Cümlede Anlam – 23 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 23 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 23 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "yakınma" söz konusudur?(ÖSS 1996)

A
Dergiye girecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ve özgün olması gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konudan konuya atlayan, başlığıyla içeriği birbirine uymayan yazılar bizi çok yormaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İsteklerimizden birisi de gönderilen yazıların, yazı makinesiyle çift aralıklı olarak yazılmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alt alta dizilmiş cümlelerin şiir sayılmayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Daha güzel, daha nitelikli bir dergi çıkara¬bilmek İçin okurla işbirliği şarttır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesi, kinayeli bir biçimde dile getiril­miştir?(ÖSS 1993)

 

A
Eh, bu hızla gidersek, okula belki yarın sabah varırız.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu küçük tatil köyünde, her sabah üçe kadar arabesk türünde parçalar çalınıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Son on yılda tükenen hayvan ve bitki türü, daha önceki elli yılda yok olanlara eşitmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gürültüyle etkili bir biçimde savaşabilmek için bir yasa çıkarılması gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otel görevlisi salondaki televizyonun sesini sonuna kadar açmış ama kimse dinlemiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Okulumuz Dicle'nin durmadan akan, zaman zaman taşkın, bulanık zaman zaman ........... sularına bakıyordu."

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi konursa anlam bütünlüğü sağlanır?

(ÖSS 1983)

A
dalgalı, puslu                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
düzgün, saydam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
durgun, duru                
İpucu:
TEBRİKLER!
D
çalkantılı, parlak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ürpertici, köpüklü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Güneye doğru indiğimizde göz alabildiğine uzanan bir ovayla karşılaştık. (II) Ova, güneşli ve dalgasız bir denizden daha da düzdü. (III) Yolda gelirken gördüğümüz, çılgınca esen rüzgarların oluşturduğu tepecikler burada yoktu. (IV) Uzak­larda, bir insan boyu yükseklikte, kubbeleştirilmiş, küçük küçük toprak yığınları vardı. (V) Merakla bu yığınlara yaklaştık. (VI) Bunların, bizim evlerimizdekinden çok daha küçük pencerelerinden bakınca, içinde yaşayan insanları gördük.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde "karşılaştırma" yoktur?

(ÖSS 1999)

A
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I.ve V.            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Yazınsal türler arasında en çok anı okumayı se­verim. (I) Çünkü yazarın özel yaşamından ayrın­tılar vardır anılarda. (II) Hele yayımlanacağı düşünülmeden yazılmışsa daha da çoktur bu ay­rıntılar. (III) Ya yayımlanmak için yazılmışsa.., (IV) O zaman da yazarın bir başka biçimde anlattığı iç dökmelerini, öfkelerini buluruz anılarda. (V) Elimdeki kitap da mektuplara, anı defterlerine yaslanarak oluşturulmuş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır? (ÖYS 1996)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşı­maktadır?(ÖSS 1996)

A
Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı kendine özgü çağdaştık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının son resimleri insanı etkileyen ve duygulandıran bir anlatımla, inceden inceye işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

(I) Pek çok kişinin, ekonomik nedenlerle kitap satın alamadığı yaygın bir kanıdır. (II) Bu gerekçe bana işin kolayına kaçmak gibi geliyor. (III) Çünkü okuma alışkanlığına sahip olan kişi, ne yapıp yapıp, kitaba ulaşır. (IV) Gerçekten kitap okumak isteyenler, değişik yollara başvurarak kitabın ay­dınlığından yararlanabilirler. (V) Örneğin kitaba ödenecek para, kitapseverler arasında bölüşülerek okumanın tadına varmak, hiç de düşünülmeyecek bir yöntem değildir. (VI) Kısacası kitap okumamanın asıl nedeni, ekonomik koşulların yetersizliği değil, eğitim düzeyinin düşüklüğüdür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gileri anlamca birbirine en yakındır? (ÖYS 1996)

A
I. ve VI.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.          
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Çeviri, kültürlerarası etkileşimdeki önemli etkin­liklerden biri. (II) Kültürleri zenginleştiren bir öğe. (III) Son yıllarda, çok sayıda bilimsel ve yazınsal metin dilimize çevrildi. (IV) Bu, Türk kültürü açısından büyük bir kazanç. (V) Ne var ki, bu çe­viri metinlerinin bir çoğunda özgün metnin tam olarak yansıtılıp yansıtılmadığı ya da kullanılan Türkçenin niteliği tartışılabilir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir kaygı dile getirilmektedir?(ÖYS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bir öykünün, yer aldığı kitaba adını verebilmesi için kitaptaki Öteki öyküler arasında seçkinlik kazanması gerekir. (I) Okuduğum son öykü de bu türden. (II) Olay yine parçalı, kişilerin ağzından tek tek anlatılıyor. (III) Her anlatıcı konunun bir yönünü tamamlıyor, (IV) Kişiler öylesine doğal, içten konuşturuluyor ki hemen her kişi benliğinize girerek sizi zenginleştiriyor. (V)

