Cümlede Anlam – 24 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 24 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 24 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Geçmiş çağlardan günümüze kalan büyük yapıtlar, örneğin Tolstoy ^ un Savaş ve Barış, Stendhal'ın Parma Manastırı, Dostoyevski'nin Budala adlı yapıtları çağlarının birer tanığıdır. (II) Ama yazarlar bu yapıtları çağın tanığı olmak isteğiyle yazmamıştır. (III) Çağlarının havasını kendi kişiliklerinde erittiklerinden ister istemez çağın etkileri yapıtlarında belirir. (IV) Ne var ki çağına tanıklık etmenin çeşitli yolları vardır. (V) Bu yollara başvurulmadan yazılanlar bu işlevi yerine getiremez, kısa zamanda unutulur, öte yandan yaratma isteğiyle yazılan yapıtlarsa kalıcılığa ulaşır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Kızıl ve Kara'yı okuyan günümüz insanının, Napolyon çağının anlayışını bu kitapta bugün de bulması, yapıtın kalıcılığını sağlayan sanatsal ve dilsel değerinin bir göstergesidir. " cümlesi getirilebilir?

(2010 YGS)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Önce kendilerine beğendirmeye çalışırlar şiirlerini. Seçicidirler. Bir şiir üzerinde haftalarca, aylarca uğraştıkları olur. Yetkinlik midir bu? Sanmıyorum, titizlik diyeceğim ben, şiir dilini gereğince çapaksız kullanma titizliği. Şiirin boşluklarda, susmalarda, eksiltmelerde olduğunu bilen, has bir şair tavrı. Vitrinde olmanın her şeyden önemli olduğu günümüzde hala var mıdır böyle adını sık sık duyurmaktan, ortalıkta görünmekten kaçınan şairler? Neyse ki var!

Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? (2010 YGS)

A
Çok dikkatli ve özenli çalışan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçek şiirin ne olduğunu bilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geri planda kalmayı yeğleyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zor beğenen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Verimsiz olarak tanınan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Özellikleri yönünden hiçbir akım içinde yer almayan şairler var. Bunlar, kendi kuşağından olanların yaz­dıklarına da benzemeyen bir şiir yazıyorlar. Bir kuşak ya da gruba katılmadıkları için şiirlerinin bulutsu bir görünüşü var. Bunları yazanlar, kendilerine özgü bu şiirlerle şiirin bir mozaik olduğunu önümüzdeki birkaç yıl içinde gösterecekler.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

(2010 LYS)

A
Özellikleri ve sınırları belirgin olmayan- çeşitlilik içeren
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Düş gücüne ağırlık veren- teknik açıdan kusursuz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Duyguları devindiren- sanat değeri taşıyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belirli konular üzerinde yoğunlaşan- birçok öğesi olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendinden öncekileri yadsıyan- okur duyarlığına seslenen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Ayrıntılı olarak düşünmeden .......,

sözleri aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümle tedbirli bir İnsanın tutumunu yansıtır?

(ÖSS 1989)

A
yaptığım girişimlerden de iyi sonuçlar aldığım oldu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
verdiğim bu karar herkesi sevindirdi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
böyle bir işe girişmemek gerektiğine inanıyorum
İpucu:
TEBRİKLER!
D
başladığım bu işte de başarılı oldum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşimden ayrılmam onu rahatsız etmedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa olsun her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böylesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün olduğu kadar paranteze almalıdır. Bu yazılar, "Nesneler kendisi konuşuyor. " diyenleri haklı çıkarmalıdır.

Bu parçada geçen "kendini paranteze almak " sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (2010 YGS)

A
Konu dışına çıkmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Farklı görüşlere saygı duymak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Özgün bir bakış açısına sahip olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlama çabası içinde olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Bu müjdeli haberi aldığım andaki sevincimi an­latmak pek güç." cümlesinden sonra anlamı pekiştirmek için aşağıdakilerden hangisi ge­tirilmelidir?(ÖSS 1984)

A
Gözüm o anda hiçbir şey göremez olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bunu dünyada kimseye söyleyemezdim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dünyalar benim olmuştu sanki.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çok memnun olmuştum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeniden dünyaya gelmiş gibiydim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Sanatçı, "Bebek" hikayesini dokuz kez yazdığını, dokuzunda da değişik hikayeler ortaya çıktığını söylüyor.

Sanatçının bu sözünden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

(ÖSS 1995)

A
Bir yazarın başarısı neyi, niçin yazdığını bütün yönleriyle bilmesine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar, üzerinde çalıştığı konuya göre bir anlatım biçimi seçmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazar, sözcükleri seçip kullanırken onlara yeni anlamlar yükleyerek dilin olanaklarını zengin¬leştirmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazar, anlatımını seslenmek istediği okur kitlesinin düzeyine göre biçimlendirmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir yazarın aynı konudan değişik hikayeler çıkarması onun yaratma gücünü gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

(I) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan sonra, vakit geçirmeme olanak yoktu. (II) Düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya koyuldum. (III) Öncelikle şunu söyleyeyim; (IV) Bugünkü edebi­yatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım, (V) Günümüzün yazarları arasında hiç kimse, ne ben ne de bir başkası, böyle bir şey yazmayı başara­madı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde "karşılaştırma" söz konusudur? (ÖSS 1996)

