Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 11 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 11 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 11


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“‘Millet’ nasıl yeni bir anlayış ise ‘Milli Edebiyat’ da onun gibi biçim için yeni bir anlayıştır ve mil­let nasıl bir çağcıl bir toplum demekse, Milli Edebiyat da çağcıl edebiyat, yani milli kişiliği en yüksek derecede gösteren ‘yaratıcı edebiyat demektir.’” diyerek Türkiye’de edebiyatımızın tarihini ilk kez bilimsel yöntemlerle incele­yen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuat Köprülü
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Romancı, olguları değiştirmeden ortaya koymalı, yargılamaktan ve sonuca varmaktan uzak duran bir yazman olarak kalmalıdır. "

Aşağıdaki romanlardan hangisi, yukarıda sözü edilen özelliğin etkilerini taşımaktadır?

A
Yaprak Dökümü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sinekli Bakkal
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kiralık Konak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "Yedi Meşaleciler " topluluğunun bir şairi değildir?

A
Ziya Osman Saba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yaşar Nabi Nayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vasfi Mahir Kocatürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sabri Esat Siyavuşgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Sanatçı, din, tasavvuf, politika, ekonomi, öykü, roman, şiir, tiyatro gibi birçok alanda yapıtlar verdi. Ama asıl ününü "Kaldırımlar " adlı şiiriyle yakaladı. Hece ölçüsünü şiirlerine başarıyla uyguladı. Seçtiği sözcük ve söz gruplarıyla geniş hayal ve söyleyiş özelliklerini birleştirerek özgün olma özelliği kazandı. İnsan, ruh, fizikötesi ile ilgili şiir ve piyesleri edebiyatımızın başlıca yapıtları arasındadır.

Paragrafta kendinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
N. Fazıl Kısakürek
İpucu:
TEBRİKLER!
B
H. Fahri Ozansoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
F. Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
A. Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
A. Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Eser, İstanbullu genç bir kızın Anadolu'ya öğretmen olarak gitmesini ve aşkını ele almıştır. Aşk konusunda aşırı duygusallığa yer verişi yüzünden gerçekçi akıma karşı olmakla eleştirilmiş, diğer yandan da toplumsal gerçekleri yansıtması bakımından realizmin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

Parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huzur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kurtlar Sofrası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnızız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dudaktan Kalbe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çalıkuşu
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Dergah dergisinde çıkan şiirleriyle edebiyata atı­lan sanatçı, eleştiri, günlük ve özellikle deneme türünde yazdıklarıyla ünlüdür. Dilimizin yabancı sözcüklerden arınması yolunda büyük çaba har­camış ve yeni bir nesir biçiminin doğmasına önayak olmuştur. "Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze... " başlıca yapıtlarıdır.

Yukarıda tanıtılan ünlü denemecimiz aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
M. Fuat Köprülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nurullah Ataç
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zeki Ömer Defne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.    Dudaktan Kalbe

II.    Çalıkuşu

III.    Yeşil Gece

IV.    Akşam Güneşi

V.    Miskinler Tekkesi

Yukarıda "R. Nuri Güntekin " e ait numaralan­mış eserleri içeriklerine göre gruplarsak hangisi dışta kalır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Bu Ülke, Jurnal, Kırk Ambar " adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A
İsmail Habip Sevük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Suut Kemal Yetkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Kaplan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cemil Meriç
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Vasfi Mahir Kocatürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı'nın niteliklerine ters düşmektedir?

A
Şiirin konusunu her şey oluşturabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her türden sözcük şiirde yer almalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiir bir bütündür; parça ve dize güzelliği düşünülmemelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirde bilinçaltına eğiliş kaçınılmazdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Toplumla ilgili konular yergiye açık olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Şiirimiz onunla tanışıncaya dek sokağa, sokaktaki insanın diline kapalıydı. Diğer bir deyişle toplumun alt kesimlerinde kullanılan, "bayağı " sözcükleri, şiirlerde kullanmak tabuları yıkmaktı. O ve onun yolundan yürüyen şairler bu tabuyu yıktılar, kalıpları kırdılar. Kafiye ve ölçüyü gereksiz görüp günümüz şiirinin temellerini attılar.

Paragrafta sözü edilen şair ve temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Kudret- Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Seyfi- Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli- Garip
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Attila İlhan- Maviciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Turgut Uyar- İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Toplum için sanat anlayışı doğrultusunda eserler veren natüralist, bağımsız bir yazardır. Genellik­le kendi gözlemlerinden yararlanarak batıl inanç­ları, aile ilişkilerini, yozlaştırılan Batılılaşmayı ko­nu ettiği roman ve hikayelerinde mizahi anlatı­mıyla İstanbul'un yaşama biçimini canlı sahne­lerle vermiştir. Ona semtin, sokağın, evlerin, kahvehanelerin ayaklı aynası demek isabet olur.

Paragrafta tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Memduh Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Şair, bir öğretmen olarak İstanbul'dan Kayse­ri'ye atanmış, Ulukışla yolundan "yaylı " adı ve­rilen arabayla üç gün yolculuk etmiş, ilk kez gördüğü Anadolu'yu ve yol izlenimlerini şiirle­rinde, duygu yüklü, içten ve realist bir anlatım­la, akıcı ve güzel bir söyleyişle dile getirmiştir.

Parçada sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek- Ben ve Ötesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yahya Kemal- Açık Deniz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hamdi Tanpınar- Bursa ^ da Zaman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Veli Kanık- Destan Gibi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.