Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 10

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 10

 1.     Anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel an­lamda serimi, düğümü, çözmüş olmayan bir öykü türü. Dünya edebiyatında öncüsü A. Çehov’dur. Bizdeyse bunu uygulayanların başına M. Şevket Esendal gelir.
        Yukarıdaki parçada anlatılan ve Esendal’ın başlattığı bu öykü türünün diğer temsilcisi olan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ömer Seyfettin
B)    A. Hamdi Tanpınar
C)    Sait Faik Abasıyanık
D)    Aziz Nesin
E)    Orhan Seyfi Orhon

2.     Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin şiir anlayışına ters düşer?
A)    Hece ölçüsünden ve uyaklardan uzaklaşmak
B)    Yoğun, karma tamlamaları kullanmamak
C)    Dili olabildiğince sadeleştirmek
D)    Alaycı, nükteli kırıcı ifadelerden kaçınmak
E)    Kaynağını güncelden alan temalar aramak

3.     Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)    Baba Evi
B)    Dişi Örümcek
C)    Sözde Kızlar
D)    Keşanlı Ali Destanı
E)    Esir Şehrin İnsanları

4.     …, deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve ro­mancısıdır. Edebiyatımızda deniz çığırını aç­mış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz in­sanlarını, Bodrum’u, Ege denizinin efsane­lerini, Akdeniz savaşlarını, coşkulu bir üslupla anlatmıştır.
        Parçanın başına getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Haldun Taner
B)    Cevat Şakir Kabaağaçlı
C)    Ahmet Rasim
D)    Orhan Asena
E)    Ahmet Muhip Dıranas

5.     Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A)    İnce Memed – Yaşar Kemal
B)    Baba ve Piç – Elif Şafak
C)    Tutunamayanlar – Orhan Asena
D)    Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel
E)    Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk

6.     Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış­lığı vardır?
A)    Garip Akımı İkinci Yeni Akımı’na karşı bir tepki olarak doğmuştur.
B)    Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu–gerçekçi bir çizgiye yönelir.
C)    Birinci Yeniciler, ölçü, kafiye ve mecazlı anlatımı tümüyle reddetmişlerdir.
D)    Maviciler, Attila İlhan’ın çıkardığı dergiden adını almıştır.
E)    Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve söz bakımından devamı niteliğindedir.

7.     Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)    Huzur
B)    Mahur Beste
C)    Tutunamayanlar
D)    İnce Memed
E)    Kendi Gök Kubbemiz
8.     Roman, Türk edebiyatında Doğu–Batı mese­lesini ele alan en değerleri eserlerdin birisidir. İki Semt adı verilip, her birinin Doğu ve Batı’yı temsil ettiği romanda, iki medeniyet arasındaki ikilik etkileyici bir üslupla anlatılır. Batılılaşma tarihimiz açısından çok önemli bir eserdir.
        Paragrafta tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Beş Şehir, A. Hamdi Tanpınar
B)    İstanbul ve Piere Loti, A. Şinasi Hisar
C)    Moskova–Roma, F. Rıfkı Atay
D)    Fatih–Harbiye, Peyami Safa
E)    Samsun’dan Ankara’ya, F. Hüsnü Dağlarca

9.     Romanın baş kahramanı Kamil Bey’dir. Eser­de onun sorumsuz bir aydın olmaktan, sorum­lu bir aydın olmaya doğru yönelişi ve duyarlı hale gelmesi anlatılır. Konu olarak Milli Müca­dele seçilmiştir. Eserin yazarı Kemal Tahir’dir.
        Parçada tanıtılan Kemal Tahir romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Devlet Ana
B)    Esir Şehrin İnsanları
C)    Kuyucaklı Yusuf
D)    Tutunamayanlar
E)    İnce Memed

10.   1945 yılında yayınlanan roman Cevat Şakir’in eserlerinin genel özelliklerini yansıtır. Roman­da, deniz sevgisi, denizin çekiciliği, denizcilerin yaşadığı zorluklar, güzellikler genel olarak de­nizdeki yaşam bir kahraman vasıtasıyla anla­tılmaktadır. Eserde, deniz bir baş kahraman gibi işlenmiş, bu yüzden yayınlandığı zaman çok ilgi görmüştür. Anı biçiminde yazılmıştır.
        Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ege Kıyılarından
B)    Aganta Burina Burinata
C)    Gülen Ada
D)    Turgut Reis
E)    Deniz Gurbetçileri

11.    Aşağıdaki “Yedi Meşaleciler”den hangisi, topluluğun tek öykücüsü olarak kalmış, başka türde ürün vermemiştir?
A)    Vasfi Mahir Kocatürk
B)    Cevdet Kudret Solak
C)    Ziya Osman Saba
D)    Sabri Esat Siyavuşgil
E)    Kenan Hulusi Koray

CEVAPLAR

1 C
2 D
3 D
4 B
5 C
6 A
7 E
8 D
9 B
10 B
11 E