Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 12

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 12

1.     Aşağıdakilerden hangisi “1940 Sonrası Türk Edebiyatı”nın genel özeliklerinden biri değildir?

A)    Bu dönemde üç önemli şiir hareketi görülür.

B)    Şiirlerin dili genellikle sadedir.

C)    Nazım birimi mısradır. Çoğu şair, vezin ve kafiye kurallarına uymuş, şiirlerini heceyle yazmıştır.

D)    Metafizik temalar, çocukluğa özlem, Atatürk sevgisi, modern hayatın sebep olduğu bunalımlar işlenen başlıca temalardır.

E)    Şiirlerde kimi zaman anlamsız ve duyulmamış kelimelere yer verilmiştir.

 

2.     Bu topluluğun şairleri,

–  Dilin yapısını değiştirmişler, cümle kuruluşu­nu alt üst etmişler, şiirlerinde yer yer anlamsız ve hemen hemen hiç duyulmamış kelimelere yer vermişler.

–  Anlamı kapalı tutarak, vezin ve uyak kurallarına uymayan şiirler yazmışlardır.

–  Anlamlı şiire karşı soyut şiir kurma çabasına girmişler.

–  Onlara göre her şey insanla başlar ve biter. Mutlak yoktur. Şiir faydacıdır.

–  Topluluktaki Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç gibi şairler sonradan bağımsız bir çizgide şiir hayatını sürdürmüşlerdir.

        Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler                            B) Garipçiler

C) İkinci Yeniciler                           D) Hisarcılar

E) Maviciler

 

3.     Milli Mücadele döneminin anlatıldığı “Küçük Ağa” adlı roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Halide Edip                                               B) Yakup Kadri

C) Kemal Tahir                                               D) Tarık Buğra

E) Yaşar Kemal

4.     –      Keşanlı Ali Destanı

        –      Sisler Bulvarı

        –      Devlet Ana

        –      Ekmek Kavgası

        Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal                                            B) Yaşar Kemal

C) Kemal Tahir                                                               D) Haldun Taner

E) Attila İlhan

 

5.     Şair, Fransız Sembolist şiirinin öncülerinden Baudelaire’nin etkisi altında kalmıştır. Ölçü ve kafiyeye bağlı şiirler kaleme alarak biçim ve ahenk üzerinde durmuştur. Konu olarak; Anadolu’yu, memleket manzaralarını, tabiat ve tarihi işlemiş, destansı şiirler yazmıştır. En meşhur şiirleri “Serenad” ile “Fahriye Abla”dır.

        Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım Hikmet                           B) Attila İlhan

C) A. Muhip Dıranas                       D) B Rahmi Eyüboğlu

E) C. Sıtkı Tarancı

 

6.     2005 yılında kaybettiğimiz ünlü sanatçı, son dönem Türk edebiyatının kendine özgü anlatımıyla dikkati çeken şairlerinden biriydi. Şiirlerinde biçim ve kalıp kaygısı taşımayan şair, halk şiir kaynaklarından da yararlandı. Barış, özgürlük, insan sevgisi, geleceğe ümit, aşk, intihar, macera, içki, ölüm, kavga temalarını işlemiş ve zengin imgeler, egzotik betimlemelerle şiirimize yeni bir boyut katmıştır. “Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum” en meşhur şiirlerinden bazılarıdır.

        Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezai Karakoç                            B) İsmet Özel

C) Cemal Süreya                            D) Ece Ayhan

E) Attila İlhan

 

7.     Şairin ilk şiir kitabı “Kapalı Çarşı”da geleneksel şiirin etkisi görülür. Biçim, uyak ve ölçü vardır. “Evler” kitabında tamamen toplumsal olaylara değinmiş, küçük aileleri gözlemleriyle aktar­mıştır. “Divançe” adlı kitabında ise modern yo­rumlarla gazel ve kasideler yazmıştır. Ancak bir süre sonra yönelimi değişmiş, oldukça ka­palı felsefik şiirler yazmıştır. “İki Başına Yürü­mek, Belki Yazdı” gibi…

        paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. Fazıl Kısakürek                      B) M. Cevdet Anday

C) Necati Cumalı                            D) Behçet Necatigil

E) Cahit Külebi

 

8.     Herhangi bir konuda görüş ya da düşünceyi kesin sonuçlara ulaşmadan anlatan yazılara deneme denir.

        Aşağıda verilen Cumhuriyet dönemi yazarla­rımızdan hangisi bu türün sanatçısı değildir?

A) Vedat Günyol                            B) Ahmet Rasim

C) Sebahattin Eyüboğlu                 D) Nurullah Ataç

E) Suut Kemal Yetkin

 

9.     Kitapçıya uzun süredir gidemiyordum. Tüm paramı yanıma alarak hızlıca sahafların yolunu tuttum. Gördüğüm ilk esnaftan deneme dalında “Nesillerin Ruhu”nu, roman dalında “Bir Düğün Gecesi” ve “Tutunamayanlar”ı, şiir kitabı olarak da “Çocuk ve Allah”ı istedim. Paketleri elime aldığım an sırtımdan büyük bir yük inmişti.

        Yukarıdaki ifadelerde eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Ağaoğlu                         B) Attila İlhan

C) Mehmet Kaplan                         D) Oğuz Atay

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

10.   –      Cumhuriyet döneminin hikaye ve romancısıdır.

–      Şiirli, akıcı, yoğun bir anlatımla, izlenimlerle, kişi ve olayların soyut derinliğine iner.

–      Şive taklitlerinden, standart dilin dışında kalan, gelip geçici dil görüntülerinden kaçar.

–      Ayrıca fıkra, gezi yazısı, oyun türlerinden de eserler vermiştir.

–      “Osmancık” romanında Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından bahseder. “İbiş’in Rüyası”            adlı romanı tiyatroya uyarlanarak sahnelenmiştir.

  Yukarıda özelikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner                            B) Tarık Buğra

C) Kemal Tahir                                               D) Oktay Akbal

E) Rıfat Ilgaz

 

11.   –      “Bayrak” şairidir.

–      Nükteleyici, iğneleyici vecizler yayımlamıştır.

–      Şiirinde aruzu, heceyi ve serbest vezinleri kullanmıştır.

–      Şiirleriyle milliyetçi, Anadolucu diye nitelendirilmiştir.

–      “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Aminler”                en önemli şiirleridir.

Yukarıda özellikleri verilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Akif Ersoy                                             B) A. Kutsi Tecer

C) B. Rahmi Eyüboğlu                                   D) A. Nihat Asya

E) F. Hüsnü Dağlarca 

 

CEVAPLAR

1 C2 C3 D

4 B

5 C6 E7 D

8 B

9 B10 B11 D