Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 13

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI -13

 1. Garip hareketine tepki olarak doğmuşlardır. Aslında bir dergi etrafında toplanmasalar da  anlayış olarak aynı şiir mantığıyla  yazdıkları için bu topluluğa İkinci Yeni ismi verilmiştir.Şiirde anlamsızlığı savunmuşlardır. Ölçü, uyak gibi ka­lıplara karşı çıkmışlar, edebi sanatlara özgürlük tanı­mışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki topluluğa dahil edi­lemez?

A)    Cemal Süreya

B)    Sezai Karakoç

C)    Edip Cansever

D)   Turgut Uyar

E)    Sabahattin Ali

 

2.  Durum hikayesinin öncüsü sayılır.Hayata sevgiyle yaklaşmış ve  İstanbul’u anlatan  öykücülerdendir.. Eserlerinde daha çok günlük yaşamı dile getirmiştir. Şiirsel anlatımla esere aktardığı balıkçılar, yoksullar, avareler onun hayatının bir parçasıdır. “Son Kuşlar“,”Semaver” “Alemdağ’da Var Bir Yılan” sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Reşat Nuri Güntekin

B)   Memduh Şevket Esendal

C)   Sait Faik Abasıyanık

D)   Haldun Taner

E)   Halikarnas Balıkçısı

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden değildir?

A)    Serbest nazımla şiir yazmışlardır.

B)    Günlük hayatın içindeki her şeyi konu edinmişlerdir..

C)    Okumuş,elit,kültürel kesime hitap etmişlerdir.

D)    Esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı şiir yazmışlardır.

E)    Sanatlı söyleyişlerden uzak kalmışlardır.

 

4.   I.    Yusuf Ziya Ortaç

II.   Enis Behiç Koryürek

III.   Ziya Osman Saba

IV.   Halit Fahri Ozansoy

V.    Vasfi Mahir Kocatürk

Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangileri “Yedi Meşale” topluluğunun temsilcilerindendir?

A) I. ve III.                       B) I. ve V.                 C) II. ve IV.

D) III. ve IV.                    E) III. ve V.

 

5.  Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   1923 – 1940 arası, Cumhuriyet Dönemi Türk edebi­yatında Anadolu insanı konu edinmiştir.

B)   “Karalama Defteri” adlı yapıtın yazarı Nurullah Ataç, Türk denemeciliğinin önemli isimlerindendir.

C)   Saf şiir anlayışıyla şiir yazan  Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirini “zaman, hayal, rüya” gibi kavramlar üzerine kur­muştur.

D)   Tarık Buğra, roman ve öykülerinde daha çok  tarih  ve ortak değer yargılarını işlemiştir.

E)   Cahit Sıtkı Tarancı,bütün şiirlerini aruzla yazmıştır; sadece “Ok” şiirini heceyle yazmıştır.

 

6.  “Toplumcu – Gerçekçi” yazarlarımız, daha çok köy ve köy­lü sorunlarına yönelmişler, buralardaki eşisizlik, ağalık ve baskı sorunlarına değinmişlerdir.. Halk söyleyişlerine yakın dil kullanmışlardır.Çoğunlukla kahra­manlarını yerel ağızlarıyla konuşturmuşlardır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edi­len anlayışa uygun eser vermemiştir?

A)    Yaşar Kemal

B)    Tarık Buğra

C)    Fakir Baykurt

D)   Kemal Tahir

E)    Orhan Kemal

7.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içinde roman yazmış yazarlarımızdan biri  değildir?

A)    Küçük Ağa

B)    Yaşar Ne Yaşar Ne  Yaşamaz

C)    Huzur

D)    Mürebbiye

E)    Ekmek Kavgası

 

8.  Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Çamaşırcının Kızı – anı

B)    Havaya Çizilen Dünya – şiir

C)    Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu – öykü

D)    Keşanlı Ali Destanı – oyun

E)    Anayury Oteli – roman

 

9.  Edebiyatımıza şiir yazarak katkı sağladığı gibi Almanya’dan görüp ülkemize getirdiği radyo oyunları yazmışıtr.”Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü”  ve “Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü” önemli eserlerindendir.. Modern hayatın, modern şehrin  orta sınıf insan­larını işlemiştir. Kendine özgü bir dille bu insanların ya­şamına ayna tutmuştur. Sonra aile çevresinden toplum ha­yatına yönelmiştir. Şiiirlerinde suskun bir başkaldırı vardır. “Divance” adlı eseriyle soyutlamalara yönelmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)    Cahit Külebi

B)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

C)    Cahit Sıtkı Tarancı

D)    Behçet Necatigil

E)    Necip Fazıl Kısakürek

 

10. I.      Cumhuriyet Dönemi edebiyatının önemli şairlerindendir.

II.     Yeşeren Otlar   adlı eseriyle 1955 TDK Edebiyat ödülü almışıtr.

III.   Halk şiirinin kaynaklarından yararlanmıştır; Karacaoğlan’dan etkilenmiştir.

IV.   Dörtlük nazım birimini, yarım ve tam uyağı kullanmıştır.

V.    Cumhuriyet dönemi içinde “Saf şiir” anlayışıyla şiir yazmıştır.

Yukarıda Cahit Külebi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.              B) II.              C) III.              D) IV.              E) V.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’ın eserle­rinden biri değildir?

A)    Yaşasın Deniz

B)    Alemdağ’da Var Bir Yılan

C)    Medarı Maişet  Motoru

D)    Sarnıç

E)    Semaver

 

12.  Cumhuriyet Dönemi, edebiyatımızda ayrı bir yeri olan dönemdir. Bu dönemde ilke ve inkılaplar hayata geçirlmiştir. Atatürk’ün yanında bulunan Falih Rıfkı Atay bu döneme tanıklık eden kişilerin en önemlilerindendir. Bu dönemi ve yaşadıklarını anlatan eser­ler kaleme almış, tarihin bu sayfalarına ışık tutmuştur. Bu ne­denle onun eserleri bu yönüyle bir adım daha öne çıkar.

Aşağıdaki eserlerden Falih Rıfkı Atay’ın anı türünde yazdığı bir eseridir.

A)    Çile

B)    Zeytindağı

C)    Politikada 45 Yıl

D)   Mor Salkımlı Ev

E)    Defter-i Amal

CEVAPLAR

1   E 4   E 7   D 10   E
2   C 5   E 8   A 11  A
3   C 6   B 9   D 12   B