Yapılarına Göre Adlar Nelerdir?

YAPILARINA GÖRE ADLAR

BASİT ADLAR

Yapım eki almamış, birleşik ad biçiminde de kurulmamış adlardır.

Yol, kent, çanta, Ankara, buğday…

TÜREMİŞ ADLAR

Adın kök ya da gövdesine yapım eki getirilerek ad, yeni bir kav­ramı anlatır duruma gelir.

Başlık (baş-lık), verim (ver-im), yaşama (yaş-a-ma), doğum (doğ-um), sevinç (sev–inç) …

BİRLEŞİK ADLAR

İki ya da daha çok adın birlikte kullanılmasıyla oluşur, tek bir ad gibi kullanılır.

Basımevi, aşçıbaşı, cumartesi, gecekondu, günebakan…

Oluşum biçimlerinden birkaçı:

  1. Sıfatla adın birleşmesiyle: Akdeniz, Güzelyalı, Yenimahalle, karadut…
  2. Belirtisiz ad tamlaması biçiminde: devetabanı, yavruağzı, fildişi, akşamüstü
  3. Çekimli iki eylemin birleşmesiyle: biçerdöver, kaptıkaçtı, uçtuuçtu (oyun)…
  4. Bir adla çekimli eylemin birleşmesiyle: gecekondu, kül­bastı, hünkârbeğendi…
  5. İyelik eki almış bir adla bir sıfatın birleşmesiyle: Karnıya­rık, baldırıkara (bitki)…