Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 6 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 6

Soru 1
Yazar, çevirmen Fecr-i Ati şairlerinden Tahsin Nahit'in kızıdır. F. Rıfkı Atay'ın himayesinde büyüdü. Çeşitli eserler ortaya koydu. Yaygın üne kavuşması emeklilik yıllarında yazdığı anı kitaplarıyla oldu. En çok okunan ve sevileni "Bir Dinozorun Anıları " adlı kitabıdır. Ütopya kavramı ve İngiliz edebiyatı ile ilgili tartışılmaz nitelikte kaynak kitaplar yazdı.  Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alev Alatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
H. Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nilüfer Göle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ümit Meriç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mina Urgan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

"Çankaya, Zeytin Dağı, Moskova Roma " adlı anı kitaplarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruşen Eşref Ünaydın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halikarnas Balıkçısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Recep Bilginer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3
- Huzur
- Mahur Beste
- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Yukarıdaki romanlar aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oğuz Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Melih Cevdet Anday " la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu insanını ve mistisizmi işlemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Düzyazılarında, çoğunlukla yoğun bir düşünce, şiirsel, özlü bir dili vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli ve Oktay Rıfat ^ la yeni şiirin öncüsü olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halkın günlük konuşmasını ve söyleyişlerini kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fıkra, gezi, makale, deneme, roman, tiyatro ve çeviri türlerinde yazmakla beraber, ısrarla şiir üzerinde durmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
Romanın baş kişisi Mümtaz edebiyat fakülte­sinde asistandır. Aynı fakülteden mezun, iki ço­cuklu, dul bir bayan olan Nuran'ı sevmektedir. Aralarında başlayan sevgi sonrası Mümtaz'ın evlenme teklifine Nuran olumlu cevap verse de aralarına hasta bir genç olan Suat girer. Suat onların evlenme hazırlığında olduğunu duyunca intihar eder. Nuran bu olaya kendisinin sebep olduğunu düşünerek Mümtaz'la evlenmekten vazgeçer. Mümtaz, sonraları eski eşine dönen Nuran ^ dan ümidini keser ve eski arkadaşı İh­san' ın yanına taşınır. Bu sıralarda radyoda İkin­ci Dünya Savaşı anons edilmektedir.
Yukarıda kısaca bahsedilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Huzur- A. Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ateş Gecesi- R. Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Esir Şehrin İnsanları- Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
El Kızı- Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yalnızız - Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Sözde Kızlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ben ve Ötesi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İnce Memet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devlet Ana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aganta Burina Burinata
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7
Onun şiirlerinde, şairanelik, kalıpçılık yoktur. Yalın halk dilini, gündelik sözleri yergili ve esprili bir düzenlemeyle kullanmıştır. Ona göre; "Şiirin bütün meselesi deyiştedir, kelimeleri kullanırken onların ille de güzel olmasına bakmamalı ve şairane telakkisinden şiir kurtarılmalıdır. "

Parçada görüşüne yer verilen ve tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli Kanık
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İsmet Özel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Peyami Safa " yla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
İlk eserlerinde olaylara, sonrakilerde ise psikolojik tahlillere ağırlık vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Birinci Dünya Savaşı ^ nın ahlaki yönden yıkıcı etkileri ve şüphe birçok romanın konusunu oluşturmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nda kemik hastalığı nedeniyle hastaneleri dolaşan on beş yaşında bir çocuğun yaşadıkları anlatılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Sözde Kızlar"da Kurtuluş Savaşı ^ ndaki yaşanan olaylar çevresinde Batılılaşmanın kızlar üzerindeki etkisi işlenmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanatçının önceleri "Server Bedi" takma adını kullandığı bilinmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

... bu eserinde; on beş yaşında bir çocuğun, yedi yıldan beri hastane hastane dolaşmasını ve sonraları Nüzhet adında bir kıza aşık oluşunu ve gelişen olayları anlatır.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Peyami Safa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşar Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi " adlı şiir kitaplarının şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Veli Kanık
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sezai Karakoç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Turgut Uyar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11
-     Şiirde geleneksel anlayışa karşı çıkmışlardır.

-      Kuralsızlığı kural edinmişlerdir.

-      Ölçü, kafiye, mecazlı anlamı vb. gereksiz bulmuşlardır.

-      Şiiri günlük konuşma diliyle yazmışlardır.

-      Basit olayları alelade duygu ve düşünceleri konu olarak almışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Garipçiler
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

-     Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir.

-      Tiyatro eserlerinde mili konular işlenmiştir.

-      Kurtuluş Savaşı başlıca konudur.

-      Edebiyatta yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekanlar, yerler görülmeye başlanmıştır.

-      Atatürk devrimlerinin yaygınlaştırılması ve savunuculuğu aydınlarla edebiyatçılara yüklenmiştir.

        Yukarıda bazı özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tanzimat Birinci Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat İkinci Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servet-i Fünûn Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecr-i Âti Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet Dönemi
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …