Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Semaver

II.Sarnıç

III.Şahmerdan

IV.Son Kuşlar

V.Sonsuzluk Kervanı

Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıda adları ve yapıtları verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A
C. Sıtkı Tarancı- Düşten Güzel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kemal Tahir- Devlet Ana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nazım Hikmet- Vazgeçemediğim
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Necip Fazıl- Çile
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Attila İlhan- Sisler Bulvarı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Romanlarında özellikle insanların duygu, düşün­ce ve sezişleriyle ilgili incelemelere girişir; olaylar arasındaki insanların ruhsal durumlarına, seziş­lerine ve yorumlarına önem verir. "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu " onun kendi hayatının bir dö­nemindeki psikolojik durumu verir okuyucuya.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
A. Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
R. Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Peyami Safa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
H. Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Kemalettin Kamu "yla ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?

A
En tanınmış şiirlerini Milli Mücadele yıllarında yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Savaş duygularını dile getiren şiirleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
En tanınmış şiiri pastoral bir niteliği olan "Bingöl Çobanları"dır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Aşk, gurbet ve yurt temalarını da şiirlerinde işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

I.    Modern hikayeciliğimizin öncülerindendir.

II.    Hikaye ve roman türleri üzerine çalışmış,tiyatro oyunları da yazmıştır.

III.    Maupassant tarzı ve realist hikayeciliğin  en büyük uygulayıcısıdır.

IV.    Konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir.

V.   "Ayaşlı ve Kiracıları " en tanınmış romanıdır.

"Memduh Şevket Esendal " la ilgili yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yedi Meşaleciler topluluğunun bir üyesi olan sanatçı; aşk, doğa, insan sevgisi, çocukluk özlemi, ölüm, ev, aile, küçük mutluluk, Tanrı sevgisi, huzurlu hayat ve barış temalarını işlemiştir. "Dilek " adlı şiirinde felsefesini: "Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi... " diyerek ortaya koyar. Sanatçının en bilinen eseri "Sebil ve Güvercinler " dir. 

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Osman Saba
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Vasfi Mahir Kocatürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sabri Esat Siyavuşgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşar Nabi Nayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kenan Hulusi Koray
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Onun şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman teması, rüya, renkli bir imajın yanı sıra bilinçal­tına inen bir duyarlılık görülür. Sembolist özelliklerde, kendine has hayallerle örülü  şiirler yazmıştır. Ayrıca şiir dışında; makale, deneme, öykü, roman ve biyografi türünde eserler de yazmıştır. Romanlarında tarihsel, toplumsal konuları özellikle ele almıştır.

Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halikarnas Balıkçısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhan Veli Kanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Beş Hececiler'i kuru bir memleket edebiyatı yapmakla suçlayan, eleştiren ve onlara karşı oluşan " edebi topluluk aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Birinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

O bir "şiir ihtilalcisi " dir, "edebiyat yapma hüne­ri "ne karşıdır. Anlatımı lirik ve durudur. Her türlü mekanik ahenkle bağını koparmıştır. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Bilinen en meşhur şiiri "İstanbul'u Dinliyorum " dur.

Yukarıda tanıtılan "Garip " şairi aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Veli Kanık
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ece Ayhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

---- Ankara, Bursa, Konya, Erzurum ve İstanbul şehirlerinin tarih boyunca yaşadığı medeniyet­le kendi devrinin yaşayışını kaynaştıran bir Ahmet Hamdi Tanpınar eseridir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A
O ve Ben
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gezerek Gördüklerim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anadolu ^ nun Sesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Şehir
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yaşadığım Gibi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Siyasal fıkra ve makalelerinin yanı sıra özellikle gezi yazıları ve anılarıyla tanınır. Dış ülkelerde gördüklerini anlatırken Türkiye ile karşılaştırma­lar yaparak önemli noktalara değinir. "Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya " da Birinci Dünya Harbi yıllarından başlayarak günümüze kadar geçen olayları ve devrimleri aktarır.

Parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
F. Rıfkı Atay
İpucu:
TEBRİKLER!
C
A. Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
H. Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne­mi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Bu dönemde dilde sadeleşme hareketi yerleşmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günlük konuşma dili yazı dili haline gelmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aruz vezni terk edilerek hece veznine dönülmüştür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirde ve düzyazıda toplumun her kesiminden oluşan sanatçılarla konular genişlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu dönem başlıca konusu saltanatın kaldırılması olmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.