Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-17(12.Sınıf Testleri)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 17

1.    (I) Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye romanı 1931 yılında yayımlanır ve yıllardır süren bir kan da­vasını konu alır. (II) Fatih semtinde oturan, ge­leneklerine bağlı Faiz Bey’in kızı Neriman, Batı hayranıdır. (III) Fatih’teki sessiz Müslüman ha­yatını beğenmez ve Fatih-Harbiye tramvayıyla gidip geldiği Beyoğlu’ndaki aldatıcı hayata im­renir. (IV) Buralarda Macit adında züppe bir gençle görüşen Neriman hızla değişmekte, bu durum babası Faiz Bey’i üzmektedir. (V) Neri­man’ın durumu, yıllardır sevdiği genç olan Şi­nasi’yi de kahretmektedir.

Bu   parçada   numaralanmış   cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.            C) III.        D) IV.       E)V.

 

2.                I.    Sabri Esat Siyavuşgil

II.    Vasfi Mahir Kocatürk

III.   Halit Fahri Ozansoy

IV.   Mehmet Emin Yurdakul

V.    Oktay Rıfat Horozcu

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa bağlıdır?

A) I. ve II.                    B)l. ve V.                     C) II. ve III.

D) II. ve V.                E) III. ve V.

 

3. İslam dinini kaynak alan şiirleri, manzum hikâ­yeleri ve bağımsızlığımızın sembolü — ile tanı­nır. 1873-1936 yılları arasında yaşayan —, şi­irlerinde toplumun bütün yönlerini gerçekçi bir gözlem ve sağlam bir kompozisyonla yansıtma­yı başarmıştır. “Türk halkını aruz vezniyle ko­nuşturan adam” denen şair, aruzu XIX. yüzyıl­da Türkçeye en güzel uyarlayanlardan sayılır. Şiirleri yedi bölümden oluşan — adlı eserde toplanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Büyük Doğu Marşı – Necip Fazıl Kısakürek -Çile

B)   İstiklal Marşı – Mehmet Akif Ersoy – Safahat

C) Süleymaniye’de Bayram Sabahı – Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gökkubbemiz

D)   Fetih Marşı – Arif Nihat Asya – Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

E)   Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda – Cahit Külebi -Türk Mavisi

 

4.                I.    Oktay Rıfat

II.   Melih Cevdet

Yukarıda adları verilen sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlıdır?

A) Garipçiler                                                B) Servet-i Fünun

C) II. Yeni                                                   D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler

 

5.   Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerinden değildir?

A)   Kendi Gökkubbemiz

B)   Eski Şiirin Rüzgârıyla

C)   Aziz İstanbul

D)   Eğil Dağlar

E)   Han Duvarları

 

6.     Cumhuriyet devri yazarlarından olan Nurullah Ataç, (I) roman,  (II) eleştiri  (III) ve denemeleriyle tanındı. Öz Türkçenin savunucusu olan yazar, devrik cümlenin öncüsüdür.  (IV) Yunan Latin, Fransız ve Rus (V)  yazarlarından kırktan fazla çevirisi vardır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.           C) III.        D) IV.       E) V.

7. 1922’de yazılan roman için Cevdet Kudret “Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerinde ya­zılan romanların ilki ve hâlâ da en güzeli.” diyor Romanda İzmir’in işgalinde yakınları öldürülen Ayşe’nin İstanbul’a gelişi, İstanbul’dan Peyami ve Binbaşı Ihsan’la Kuva-yı Milliye’ye katılışlar anlatılır. Devam eden savaş sırasında Peyami ile İhsan, hemşire Ayşe’yi sever. Bu arada ya­kınlarını savaşta yitiren köylü kızı Kezban’da İhsan’a âşık olur.

Bu paragrafta sözü edilen roman ve roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Eğil Dağlar – Yahya Kemal Beyatlı

B)   Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Küçük Ağa – Tarık Buğra

D)   Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir

E)   Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar

 

8.   Yazarlığa “Tanin” gazetesinde başladı. Fıkra makale, anı, gezi türündeki yazılarıyla tanındı Edebiyatımızda özellikle kaleme aldığı gezi tü­ründeki eserleriyle nesir dilinin genişlemesine katkıda bulundu. Atatürk’ün yakın çevresinde bulundu, Atatürk’le ilgili anılarıyla şöhreti arttı. Zeytindağı, Ateş ve Güneş, Çankaya eserlerin­den bazılarıdır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket                   B) Falih Fıfkı

C) Nurullah Ataç                          D) Refik Halit

E) Reşat Nuri

 

9.                I.    Sabri Esat Siyavuşgil

II.    Ziya Osman Saba

III.   Cevdet Kudret Solok

Yukarıda adları verilen sanatçılarımız aşağı­daki edebi topluluklardan hangisine bağlıdır?

A) Garipçiler                                  B) Yedi Meşaleciler

C) Milli Edebiyat                           D) Beş Hececiler

E) II. Yeni

 

10.  Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve onunla ilgili karşısında verilen açıklama­da bir yanlışlık söz konusudur?

A)   Haldun Taner    Büyük kentlerin tipik ve türedi yaşamlarını konu edindi.

Eserleri: Yaşasın Demokrasi, Keşanlı Ali Destanı…

B)     Bedri Rahmi      Hem yazar hem de ressam kimliğiyle tanınır.

Eserleri: Karadut, Yara­dana Mektuplar…

C)   Cahit Sıtkı daha çok yaşama sevinci,yalnızlık, ölüm gibi temaları işledi.

Eserleri: Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş…

D)      Tarık Buğra       Psikolojik roman türünün en önemli yazarlarından biridir.

Eserleri: Sözde Kızlar, Fatih Harbiye…

E)      Ahmet Kutsi      Avrupai şiir anlayışında Tecer   âşık tarzı söyleşiye yönelmiştir.

Eserleri: Koçyiğit, Köroğlu…

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi yazarlarından Peyami Safa’ya ait değildir?

A)   Fatih – Harbiye

B)   Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)   Yalnızız

D)   Kendi Gök Kubbemiz

E)   Matmazel Noralya’nın Koltuğu

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A A B A E B E B B D D