Düşüncenin akışına göre, "Böylece siz de öykünün bir parçası oluyorsunuz." cümlesinin yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi uygun olur?(ÖSS 2000)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap: E
E
V
İpucu:
TEBRÄ°KLER1!
Soru 10

I. Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre, şiir sanatların en ulusalıdır.

II. Ahmet Hamdi Tanpınar ' ın dediği gibi, şiir sanat­ların en ulusalıdır.

Bu iki anlatım arasında nasıl bir anlam farkı vardır?(ÖSS 1983)

A
İkincisi, daha kesin bir yargı niteliği taşımaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İkincisi, A.H. Tanpınar'ın düşüncesine katılma anlamı içermektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İkincisinde bu düşüncenin A.H. Tanpınar'a ait olduğu belirtilmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birincisinde bu düşüncenin A.H. Tanpınar'ın olmadığı, onun buna katıldığı belirtilmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birincisinde A.H. Tanpınar'ın bu düşüncesi öznel bir biçimde belirtilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

I. "Gülerken düşündürme" onun, öykü, roman ve oyunlarının çıkış noktasını oluşturan belirgin bir öğedir.  

II. Kullandığı teknik, anlatım biçimi ve tema zenginliğiyle son oyununda yeni bir gülmece türünü örneklendiriyor.  

III. Daha iyi bir duruma kavuşma isteği, kendi halinden memnun olmama söz konusu olsa bile başkalarına zarar vermekten kaçınma, yapılarındaki karakterlerin belirgin özelliğidir.  

IV Sanatçı, eleştirel bakışı, duyarlı gözlemciliğiyle son derece önemsiz görünen bir olayı bu yapıtına çıkış noktası olarak seçmiştir.  

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde, sanatçının bütün eserlerinde ortak olan noktalardan söz edilmiştir? (ÖSS 1996)

A
I. ve III.            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

(I) Sanatçı öyle oyunlar yapıyor ki, şiirlerinde okuyucuyu hiç düşünmüyor. (II) Okuyucusuz bir yazı türü düşünülemeyeceğine göre buna bir ek­siklik, hatta bir tür suç gözüyle bakmak yanlış ol­masa gerek, (III) Şair okuyucuyu yönlendirmeye özen gösteriyor. (IV) Daha doğrusu okuyucunun kendi çabasıyla o şiire gelmesini bekliyor. (V) Sanatçının, oyunlara yaslanan ve okuyucuyu hiçe sayan bu tutumu, ister istemez okuru yoruyor, şi­irden soğutuyor. (VI) Bunu okuyucuya karşı so­rumluluk duygusundan yoksunluk diye adlandırabiliriz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile­rinde sanatçıya yöneltilen eleştirinin olumlu ya da olumsuz olduğu açıkça belirtilmemiştir?(ÖYS 1997)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III.ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV. ve V.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. ve VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcük­lerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.

Bu cümlede anlatılmak İstenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yok­tur?

(ÖSS 2000)

A
Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirin dili, seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Birçok sanatçının sanat dünyasından silinip gitmesinin nedeni....

Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıda­kilerden hangisiyle sürdürülemez?(ÖSS 2001)

A
gelişme ve değişmelere uyum sağlayamamasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
her geçen gün yeni sanatçıların ortaya çıkmasıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
kendisini sanatına bütünüyle vermemiş olmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yeni ve özgün yapıtlar ortaya koyamamasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
çağın gereklerine ayak uyduramamasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

(I) Genç adamın, yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve hafif bir kırmızılık vardı. (II) Bu kır­mızılık, herkesin payını dağıtan balıkçının elinde tek balık kalıncaya kadar sürdü. (III) Balıkçının, son balığı da kendisine vermediğini görünce rengi uçtu; gözleri büyüdü. (IV) Yüzündeki gülümseme giderek azaldı ve yok oldu. (V) O an, genç adamın öfkesini ve acısını kendi içinde saklayan biri olduğunu anladım.

Bu     parçada     numaralanmış     cümlelerin hangisinde "yorumlama " ya yer verilmiştir?

(ÖSS 1989)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.