Cümlede Anlam – 25 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 25 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 25 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "takdir etme, beğenme" söz konusudur?(ÖSS 1991)

A
Bu yazarın oyunları, kimi çevrelerde olumlu, kimi çevrelerde de olumsuz eleştirilere konu olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O, tiyatro ve sinemaya ilgi duyan, bu alanlarda kimi çalışmaları bulunan, kendi halinde, sıradan bir yazardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu yazar, sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan, değişik görüşlere açık bir insandır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yazar, bu yapıtında toplumsal sorunları yansıt¬mayı amaçladığını söylüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçı, son oyununda kişilerin çoğunu, çıkarını gözeten, kurnaz insanlar arasından seçmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde yargının nedeni belirtilmemiştir?(ÖSS 2003)

A
Ülke toprakları yanlış kullanım yüzünden yok olup gitmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ülkede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yıldan yıla azalmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tarıma yeterince önem verilmediğinden bu ülke, pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya sıralamasında gerilerde yer almaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi ülkelerde, tarıma dayalı üretimin bilinçli bir biçimde yapılmaması, halk sağlığı bakımından tehlike oluşturmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması, hava ve su kirliliğine yol açmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Akıl yaşta değil, baştadır; fakat aklı başa yaş ge­tirir." sözünden aşağıdaki yargılardan hangi­sine varılabilir?(ÖSS 1981)

A
Akıl doğuştandır, sonradan kazanılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşlılar da gençler de kendi çağlarına göre akıllıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akıl doğuştan da olsa onu zaman olgunlaştım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akıl, gençliğe de yaşlılığa da bağlı değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gençler, yaşlılardan daha akıllıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaş­tırma" söz konusudur?(ÖSS 1995)

A
Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi bir anlatıma da yer verirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan kaynaklanan çarpıcı bir anlatımı vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Betimlemelerinde abartmaya kapan romantik bir tutum görülürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İyi bir şair ve yazar olmasına karşın çok tanın¬mış biri değildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) İnsanlar çocukluk döneminde, çevrelerindeki kişilerin diliyle konuşmaya başlar, daha doğrusu konuşmayı onlardan öğrenirler. (II) Yetişkinlik döneminde konuşma sanatının inceliklerini, güzelliklerini ve olanaklarını kavramaya çalışırlar. (III) İyi bir konuşmanın, insanı başarılı kılmada önemli bir etken olduğunu anlarlar. (IV) Ayrıca bunun, insanın kişiliğini ve düşünsel düzeyini yan­sıtan bir araç olduğunun ayrımına varırlar. (V) Bu nedenle de sözlü anlatım gücünü yaşamları süresince geliştirmeye çalışırlar.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangi­lerinde konuşmanın işlevinden söz edilmiştir? (ÖSS 2003)

A
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II.ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.          
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Eskiden çok vakti yoktu, onun için çok uzun yazılar yazardı; şimdi vakti bol, daha kısa ve güzel yazılar yazıyor.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1991) 

A
Deneyimli yazarlar, yazılarını daha kısa sürede oluştururlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kısa ve özlü yazmak için uzun zamana ihtiyaç vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazarlık, zamanı bol olan kişilerin yapacağı bir iştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kısa yazılar fazla zaman gerektirmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir yazı uzadıkça güzelliğinden çok şey yitirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Türk resmi, Alplerin ötesinde değil, Torosların eteğinde aranmalıdır.

Bu görüşte olan bir ressamın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? (ÖSS 1987)

A
Önce Anadolu'yu tanımalı, orada mevsimlerin renk cümbüşüne katılmalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yerli renklerden, yerli motiflerden de evrensel boyutlara varılabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Uzağa gitmeye ne gerek var; penceredeki menekşeye, bahçendeki salkım söğüde bak yeter.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşadığın yerin pek önemi yok; canın neyi isterse, onu tuvaline almalısın,
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Türk köyünü konu alan tabloları duvarımdan hiç eksik etmem.                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Atatürk'ün Söylev'i, yalnızca söz söyleme sanatı içinde ele alınacak kadar tek yönlü bir kitap değildir. (II) Olayların anlatımında büyük ro­mancılarda görülen bir kurgulama yeteneği vardır, (lll) Kitabın çoğu sayfalan, yaşanmışlığın yanı sıra anlatımıyla şiir yüklüdür. (IV) Atatürk, bu ki­tapta başarılı bir denemeci ustalığıyla karşıtlarını eleştirir. (V) İnsana özgü değerleri olumlu olum­suz yönleriyle sergiler. (VI) Zengin bir karakterler kitabı da sayılabilecek bir yapısı olan Söylev'in, bu yönüyle genç kuşakları yönlendirecek, etki­leyici bir havası vardır.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte ver­ilmiştir? (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN) 

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

(I) Yazar, konuların gerektirdiği şiirselliği ya da gülmeceyi yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor, (Il) Sıradan insanların her günkü yaşamından sahnelere yer veriyor. (III) Yalnızlığın, sevgisizliğin sık sık sözünü ediyor. (IV) Bunun yanında, kişilere, onların serüvenle­rine, özlemlerine magazin Öykücüsü gibi yaklaş­maktan kurtulamıyor. (V) Anlatımı da sıradan; daha ilk öyküde cümleler birbirinin üzerine yığılıyor.

