Vüs’at O. Bener Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Vüs’at O. Bener Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Samsun’da doğan Vüs’at Orhan Bener, Harp Okulunu bitirmiş, yüzbaşıyken ordu­dan ayrılmış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra çeşitli devlet kurumlarında çalışmıştır.
 • Modern Türk öykücülüğünün “altın kuşak” olarak tanımlanan 1950 kuşağının önemli isimlerindendir.
 • Olaya dayanmayan, serim-düğüm-çözümü olmayan Çehov tarzı durum Öyküleri yazmıştır.
 • İlk öykülerinde daha çok küçük kentlerdeki sıradan insanların ba­sit yaşamına, kimi zaman sonuca ulaşmayan sevgilerine ve kişile­rin ruhsal derinliklerine yer vermiştir.

 • Hikâyelerinde gerçekliği soyutlayarak edebi bir temele oturtma­sı, sürekli yeni anlatım biçimlerine başvurmuştur.
 • Daha çok otobiyografik nitelik taşıyan öyküleriyle bilinir.
 • Gündelik olaylarla, bilinçaltında birikmiş yaşam parçalarını bir­leştirerek bilinç akışı ve iç konferans yöntemiyle okuyucuya sun­muştur.
 • Eserlerinde ölüm teması önemli bir yer tutar. Bunda yazarın genç yaşta doğum sırasında kaybettiği ilk eşi ve doğumdan sonra yaşatılamayan çocuğunun da etkisi vardır.
 • Başlangıçta yalın bir dil kullanırken daha sonra okuyucudan çaba isteyen, onu yoran, söz dizimi farklı, yenilikçi bir dil ve anlatıma yönelmiştir.
 • 1950’de New York Hearld Tribüne gazetesi ve Yeni İstanbul ga­zetesinin birlikte düzenlediği Dünya Öykü Yarışması’nda “Dost” adlı öyküsüyle üçüncülük kazanmıştır. Bu kitabında küçük kent­lerdeki sıradan insanların iç ve dış dünyasını yansıtan hikâyelere yer vermiştir.
 • Aile kurumunun temel değerlerine şüpheyle yaklaştığı “Ihlamur Ağacı” oyunuyla 1963 TDK Tiyatro Armağanı’nı, “İpin Ucu” oyu­nuyla da 1980 Abdi İpekçi Armağanı’nı almıştır.
 • Öykülerinin yanı sıra kısa dizilerden oluşan, ironik, esprili ve şaşır­tıcı şiirler de yazmıştır.
 • “Siyah Beyaz” hikayesiyle Yunus Nadi Edebiyat Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

Roman Buzul Çağının Virüsü,

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları

Hikâye Dost, Yaşamasız, Siyah-Beyaz, Mızıkalı Yürüyüş, Kara Tren, Kapan
Tiyatro Ihlamur Ağacı, İpin Ucu
Şiir                Manzumeler

 Bunları da gezebilirsin.

blank

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …