Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 8 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 8 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında

İnsanlar hayat mücadelesinde

Adamlar, kadınlar, çocuklar

Ellerinde yemek çıkınları

Rejiye giden işçi kızlar

Bu dizeler Orhan Veli'nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilemez?

A
Toplumsal sorunlara değinmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çevre gözlemlerine yer vermesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebi sanatlara yer vermemesine
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dili olabildiğinde yalınlaştırmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ölçü ve kafiyeye önem vermemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Çağdaşları arasında Fransız sembolistlerinin ilham ve sezişlerine en çok eğilen sanatçıdır. Az, fakat seçkin şiirleriyle dikkat çeker. Hece ölçüsündeki durakları kullanmayarak hece veznine yeni bir anlayış getiren sanatçı, on iki, on üçlü kalıplar oluşturmuştur. Söyleyişlerinde Baudelaire'nin etkisi açıkça görülür. Asıl sanatçı kişiliğini "Olvido, Ağrı, Dağlara " gibi destansı şiirlerinde gösterir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Melih Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

-     Ziya Osman Saba

-     Yaşar Nabi Nayır

-     Sabri Esat Siyavuşgil

Yukarıdaki sanatçılar hangi edebi topluluk­ta eser vermiştir?

A
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Tanpınar'ın ... romanda Cumhuriyet döneminde değişen insanın iç buhranlarına, ezikliklerine şahit oluruz. Bu bunalımları anlatırken, yazarın o dönemde Avrupa'da hızla

yayılan bir akım olan Egzistansiyalizm akımından etkilendiği görülür.

Parçadaki boşluğa aşağıdaki Tanpınar eserlerinden hangisi getirilmelidir?

A
Mahur Beste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Aydaki Kadın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sahnenin Dışındakiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Huzur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Cumhuriyet döneminin başlarında, tıpkı şiirde olduğu gibi roman ve hikayede de Milli Edebiyat sanatçılarının etkili olduğu görülür. (1) Bu dö­­neme has roman ve hikaye ise 1940' lı yıllardan sonra başlar. (2) Bu dönemde ortaya çıkan top­lumcu gerçekçi romanlar, işçilerin, köylüle­rin hayatını konu almış ve yönetenleri zalim, yö­netilenleri mazlum gösteren bir yapıya bü­rün­müştür. (3) Üstelik böyle davranmayan roman­­cılar aşağılanmış, sanatçı sayılmamıştır. (4) Fa­kat bunun yanı sıra Mehmet Rauf'un psikolojik romanları, nitelikli roman örnekleri olarak ede­­biyat tarihinde yerini almıştır. (5)

Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
5
İpucu:
TEBRİKLER!
B
2
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
3
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
4
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
1
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bu yazarımız deniz edebiyatının ünlü roman ve öykücüsüdür. Anadolu'nun eski uygarlıklarını, bilinmezlikleri, Anadolu köylüsünü, ilmin Anado­­lu topraklarında yeşerdiğini ondan öğrendik. Anadolu'nun her bucağında yaşayan bir öykü­­nün bir mitolojinin yaşadığına inanır. O bir hü­manisttir; çünkü eserlerinde ağa, paşa, bilgin gibi kalburüstü değil, yaşayan her tür insan var­­dır. En tanınmış eseri "Aganta Burina Burinata " dır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halikarnas Balıkçısı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necati Cumalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Asena
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tarık Buğra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Ahmet Hamdi Tanpınar " ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?

A
Romanlarında Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romanlarında yapmacıksız, uydurmasız, konuşma diline has bir sözcük seçimiyle yazar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romanlarının konusu arasında İstanbul sokakları, camileri, çarşıları, harabeleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eserlerinde rüya çok önemlidir. Hem tüm eserlerinde rüyaya geniş yer verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romantizm akımının etkisi eserlerinde  açıkça sezinlenir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yazarla bağlı olduğu ekol yanlış verilmiştir?

A
H. Ziya Uşaklıgil- Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
H. Rahmi Gürpınar- Servetifünun
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ahmet Haşim- Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ömer Seyfettin- Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Paşa- Tanzimat Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı' ya ait değildir?

A
Otuz Beş Yaş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düşten Güzel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömrümde Sükût
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şimdi Sevişme Vakti
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sonrası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Seyfi Or­hon'a ait bir şiir kitabı değildir?

A
Fırtına ve Kar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kervan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gönülden Sesler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dinle Neyden
İpucu:
TEBRİKLER!
E
O Beyaz Bir Kuştu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"Şiire halktan, günübirlik yaşayan insan tipini soktular. "

Bu açıklama, hangi edebi topluluğun özelliğini yansıtmaktadır?

A
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecriaticiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Garipçiler
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.