Çokluk Ekinin Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir?

İçindekiler

ÇOĞUL ADLAR (Çokluk Ekinin Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir?)

Adın birden çok varlığı gösterdiğini belirtmek için “-lar/-ler” eki kullanılır.

Çoğul eki almış sözcükler çeşitli anlamlara gelen adlar ku­rarlar:

Çoğullama

Kitaplar, ağaçlar, arabalar…

Aile, çevre

Ayşeler, bize gelecek.

Ablamlar, Eskişehir’e taşındı.

Benzerleri

Çelebiler, Orhan Gaziler buralarda yatıyor.

Yeni Mimar Sinanlar yetişiyor.

Abartma

Güneşlere şapkasız çıkma.

Dünyalar kadar kitabı vardı.

Genelleme

Akşamları erken yatarım.

Sabahları bu yolda koşarım.

Aşağı yukarı

Ahmet, on yaşlarında bir çocuk.

Sabaha karşı beş sularında uyuyabildim.

Saygı

Beyefendiler, makamına teşrif etti.

Müdür Beyler, teftişe çıktı.

Küçümseme

Hanımefendiler, nihayet uyanabilmişler.

Aynı gruptan varlıklar

Sürüngenler, kemirgenler, baklagiller…

Sayı basamakları

Onlar basamağı, yüzler basamağı…

Kurum ve kişilerin topluluğu

Yüksek Okullar Gen. Müd., Memurlar Kooperatifi…

On yıllık zaman dilimi

Hâlâ 1980’lerin müziğini dinliyorum.

Düşmüş olan tamlayanın çokluğunu gösterme

Sahip oldukları bir tek inekleri kalmıştı.

ÖRNEK SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler” eki cümleye “abartma” anlamı katmıştır?

A) Hastalanan çocuk ateşler içinde yanıyor.

B) Aylinler tatile Avrupa’ya gitti.

C) Evlerin hepsi belediye tarafından boyandı.

D) Sürü sürü inekleri, koyunları vardı.

E) Karacaoğlanlar yetişiyor edebiyatımızda.

Çözüm

“-ler” eki eklendiği ada, B şıkkında “aile”, C şıkkında “ço­ğullama”, D şıkkında “düşen tamlayanın çokluğunu”, E şıkkında “benzerleri” anlamını katmıştır. A şıkkında ise de­recenin normalden çok yüksek olduğunu anlatarak “abart­ma” anlamı katmıştır.