A
IV ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I.  ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Bu eleştirmen yapıtları değerlendirirken ken­dini öne çıkarmaya çalışır. (II) Eleştirilerin beğe­nilmesini sağlayan da bir bakıma onun bu tutumudur. (III) O, kendisinden söz ettiği bir sanatçıyı yargılayıp değerlendirirken sözcük seçimine, bunların kullanımına büyük bir özen göstererek okuyucunun ilgisini kamçılar. (IV) Bu yolla, okurları, incelenen yapıtın değişik yönleri üzerinde düşündürür. (V) Onun bu tutumu eleşti­rilerini asık suratlı olmaktan kurtarır ve onların ko­layca okunmasını sağlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden özel­likle hangisi, sözü edilen eleştirmenin üslu­buyla ilgilidir?

(ÖYS 1995)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(I) Bu balerinimiz senelerce yılmadan çalıştı. (II) Bir dönemde kimlik arayışları içine girdi. (III) Her çalışmasında yeni bir şeyler ortaya koydu. (IV) Müzik seçiminde de hiçbir zaman kolaya kaç­madı, (V) Giderek çağdaş ve evrensel bir çizgiye ulaştığını son çalışmalarıyla kanıtladı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "beğenme" söz konusu değildir?

(ÖSS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Sanatta ve edebiyatta etkilenme doğaldır. Çünkü sanatçının en önemli özelliği, sürekli arayış içinde olması, kendini yeterli görmemesidir. Nitekim yazar André Gide, kendine yettiğini söyleyen sanatçıyı "zekasına diyet yaptıran insan " a benzetir.

Bu parçada geçen "zekasına diyet yaptırmak " sözüyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek istenmiştir?

A
Düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmeme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öz eleştiri yapma alışkanlığı olmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Görüşlerini başkalarıyla paylaşmak istememe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başkalarını taklitten kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaratıları üzerinde gerektiği ölçüde çalışmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

(I) Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın, genelde sanatın üvey evlatlarıdır. (II) İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu. (III) Şairler ve yazarlar, onları pek sevmezler, soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. (IV) Överseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu. (V) Ama beğenmezseniz hemen çıkarırlar acımasız eleştiri oklarını ve saplamaya başlarlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? (2010 YGS)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Bir akşam bizim balkonda oturmuş, Kaz Dağları­nın ucunda güneşi uğurluyorduk. Konuklardan biri: "Şu renk şölenine bakın. Bu güzelliğin sona ermesi insana hüzün veriyor." dedi. Ben de: "Gü­neş yarın yine doğacak." dedim,

Bu parçada geçen, "Güneş yarın yine doğa­cak." cümlesiyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1996)

A
Üzüntüyle sevincin iç içe olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aynı güzellikle yine karşılaşılacağı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mutlulukların geçici olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğa olaylarının tekdüzeliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gelecek günlerin güzelliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Her çalışmasında olduğu gibi bunda da açık ve yalın anlatımı hemen göze çarpıyor. (II) Bu durum, şairin, edebiyat çevrelerinin yoğun ilişki­lerinden uzak, yere! kaynaklara daha yakın ol­masındandır, (III) Yine bu durum, onun şiirinin, toplumun değişik kesimlerinde aynı ölçüde anlaşılır olmasının da ana kaynağını oluşturmak­tadır. (IV) Bilincimizin bir köşesinde var olan kır yaşantısının doğayla ilgili öğeleri onun şiir­lerinde evrensel bir temaya yönelişin çıkış nok­tasıdır. (V) Ardıçlar, söğütler, ahlatlar, balkon çiçekleri şairin lirik yanını sunar bize.

Şairin geniş bir okur kitlesine Beslenebilmesini sağlayan özelliği, yukarı­daki parçanın kaçıncı cümlesinde belir­tilmiştir?

(ÖSS 1999)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Kırk yılı aşan yazarlık çabamda ne anlatmak istemiştim? Bu, kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme. Oysa yaşamım boyunca nice insanlar tanımıştım; nice bağlılıklara, vefalara, öfkelere tanık olmuştum. İnsanların iyiliklerini, ihanetlerini görmüştüm. Kalıcı bir sevginin olamayacağını öğrenmiştim. Aşk, kağıt üzerinde güzeldi; mutlu sonlar, romanlara özgüydü.

Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? (2010 YGS)

A
Soruyu yanıtlamada güçlük çektiğini
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eskiden yazdıklarını artık beğenmediğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşadıklarını anlatmaktan kaçındığını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygu dünyasına sınırlar çizdiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazdıklarının anlaşılmamasına üzüldüğünü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

(I) Kendimle ve sanatımla ilgili olarak yazılıp çizilenleri biriktirmek istemiyorum. (II) Kitaplardaki şiirlerimden başka hiçbir şey bırakmayı düşün­müyorum arkamda. (III) Farklı yorumlara konu olmak istemiyorum. (IV) Arkamda birtakım kağıt­lar bırakıp da insanların kafasını karıştırmanın gereksiz olduğuna inanıyorum.

Bu parçada söylenenlerin nedenleri, numa­ralanmış cümlelerin hangilerinde açıklan­mıştır?

(ÖSS 1998)

A
I. ile II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ile III.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ile III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ile IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ile IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.