Yukarıdaki eleştiride kaçıncı cümleden başla­yarak, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki olumsuz yönlere değinilmektedir?(ÖSS 1998) 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yazdıklarımda hep gerçeğe bağlı kalırım; çünkü, ancak bu nitelikteki bir yapıt yüzyıllar boyunca değerini koruyabilir.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?(ÖYS 1992)

A
Bir yazarın güzel yapıtlar ortaya koyması, an¬lattığı olayların ilginçliğine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yapıtın güzelliği, uzun süre okuyucu bulmasıyla ölçülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olayların gizli kalmış yanlarını açıklayan yapıtlar başarılı olur,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eski çağlardan günümüze kalmış yapıtlar, usta yazarların ürünüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beğenilen, kalıcı yapıtlar her şeyi olduğu gibi yansıtanlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Kasımpaşa ıslaktı." cümlesinin anlamını daha belirgin kılmak için, "sulusepken", "suya düşmüş", "karın altında", "köpek yavrusu gibi" sö­zlerini cümlede kullanmak istesek, cümlenin en doğru biçimi şunlardan hangisi olabilir?(ÜSS 1977)

A
Kasımpaşa, sulusepken karın altında, suya düşmüş köpek yavrusu gibi ıslaktı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kasımpaşa, köpek yavrusu gibi karın altında suya düşmüş sulusepken ıslaktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kasımpaşa karın altında sulusepken köpek yavrusu gibi suya düşmüş ıslaktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kasımpaşa, suya düşmüş köpek yavrusu gibi sulusepken karın altında ıslaktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kasımpaşa, karın altında suya düşmüş köpek yavrusu gibi sulusepken ıslaktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

(l) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilim­sel çalışma yapılmıştır. (III) Yapılan araştırmalar göstermiştir ki soluk alışımız, kan basıncımız, renklere bağlı olarak değişebilmektedir. (IV) Renklerden açık mavi, gevşetici ve rahatlatıcı; koyu mavi, uyarıcıdır. (V) Bu da renklerin etki gücünün birbirinden farklı olduğunu göstermekte­dir. (VI) Bu gerçeği göz önünde bulunduran içmimarlar, ev içi ışık düzenlemelerinde renk Öğesine özel bir Önem verirler.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı örneklendirmektedir? (ÖSS 2000) 

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

(I) Yabancı yazarlar, bizdeki fıkra yazarlarının gazetede her gün, hiç ara vermeden yazdıklarını duyunca çok şaşırıyorlar. (II) Onlar için bu, yapıla­mayacak, inanılmaz bir iştir, (III) Onlarda, bizdeki fıkra yazarı yerine, yorumcu denilen yazarlar vardır. (IV) Bunlar ancak kendi uzmanlıkları içine giren konularda, haftada iki, en çok üç gün yazarlar. (V) Oysa bizler, bilmediğimiz hiçbir konu olmadığından, hangi taşı kaldırsanız altından çıkar, her konuda görüş bildiririz.

Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir "alaya alma" söz konusudur?(ÖSS 1990) 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Japongülleri, her sabah yüzlerce çiçekle ala bo­yanırdı. Dil büyüklüğünde beş yapraktan oluşan çiçeklerin tomurcuklan sabahları hızla açılır, akşamları aynı hızla kapanırdı. Solan çiçekler, bir sonraki gün ağacın altındaki toprağa kızılımsı bir ölüm damgası vururdu. Bu hızlı değişim, beni hüzünlendirir, içimi karartırdı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? (ÖSS 2000)

A
Söz sanatlarına başvurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gözlem gücünden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olayları oluş sırasına göre anlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deyimlere başvurarak anlatımı güçlendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söylenenleri, örneklerle zenginleştirme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

(I) Genel anlamda edebiyat, düzyazıya dayalı ürünlerden oluşur. (II) Düzyazı, mantığa en çok başvuran anlatım yoludur. (III) Bir dildeki düşün­me biçimi, o dilin düzyazısına yansır. (IV) Ayrıca, dilin anlatım gücü de düzyazıda kendini gösterir, (V) Düzyazı, bilimin, düşüncenin halka seslen­mesini kolaylaştırmasının yanı sıra roman, öykü, deneme gibi türleriyle o ulusun düşüncesini de geliştirir. (VI) Uygar anlayış ve görüşe ulaşmayı sağlar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­rinde "düzyazının işlevi" belirtilmiştir? (ÖYS 1998) 

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. ve V.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V.ve VI.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.