Yusuf Atılgan Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Yusuf Atılgan Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Manisa’da doğan sanatçı, İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra öğretmenlik yaptı. Siyasi nedenlerden dolayı bir yıl hapis yattıktan sonra Manisa’da çiftçilikle uğraştı. 1979’da İstanbul’a dönünce yayınevlerinde çevirmenlik, redaktörlük, danışmanlık yaptı. Canistan adlı roma­nını tamamlayamadan öldü.
  • Türk romancılığında modern anlatım tekniğini en iyi kullanan ya­zarlardandır.
  • Bilinç akışı ve iç monolog tekniğine başvurması; kurguyu, ayrıntı­yı ve imgeleri ustaca oluşturmasıyla dikkat çekmiştir.

  • Bireyin ruh halini en iyi yansıtan yazarlardan biri olarak tanınmıştır.
  • Eserlerinde köy ve kent yaşamını duyarlı bir yaklaşımla ele almıştır.
  • Yazılarında Nevzat Çorum ve Ziya Atılgan mahlaslarını kullanmıştır.
  • “Anayurt Oteli” ve “Aylak Adam” romanlarında psikolojik yabancı­laşma ve yalnızlık temasını başarıyla işlemiştir.
  • “Aylak Adam” romanında toplumun belirlediği kuralların dışına çıkmanın, başa çıkması güç sonuçlar doğurabileceği konusunu işlemiştir. Alışılmışa, sıradanlığa karşı çıkan Bay C’nin başından geçen olayları anlatan roman psikolojik yalnızlık ve yabancılaşma temalı en başarılı romanlardan biri kabul edildi.
  • “Anayurt Oteli” adlı romanı Manisa’daki “Anavatan Oteli” ve onun kâtibinden esinlenerek yazmıştır. Romanda Anadolu’nun bir kasabasında otel kâtipliği yapan Zebercet’in otelde bir gece konaklayan esrarengiz bir kadın müşteriden sonra karmaşıklaşan duygu dünyası ve ruhsal yapısı, buna bağlı olarak bunalıma gir­mesi, kadının geleceğini ümit ederek yolunu gözlemesi ve İntihar etmesi anlatılır. Yazar, Zebercet’in şahsında toplumdan kopuk tip­lerin derin ruh tahlilini yapmaktadır. Eser, 1987’de aynı adla sine­maya aktarılmıştır.
  • “Aylak Adam” romanıyla Yunus Nadi Roman Armağanı’nda ikincilik, “Bodur Minareden Öte” hikayesiyle Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmıştır.

Eserleri

Roman Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan
Hikaye Bodur Minareden Öte, Eylemci
Çocuk kitabı Ekmek Elden Süt Memeden
Piyes Çıkış Gecesi