Cümlede Anlam – 26 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 26 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 26 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi yan­larını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz.

Bu cümlenin anlamına en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1996)

A
Güzelliği ve çirkinliği değerlendirirken aşırılığa kaçarız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünürüz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Beğenmek yerine, kusur bulmaya eğilimliyiz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Başkalarının kusurlarını daha kolay görürüz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başkalarını değerlendirmekte güçlük çekeriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, nedeniyle birlikte verilmiştir?(2010  LYS )

A
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize atlarcasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Dinleneceksin bir kum tanesi, bir yaprak gibi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kederi de yaşamalısın bütün benliğinle
Acılar da sevinçler de olgunlaştırır insanı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Koklamaktan bitkin düşmüşçesine bir çiçeği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem be­ğenme hem de olumsuz bir eleştiri söz konu­sudur?(ÖYS 1995)

A
Sözcük seçimindeki özensizlik, çevirmenin, metnin aslına bağlı kalmadaki titizliğine gölge düşürüyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öyküleriyle Türk edebiyatında seçkin bir yer alan sanatçının bu yapıtları, yabancı dillere çevrilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının ilk şiir kitabını sevinç ve heyecanla okurken çocukluk günlerimi düşünüyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçı, günlüklerinde zaman zaman başka kişilerin konuşmalarına da yer vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kitapta, eski eğitim düzenimizin olumsuz yön¬leri karşılaştırmalı bir yöntemle anlatılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kadınlar zayıftır, ama analar güçlüdür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye en yakın anlamdadır?(ÖSS 1986)

A
Her kadın güçlü bir anadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ananın gücü kadınlığından gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Analık, kadınların en güçlü duygusudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Analık kadına güç verir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Analık, güçlülüğün ilk koşuludur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Hak, görev, sorumluluk üçgeninin dışına taştığın gün, yaptığın işin ------"

Düşünsel bütünlüğü olan doğru bir cümle kur­mak için yukarıdaki yarım cümleyi aşağıdaki­lerden hangisi ile tamamlamak gerekir?

(ÜSS 1978)

A
iftira olduğunu göreceksin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
lekelemek olduğunu kavrayacaksın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
suç olduğunu bileceksin.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
karalama olduğunu sezeceksin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
aşağılama olduğunu bileceksin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Halka ulaşmamız, operanın halka seslenen bir sanat olduğunu anlatmamız gerekiyor. (II) Bu da büyük ölçüde halkla daha yakından iletişim kur­mamıza bağlıdır. (III) Bu amaçla gelecek yıl bir yarışma düzenlemeyi ve sahnelenmeye değer görülen eserleri sahnelemeyi düşünüyorum. (IV) Eğer katılım sağlanırsa, bu tür yarışmaları ileride daha da çeşitlendirip zenginleştirerek sürdürmek istiyorum. (V) Bu tür etkinlikler Türk seyircisini, yavaş yavaş da olsa, operaya yaklaştıracak, ona operayı sevdirecektir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde bir tasandan söz edilmektedir?

(ÖSS 1997)

A
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ve V.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

(I) Sanatçı bu yapıtında, öteki yapıtlarından değişik bir yöntem izleyerek bireylerin gündelik yaşamdaki çatışmalarını anlatmaktan kaçınıyor. (II) O, bu yapıtında çok farklı bir düşünceden yola çıkarak yazdıklarını, dünün bugünü, bugünün de yarını aydınlatacağı düşüncesine dayandırıyor, (III) Bunun için de kent ve köy yaşamından değişik kesitler sunuyor. (IV) Kurmacasal öğelerin dışına çıkmadan gerçekçi karakterler çiziyor. (V) Bu tu­tumuyla okuyucuyu, derinden etkileyen renkli bir roman ortamına taşıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisiyle "Sanatçı, kimi durumlarda tarihçinin görevini de üstlenen bir yaklaşım içinde olur." cümlesi arasında anlamca bir ilişki kurula­bilir?(ÖSS 2005)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Paul Valery, "Küçük dergiler, edebiyatın, şiirin laboratuvarıdır. " demiştir.

