Cümlede Anlam – 22 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 22 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 22 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Düşüncenin sıralanışı bakımından: "Annesini, babasını, kardeşini, herkesi sürekli özlüyordu." cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik yoktur?(ÖSS 1989)

A
Masaları, sandalyeleri, koltukları, evdeki bütün eşyayı onardılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk öğretmenini, bütün arkadaşlarını, yazları yaylada ailece geçirdikleri güzel günleri unutamıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Saz çalmayı, şarkı söylemeyi, konser vermeyi, her türlü müzik çalışmasını çok severdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çimleri, çiçekleri, ağaçları, bahçedeki her şeyi sulamalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşlıları, hastaları, çocukları, yardıma ihtiyacı olan herkesi arabalara bindirdiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Bu yapıt, romantik romanın bütün özelliklerini taşımaktadır. (II) Romandaki olaylar bilinçli olarak seçilmemiştir. (III) Romancı, olayları istediği biçimde geliştirmek için rastlantılardan büyük ölçüde yararlanmıştır. (IV) Olayları öyküleyişteki neden-sonuç kopukluğuna karşın, kişilerin konuş­malarını yansıtmadaki başarısı romanın en güçlü yanlarından biridir. (V) Kişiler, kültür düzeylerine uygun biçimde konuşturulmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen yapıtın "hem olumlu hem de olumsuz" yönlen bir arada verilmiştir?

(ÖSS 2002)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

(I) Onun öykülerinde sağlam bir tekniğin varlığı yadsınamaz. (II) Bununla birlikte, kimi öyküleri öykü olmaktan çok, bir köşe yazısını andırır. (III) Bu tür öykülerde toplumsal eleştiriye yönelir ve in­sanı dışlar. (IV) Ancak, bütün öykülerinde, sözcük seçimi yönünden kılı kırk yaran bir titizlik gösterir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­leri sözü edilen yazarla ilgili olumlu yargılan içermektedir?

(ÖSS 1999)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve III.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Sait Faik ile Oktay Akbal'a yalnız dost olarak değil, yazar olarak da, tanıdığım günden beri önem vermişimdir. (II) Her ikisini de Önce yazıla­rıyla tanıyıp sevmişimdir. (III) Kişisel dostluğumuz daha sonra başlamıştır. (IV) Öykülerini severek izlemem, öykümüze getirdikleri yeniliklerden çok, onları kendime öbür öykücülerden daha yakın bulmamdır, (V) Onlar da ben de günümüz in­sanının bireysel ve toplumsal gerçeklerini birlikte veren, İnsancıl çizgide öyküler yazdık.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde öykülerin içeriğiyle ilgili bilgi verilmek­tedir?

(ÖYS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

(I) Arkadaşınızla (II) sizi (III) Kızılay'da (IV) otobüs durağında (V) gördüm.

Bu cümlede zamanı vurgulamak için "dün" sözcüğünün, numaralanmış yerlerin hangi­sine getirilmesi uygun olur?

(ÖYS 1993)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Burada sözünü etmediğim filmlerin yeterince iyi olmadığı sanılmasın.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır? (ÖSS 1994)

A
Burada sözünü ettiklerimin dışında da iyi filmler var.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İyi olmayan filmlerden de burada söz edebilirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Burada sözünü ettiğim filmler, iyi film diye seçilenlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Burada sözünü ettiğim filmler arasında kötü filmler de yer alıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Burada sözünü ettiğim kötü filmlerin iyi yanları da var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Elbette, insanın düşüncelerine, anılarına, yaşan­tılarına böylesine karışan denizden ayrılması çok güçtür. ...... şairimiz ......... bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır."

Yukarıda boş bırakılan yerlere sözün gelişine göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getir­ilmelidir? (ÖSS 1984)

A
Öyleyse - arada bir
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Neyse ki - her zaman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Böylece - sürekli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Böylelikle - hep
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazık ki - zaman zaman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

İşinizde iyi olabilirsiniz ama bununla yetinmemeniz gerekir. İyi yaptığınız bir şeyde takılıp kalmanız, ölümü kabullenmek gibidir. İnsanın görevi, iyi yapamadığı şeyleri öğrenme umuduyla yapmayı denemektir.

