Rasim Özdenören Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Rasim Özdenören Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Kahramanmaraş’ta doğan sanatçı, İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakültesini ve Gaze­tecilik Enstitüsünü bitirdikten sonra devletin çeşitli birimlerinde üst düzey görevlerde bu­lunmuştur.
 • Edebiyatımızın önemli öykü ve deneme yazar­larındandır.
 • Gençliğinin ilk yıllarından itibaren kendine edebiyatı ciddi bir iş olarak seçen insanlardan oluşan bir arkadaş grubuna (Mavera ekibi) dâhil olmakla, sonraki yıllarda şekillenecek edebî şahsiye­ti için çok önemli bir zemin hazırlamıştır. İlerleyen zamanlarda Sezai Karakoç’la tanışması da sanat anlayışının şekillenmesinde önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.
 • Köy romancılığının etkisinin azaldığı, varoluşçu yazarların etkisinin daha çok hissedildiği bir dönemde “yerli” öyküleriyle dikkat çekmiş­tir.
 • Anadolu’nun birçok köyünü, kasabasını, şehrini gezerek orada yaşamış; buralardaki gözlemlerini ayrıntıya inerek canlı tasvirlerle eserlerine yansıtmıştır.

 • Hikâyelerinde sistemin birey üzerindeki etkisini; bireyin yalnızlı­ğını, yabancılaşmasını, kuşak çatışmasını, modernlik-gelenek ça­tışmasını, değerlerinden koparılmış ve modern kentlerin varoş­larında kıstırılmış bireyin/ailenin acılarını, dramını gözler önüne sermiştir.
 • Hikâyelerinde karamsar ve mutsuz bir dünya ortaya koymuş, bu­nun ancak İslami, dinî bir yaşayış ile aşılabileceğini hissettirmiştir.
 • Konularını her gün karşılaşabileceğimiz sıradan insanların yerli hayatından seçmiştir.
 • Amerika’da iki yıl kalarak çağdaş dünyanın en önemli merkezini tanımasının da eserlerine olumlu yansımaları olmuştur.
 • İslamî kimliğiyle tanınan bir öykücü olmasına rağmen öyküle­rinde hiçbir zaman, dönemindeki birçok yazarda görüldüğü gibi, inandığı şeyleri okuyucusuna dayatmamış, vermek istediği me­sajı öyküyü örselemeden, akışı ve yapıyı bozmadan anlatmayı bilmiştir.
 • Şiirsel öğelerin de hissedildiği usta bir dil kullanmıştır.
 • “Denize Açılan Kapı” hikâye kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikayecisi Ödülü’nü; “İki Dünya” adlı denemesiyle Türkiye Millî Kültür Vakfının fikir dalında Jüri Özel Ödülü’nü almıştır.
 • Çok Sesli Bir ölüm” ve “Çözülme” adlı hikâyeleri TV filmine uyarlanmış, bunlardan “Çok Sesli Bir Ölüm”, Uluslararası Prag TV Filmleri Yarışmasında Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştür.
 • Yazar, TBMM tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü’nün sahibi­dir.

ESERLERİ

Hikâye

Denize Açılan Kapı, Çok Sesli Bir Ölüm, Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çarpılmışlar, Kuyu, Ansızın Yola Çıkmak,

Hışırtı

Roman           

Gül Yetiştiren Adam

Deneme

Kafa Karıştıran Kelimeler, Yaşadığımız Günler, Yumur­tayı Hangi Ucundan Kırmalı, Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti. Ruhun Malzemeleri, Ben ve Hayat ve Ölüm, İpin Ucu, Düşünsel Duruş, Müslümanca Yaşamak, Siyasal İstiareler, Çapraz İlişkiler, Kent İlişkileri