Cahit Atay Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Cahit Atay Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Çorum doğumlu olan sanatçı, lise öğrenimini tamamlamadan okuldan ayrıldı.
  • Konusunu Anadolu’nun   köy  ve   kasabala­rından alan oyunlarında köylünün, törelere başvurarak meselelerini çözmenin imkânsızlığını mizahi bir dille ortaya koydu.
  • Genellikle kâra mizahla biten oyunlarında köylünün özellikle ka­dınların ve saf insanların ağaların elinde oyuncak olmalarını kıv­rak bir üslupla dile getirdi.
  • Oyunları başla Devlet Tiyatroları olmak üzere pek çok tiyatro top­luluğu tarafından sergilendi.
  • En önemli oyunlarından olan ve sinemaya da aktarılan “Sultan Gelin’de cehalet sonucu kadının köyde bir meta (ticaret malı) olarak görülmesini acı bir mizahla dile getirdi. Ağa, satın aldığı güzel Sultan’ı, kocasının ilk gece ölmesi üzerine beş yaşındaki oğ­luna nişanlar. Sultan çocuğu büyütürse de delikanlı sevdiği kızla kaçar. Ağa bu sefer gelini yeni doğan çocuğuyla nisanlar.
  • “Pusuda” oyununda köy ağası Yılanlıoğlu’nun, kasabada yazı­hane açan Yaşar’ın sevdiğine göz koyması, Yaşar’ı öldürtmek is­temesi fakat Yaşar’ın arkadaşı tarafından kendisinin öldürülmesi anlatılır.
  • “Ana Hanım Kız Hanım’da köy kadınlarının çilesini, kuma geleneğini ve bu geleneğin beraberinde getirdiği dramları ele aldı.
  • “Mangoma Maskeleri” oyunuyla 1984 Enka Sanat Ödülü’nü aldı.

Tiyatro eserleri şunlardır:

Sultan Gelin, Pusuda, Mangoma Maskeleri, Ana Hanım Kız Hanım, Sahildeki Kanepe, Hamdi ve Hamdı, Karaların Memetleri, Ormanda, Kırlangıçlar, Palabıyık, Amele Hıdır, Godol’yu Beklemezken, Gültepe Oyunları