Sanatçı, bu sözüyle küçük dergilerin hangi özelliğini belirtmek istemiştir? (2010 YGS)

A
Ürünleri seçerek yayımlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk yapıtlara ve yeniliklere yer verme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yapıtları yazarlarından ayırarak düşünme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okurların beğenisini geliştirmeyi önemseme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belirli türlere bağlı kalma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Zamanında eleştirmenlerce incelenmemiş, iyi değerlendirilmemiş, bu nedenle de basan kaza­namamış bir yapıtın, iyi bir yapıt da olsa, ileride hakkını alabilmesi çok zordur.

Bu cümlede belirtilmek istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır? (ÖYS 1996)

A
Eleştirmen, edebiyatçı diye nitelendirilen herkesin yapıtını değil, bunlar arasından seçtiklerini değerlendirmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yapıt tamamlanıp yazarın elinden çıkınca onu geniş kitlelere tanıtacak ya da okur katındaki değerini belirleyecek olan kişi eleştirmendir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eleştirmen, daha önce yücelttiği bir yazarın sanat değeri olmayan bir yapıtıyla karşılaştığında, saptadıklarını tüm gerçekliğiyle yazmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştirmenin temel görevi, yazarın ne yapmak istediğini açıklığa kavuşturup okurla yapıt arasında köprü kurmaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştirmen, özellikle kimi yapıtlarda, içeriğin önemini, tiplerin ve karakterlerin çizilmesindeki ustalığı ya da acemiliği ortaya koyan kişidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Bakıra başka elementlerin katılması, elektrik ve ısı iletkenliğini azaltır;.........sertliğini artırır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, an­lamın akışına uygun olarak, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

(ÖSS 1981)

A
buna karşın                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
gerçek şu ki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
kaldı ki                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
buna karşılık
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Öyle ki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçe­siyle birlikte verilmiştir?(ÖYS 1994)

A
Herkese selam verdi.
Beni ağlattı geçti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gözlerimin yaşlan
Mermere aksa deler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ben yarimi unutmam
Unutsa da o beni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Rengini gülden almış
Kokusun menekşeden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bir dili durağan kılmaya yönelik her türlü çaba ister istemez başarısızlığa uğrar.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? (ÖYS 1998)

A
Dilin söz varlığına yeni sözcükler kazandırmak güçtür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dili oluşturan kurallar zamanla yerleşir, pekişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dil sürekli gelişim ve değişim süreci içindedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dilin,  bireyleri birbirine  bağlayan  bir gücü vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilin kullanımı yazardan yazara değişiklik gös¬terir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

(I) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikayesi ve destandan yararlanma yoluna gidilmiştir. (II) Müzik, resim, roman, öykü, şiir, ti­yatro ve sinema gibi sanat dallarının hepsinde böyledir, (lll) Ben de böyle yapmak, geleneksel olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyorum, (IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca uygu­layan Yaşar Kemal'in izinde yürümek isteyişimin özünde de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda geleneksele yönelişim açıkça görü­lebilir.

Yukarıdaki parçadaki   numaralanmış   cümlelerin hangilerinde amaç söz konusudur?  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
I. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve V.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.            
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Hiçbir şey ak ya da kara diye ayrılmaz onun ro­manında. (II) Mutluluklar, hüzünler, sevinçler, acılar ip İpe yaşanır. (III) Bunları anlatırken mekanik kurgulardan, neden-sonuç ilişkilerinden özellikle kaçınır. (IV) İzlediği bu yol, okurun, olay­lara romancının gözüyle bakmasını sağlar. (V) Roman boyunca, roman kişileriyle yazar arasında bir tartışma olmaz, (VI) Bu da kişilerin inandırıcılığını artırır büyük ölçüde.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi I. cümlede belirtilen görüşü destek­leyici niteliktedir? (ÖSS 2001)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Dost canlısı, sevgi dolu, nitelikli bir insandı. Dün­yaya hep yüreğinin penceresinden baktı. Yardıma ihtiyaç duyduğu en güç günlerinde, en çok güvendiği kişileri yanında görmediğinde bile on­ları sevmekten, bağışlamaktan kaçınmadı. Kırgın­lıkların nedenini kendinde aramayı yeğledi.

Bu parçada geçen "dünyaya hep yüreğinin pen­ceresinden bakma" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2009)

A
Çevresindekileri üzmekten kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşananları değişik yönleriyle düşünme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakınlarının mutluluğunu isteme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendi düşüncelerinin doğruluğuna inanma.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olayları, durumları duygularına göre değerlendirme
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.