Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 12 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 12 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 12


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi "1940 Sonrası Türk Edebiyatı " nın genel özeliklerinden biri değildir?

A
Şiirlerde kimi zaman anlamsız ve duyulmamış kelimelere yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Metafizik temalar, çocukluğa özlem, Atatürk sevgisi, modern hayatın sebep olduğu bunalımlar işlenen başlıca temalardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerin dili genellikle sadedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım birimi mısradır. Çoğu şair, vezin ve kafiye kurallarına uymuş, şiirlerini heceyle yazmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu dönemde üç önemli şiir hareketi görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

- "Bayrak " şairidir.

- Nükteleyici, iğneleyici vecizler yayımlamıştır.

- Şiirinde aruzu, heceyi ve serbest vezinleri kullanmıştır.

- Şiirleriyle milliyetçi, Anadolucu diye nitelendirilmiştir.

- "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler " en önemli şiirleridir.

Yukarıda özellikleri verilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Nihat Asya
İpucu:
TEBRİKLER!
B
B. Rahmi Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
F. Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
A. Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
M. Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

- Cumhuriyet döneminin hikaye ve romancısıdır.

- Şiirli, akıcı, yoğun bir anlatımla, izlenimlerle, kişi ve olayların soyut derinliğine iner.

- Şive taklitlerinden, standart dilin dışında kalan, gelip geçici dil görüntülerinden kaçar.

- Ayrıca fıkra, gezi yazısı, oyun türlerinden de eserler vermiştir.

- "Osmancık " romanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından bahseder. "İbiş'in Rüyası " adlı romanı tiyatroya uyarlanarak sahnelenmiştir.

Yukarıda özelikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Buğra
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oktay Akbal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Rıfat Ilgaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kitapçıya uzun süredir gidemiyordum. Tüm paramı yanıma alarak hızlıca sahafların yolunu tuttum. Gördüğüm ilk esnaftan deneme dalında "Nesillerin Ruhu " nu, roman dalında "Bir Düğün Gecesi " ve "Tutunamayanlar " ı, şiir kitabı olarak da "Çocuk ve Allah " ı istedim. Paketleri elime aldığım an sırtımdan büyük bir yük inmişti.

Yukarıdaki ifadelerde eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Attila İlhan
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Kaplan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Adalet Ağaoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oğuz Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Herhangi bir konuda görüş ya da düşünceyi kesin sonuçlara ulaşmadan anlatan yazılara deneme denir.

Aşağıda verilen Cumhuriyet dönemi yazarla­rımızdan hangisi bu türün sanatçısı değildir?

A
Nurullah Ataç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Suut Kemal Yetkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sebahattin Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Rasim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Vedat Günyol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Şairin ilk şiir kitabı "Kapalı Çarşı " da geleneksel şiirin etkisi görülür. Biçim, uyak ve ölçü vardır. "Evler " kitabında tamamen toplumsal olaylara değinmiş, küçük aileleri gözlemleriyle aktar­mıştır. "Divançe " adlı kitabında ise modern yo­rumlarla gazel ve kasideler yazmıştır. Ancak bir süre sonra yönelimi değişmiş, oldukça ka­palı felsefik şiirler yazmıştır. "İki Başına Yürü­mek, Belki Yazdı " gibi...

Yukarıdaki  paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
N. Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necati Cumalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Behçet Necatigil
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

2005 yılında kaybettiğimiz ünlü sanatçı, son dönem Türk edebiyatının kendine özgü anlatımıyla dikkati çeken şairlerinden biriydi. Şiirlerinde biçim ve kalıp kaygısı taşımayan şair, halk şiir kaynaklarından da yararlandı. Barış, özgürlük, insan sevgisi, geleceğe ümit, aşk, intihar, macera, içki, ölüm, kavga temalarını işlemiş ve zengin imgeler, egzotik betimlemelerle şiirimize yeni bir boyut katmıştır. "Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum " en meşhur şiirlerinden bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmet Özel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sezai Karakoç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cemal Süreya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ece Ayhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Attila İlhan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Şair, Fransız Sembolist şiirinin öncülerinden Baudelaire'nin etkisi altında kalmıştır. Ölçü ve kafiyeye bağlı şiirler kaleme alarak biçim ve ahenk üzerinde durmuştur. Konu olarak; Anadolu'yu, memleket manzaralarını, tabiat ve tarihi işlemiş, destansı şiirler yazmıştır. En meşhur şiirleri "Serenad " ile "Fahriye Abla " dır.

Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Attila İlhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazım Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Muhip Dıranas
İpucu:
TEBRİKLER!
D
B Rahmi Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
C. Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

-      Keşanlı Ali Destanı

-      Sisler Bulvarı

-      Devlet Ana

-      Ekmek Kavgası

Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşar Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Attila İlhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Milli Mücadele döneminin anlatıldığı "Küçük Ağa " adlı roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kemal Tahir    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarık Buğra
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yaşar Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Bu topluluğun şairleri,

- Dilin yapısını değiştirmişler, cümle kuruluşu­nu alt üst etmişler, şiirlerinde yer yer anlamsız ve hemen hemen hiç duyulmamış kelimelere yer vermişler.

- Anlamı kapalı tutarak, vezin ve uyak kurallarına uymayan şiirler yazmışlardır.

- Anlamlı şiire karşı soyut şiir kurma çabasına girmişler.

- Onlara göre her şey insanla başlar ve biter. Mutlak yoktur. Şiir faydacıdır.

- Topluluktaki Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç gibi şairler sonradan bağımsız bir çizgide şiir hayatını sürdürmüşlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İkinci Yeniciler
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Maviciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.