu

Deneme         

Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Narla İncire Gazel, Altı Ay Bîr Güz