Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 7 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 7 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkinci Dünya Savaşı' nın getirdiği bunalım ede­biyata da yansıdı. Türk edebiyatında ... bu ne­denle doğmuştur. Bir yandan savaşın getirdiği yıkımlar, diğer taraftan geçmişe olan büyük düşmanlıkları nedeniyle, şiir söyleyişlerinin tümü yıkılmaya çalışıldı. Şiirde kenar mahalle ağzı ve sokak çocuğu dili, ahlaken düşüş in­sanların yaşamı temel  konu olarak seçildi. Şa­şırtmaca ve bayağı söyleyişlere yer verildi.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

 

 

A
Garip Akımı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Edebiyatımıza Yedi Meşalecilerle birlikte şair olarak girdi. Zamanla bütün edebi türleri denedi. Yalnız, sanatçı verdiği eserlerle değil, ömrünü verdiği Varlık dergisiyle anılmaktadır. Günümüzde de adına edebiyat ödülleri verilmektedir. "Atatürkçülük Nedir, Dost Mektupları " gibi inceleme eserleri vardır.

Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Cevdet Kudret Solak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Vasfi Mahir Kocatürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşar Nabi Nayır
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sabri Esat Siyavuşgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nurullah Ataç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Cumhuriyet dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Cumhuriyet döneminin önceki dönemde bağımsız şekilde gelişen ilk şiir hareketini "Yedi Meşaleciler" gerçekleştirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni devleti, Atatürk ^ ü işleyen şiirler yazılmaya başlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Asıl biçimsel değişme 1941 ^ de bir araya gelen üç gencin oluşturduğu "Garip Akımı" ile olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
1955 yılında ise "Birinci Yeni" şiir akımı   oluşmuştur. Bunlar bilinçaltına, soyutlamalara ve imgelere yönelmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Attila İlhan ^ ın Mavi adlı dergisinin adını koyduğu "Maviciler" hareketi "Garipçiler"in tersine şiirde sanatlı bir söyleyişi tercih etmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz'in aruzla yazdığı bir şiirdir?

A
Şarkın Sultanları
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Elimle Seçtiklerim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir Ömür Böyle Geçti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çoban Çeşmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Han Duvarları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Nurullah Ataç " la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazılarını "Okuruma Mektuplar, Ararken" gibi eserlerde toplamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hikaye alanında da ürünler vermiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eleştiri ve deneme türünün gelişmesinde büyük rolü vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İlk şiirlerini Milli Mecmua ve Dergah'ta yayımladı. Dönemin edebi hareketi olan Beş Hececiler'e katılmayarak ayrı bir çizgide yol aldı. Şiire, sade, saf sesini vermek, onun tüm süslerden soymak istedi. Folklor, halk edebiyatı, efsanelerle ilgili incelemelerde bulundu. Aşık Veysel'i keşfetti ve edebiyat dünyasına kazandırdı. "Koçyiğit Köroğlu, Köşe Başı, Satılık Ev " adlı tiyatroları zevkle izlendi.

Paragrafta tanıtılan Cumhuriyet dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

   

A
Abdülhak Şinasi Hisar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Memduh Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşar Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

İlkelerini "samimiyet, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik " şeklinde açıklayan edebi topluluk aşağıdakilerin hangisidir?

A
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Garipçiler (Birinci Yeniciler)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Garip şairi "Oktay Rıfat Horozcu " nun eser vermediği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öykü
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tiyatro
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çeviri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I. İstanbul hikayecisidir.

II. Çocukluk anılarını ve gençlik izlenimleri şiirsel bir dille anlatır.

III. Hikayelerinde çoğunlukla fakirler, balıkçılar, tanıdıkları, eş dostu yer alır.

IV.Eserlerinde vurgunculardan, ikiyüzlü kişilerden, zalimlerden tiksintiyle bahseder.

V.Konuya, olaya çok önem verir ve eserin kurgusunu çok iyi planlar.

"Sait Faik " le ilgili yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Sanatçı, edebiyat hayatına şiirle başladı, daha sonra da eleştiriye yöneldi. Deneme ve eleştiri türünün Türk edebiyatında yerleşmesine önem­li katkıları oldu. Türkçenin sadeleşmesi konu­sunda ısrarlı tutumu, devrik cümlenin yerleş­­mesi için gösterdiği çaba hayli istikrarlıydı. Dö­neminde ve kendinden sonra yetişen genç sa­natçıların büyük bir  bölümünü etkiledi. "Günle­rin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze " deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır.

 Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Suut Kemal Yetkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sebahattin Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nurullah Ataç
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Memduh Şevket Esendal'a ait farklı türde bir eserdir?

A
Otlakçı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mendil Altında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Temiz Sevgiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ev Ona Yakıştı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vassaf Bey
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

-     Halit Fahri Ozansoy

-      Enis Behiç Koryürek

-      Yusuf Ziya Ortaç

Yukarıdaki sanatçılar hangi edebi topluluğa mensupturlar?

A
Maviciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beş Hececiler
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.