Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 9 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 9 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 9

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal'e ait değildir?

A
Sarı Sıcak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnce Memed
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yer Demir Gök Bakır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mahur Beste
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ağrı Dağı Efsanesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı'nın özelliklerinden biri değildir?

A
Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Esin kaynağı olarak Batı ^ yı almışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ölçü, kafiye, sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri dışlamışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

1930'lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. "Canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik " ilkesini benimsediler. Hece'nin beş şairinin elinde tıka­nan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Cev­det Kudret Solak gibi ünlü sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi yeni bir ye­nilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Fecr-i Âti topluluğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Yazarımız eserlerinden karakter yaratmaya önem vermiştir. Romanlarındaki bir kısım er­kek tipleri, kadının bir erkekte görmek istediği özellikleri taşırlar. Yakışıklı, adaletli, uzun boy­lu, kuvvetli, cesur, sarsılmaz, sağlam iradeli, sağlam karakterlidir.

Yukarıda özellikleri belirtilen romancımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM! Tekrar Deneyin
B
R. Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM! Tekrar Deneyin
C
H. Edip Adıvar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM! Tekrar Deneyin
E
Oğuz Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM! Tekrar Deneyin
Soru 5

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A
Kemal Tahir- Devlet Ana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
A. Hamdi Tanpınar- Huzur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halikarnas Balıkçısı- Aganta Burina Burinata
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Attila İlhan- Ben Sana Mecburum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Veli Kanık- Keşanlı Ali Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

"Ok " şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir. Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul'a hayrandır. "Kendi Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul " en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
M. Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
M. Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Y. Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
F. Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Cumhuriyet Dönemi ^ nin en tanınmış simaların­dandır. Fransız Sembolist Baudeleire ^ nin etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığı­nı ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece öl­çüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. "Ömrümde Sü­kut, Düşten Güzel " en bilinen şiir kitaplarıdır.

Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cemal Süreya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli Kanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Melih Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşar Nabi Nayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?

A
Musiki ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler' e bir tepki olarak doğmuşlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eşyayı, görünümü, insanoğlunu Sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirde metafizik, felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söyleyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Attila İlhan'ın başını çektiği, öncüsü olduğu bir akımdır. Birinci Yeniciler'in tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Akım adını Attila İlhan'ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Maviciler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dirilişçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının genel özellikleri ara­sında yer almaz?

A
Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve özneldir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şiirlerde hece vezni kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
1930 ^ a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu...“gerçekçi bir çizgiye yönelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Değişik gazetelerde başyazarlık yaptı. Daha çok anı ve gezi türlerinde eserleri vardır. Yazı­larıyla Milli Mücadele'yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de baş

savunucularından olmuştur. "Ateş ve Güneş, Çankaya, Zeytinda­ğı " eserlerinden bazılarıdır.

Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tahsin Nahit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sabahattin Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
R. Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
F. Rıfkı Atay
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde Garip Akımı'nın temsilcileri bir arada verilmiştir?

A
O. Veli Kanık- M. Cevdet Anday- O. Rıfat Horozcu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Z. Osman Saba- Yahya Kemal- M. Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Kutsi Tecer- Edip Cansever- A. Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cemal Süreya- O. Veli Kanık- Edip Cansever
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ece Ayhan- O. Rıfat Horozcu- F. Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.