Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 13 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 13 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 13


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Garip hareketine tepki olarak doğmuşlardır. Aslında bir dergi etrafında toplanmasalar da anlayış olarak aynı şiir mantığıyla yazdıkları için bu topluluğa İkinci Yeni ismi verilmiştir.Şiirde anlamsızlığı savunmuşlardır. Ölçü, uyak gibi ka­lıplara karşı çıkmışlar, edebi sanatlara özgürlük tanı­mışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki topluluğa dahil edi­lemez?

A
Turgut Uyar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edip Cansever
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sezai Karakoç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cemal Süreya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sabahattin Ali
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi, edebiyatımızda ayrı bir yeri olan dönemdir. Bu dönemde ilke ve inkılaplar hayata geçirilmiştir. Atatürk'ün yanında bulunan Falih Rıfkı Atay bu döneme tanıklık eden kişilerin en önemlilerindendir. Bu dönemi ve yaşadıklarını anlatan eser­ler kaleme almış, tarihin bu sayfalarına ışık tutmuştur. Bu ne­denle onun eserleri bu yönüyle bir adım daha öne çıkar.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Falih Rıfkı Atay'ın anı türünde yazdığı bir eseridir?

A
Defter-i Amal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mor Salkımlı Ev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Politikada 45 Yıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zeytindağı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çile
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Toplumcu - Gerçekçi" yazarlarımız, daha çok köy ve köy­lü sorunlarına yönelmişler, buralardaki eşisizlik, ağalık ve baskı sorunlarına değinmişlerdir.. Halk söyleyişlerine yakın dil kullanmışlardır. Çoğunlukla kahra­manlarını yerel ağızlarıyla konuşturmuşlardır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edi­len anlayışa uygun eser vermemiştir?

A
Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fakir Baykurt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarık Buğra
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yaşar Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
"Karalama Defteri" adlı yapıtın yazarı Nurullah Ataç, Türk denemeciliğinin önemli isimlerindendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Saf şiir anlayışıyla şiir yazan  Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirini "zaman, hayal, rüya" gibi kavramlar üzerine kurmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tarık Buğra, roman ve öykülerinde daha çok  tarih  ve ortak değer yargılarını işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Sıtkı Tarancı,bütün şiirlerini aruzla yazmıştır; sadece "Ok" şiirini heceyle yazmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
1923 - 1940 arası, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Anadolu insanı konu edinmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içinde roman yazmış yazarlarımızdan biri  değildir?

A
Huzur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mürebbiye
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ekmek Kavgası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşar Ne Yaşar Ne  Yaşamaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Küçük Ağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Havaya Çizilen Dünya - şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çamaşırcının Kızı - anı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu - öykü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Keşanlı Ali Destanı - oyun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anayurt Oteli - roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Edebiyatımıza şiir yazarak katkı sağladığı gibi Almanya ^ dan görüp ülkemize getirdiği radyo oyunları yazmıştır."Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü"  ve "Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü " önemli eserlerindendir.. Modern hayatın, modern şehrin  orta sınıf insan­larını işlemiştir. Kendine özgü bir dille bu insanların ya­şamına ayna tutmuştur. Sonra aile çevresinden toplum ha­yatına yönelmiştir. Şiirlerinde suskun bir başkaldırı vardır. "Divance" adlı eseriyle soyutlamalara yönelmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Behçet Necatigil
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I. Cumhuriyet Dönemi edebiyatının önemli şairlerindendir.

II. Yeşeren Otlar   adlı eseriyle 1955 TDK Edebiyat ödülü almıştır.

 III.   Halk şiirinin kaynaklarından yararlanmıştır; Karacaoğlan'dan etkilenmiştir.

IV. Dörtlük nazım birimini, yarım ve tam uyağı kullanmıştır.

V. Cumhuriyet dönemi içinde "Saf şiir " anlayışıyla şiir yazmıştır.

Yukarıda Cahit Külebi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserle­rinden biri değildir?

A
Alemdağ'da Var Bir Yılan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşasın Deniz
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Medarı Maişet  Motoru
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sarnıç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Semaver
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

I. Yusuf Ziya Ortaç

II. Enis Behiç Koryürek

III.   Ziya Osman Saba

IV. Halit Fahri Ozansoy

V.  Vasfi Mahir Kocatürk

Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangileri "Yedi Meşale" topluluğunun temsilcilerindendir? 

A
I. ve III.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden değildir?

A
Okumuş,elit,kültürel kesime hitap etmişlerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Günlük hayatın içindeki her şeyi konu edinmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Serbest nazımla şiir yazmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı şiir yazmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatlı söyleyişlerden uzak kalmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Durum hikayesinin öncüsü sayılır. Hayata sevgiyle yaklaşmış ve  İstanbul ^ u anlatan  öykücülerdendir.. Eserlerinde daha çok günlük yaşamı dile getirmiştir. Şiirsel anlatımla esere aktardığı balıkçılar, yoksullar, avareler onun hayatının bir parçasıdır. "Son Kuşlar", " Semaver " "Alemdağ'da Var Bir Yılan" sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halikarnas Balıkçısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.