Bu parçada insanla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(2010 YGS)

A
Sorunların çözümünde farklı yollara başvurmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bildiklerini zenginleştirerek kendini yenilemelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yaşamı iyi ve kötü yanlarıyla tanımaya çalışmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaptıklarını bir değerlendirmeden geçirmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sorumluluklarını eksiksizce yerine getirmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Nesnel sanat olmadığı gibi nesnel eleştiri de yok­tur. İyi bir eleştirmen, değerlendirmeye çalıştığı yapıtlarda kendi ruhunu gezdiren, kendi serüvenini yaşayan kişidir.

Yukarıda öne sürülen eleştiri anlayışına en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1994)

A
Her yapıt kendine özgü bir eleştiri yöntemi gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştiride öznel ölçütler kadar nesnel ölçütler de kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İyi bir eleştirmen eleştirdiği yapıtı, yaratıldığı dönem içinde ele alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştirmen, yapıtı bahane ederek gerçekte kendi düşüncelerini anlatır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Usta eleştirmenler yapıta bağlı kalmaktan hoşlanmazlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(I) Sanatçı, çağdaşı sanatçılardan herhangi birinin izinde yürümekten olabildiğince kaçınıyor. (II) O, sözcüğün gerçek anlamıyla, kendine özgü olmak istiyor, (III) Çalışmalarında biçim ve öz yönünden olabildiğince özgür bir tutum sürdürüyor. (IV) Sıradan sanatseverlerin kolayca tadına varama­yacağı, değişik yorumlara açık ürünler ortaya ko­yuyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır? (ÖSS 1997)

A
I. ve III.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.              
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Başımdan geçen kimi olayların öyküsünü yazar­ken, o olayları yeniden, hem de zamanında ayrı­mına varamadığım yönleriyle yaşamanın, küçümsenir bir mutluluk olmadığını söyleme­liyim.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle aynı an­lamdadır? (ÖYS 1995)

A
Kimi olayların incelikleriyle yansıtılmasının, yazarlığa özgü bir nitelik olduğunu düşünüyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başımdan geçen olayları, yapıtlarımda anlatırken onlara yeni bir görünüm kazandırmaya çalışırım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşadığım kimi olayları sonradan öyküye dönüştürürken onların fark etmediğim yanlarını tekrar yaşamak bana mutluluk veriyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kimi olayları yaşarken duyduğum üzüntüleri, sonradan onları yazarken mutluluğa dönüştürürüm,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerimi oluşturmak için yaşadığım olayları bir süre sonra hatırlamak zorunda olduğumu hiç unutmam.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Öykülerin yalın, abartıdan uzak ve sıcak bir dille yazılmış olması, okurun, kitabı bir çırpıda, rahatça bitirmesini sağlıyor.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

(ÖSS 1992)

A
Özentisiz, basit bir dille yazılmış olan öyküler değişik düzeydeki okurlara seslenebiliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günlük konuşma dilinin ustaca kullanılması, öykülerin ilginçliğini artırıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öyküde olağanüstülükten uzak, sıradan olaylara yer verilmesi okuyucunun ilgisini kamçılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Açık, doğal, içten bir anlatımı olduğu için öyküler, zorlanmadan, kısa sürede okunuyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Öykülerde, yaşanmış olayların anlatılması okuyucuyu kitaba bağlıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Yazar, yapıtlarında dünyayı kendi algıladığı biçimde değil, yarattığı kişilerin gördüğü biçimde anlatma yolunu seçiyor.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

(ÖSS 1997)

A
Yazar, ele aldığı konulan gözlemci ve gerçekçi bir tutumla işler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar, olayları ve durumları roman kişilerinin bakış açısıyla görüp yansıtır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazar, insanları, insanın doğal ve toplumsal çevresi içinde ele alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazar, gerçek hayattan seçtiği kahramanları romanın akışına göre yeniden biçimlendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazar, insanların   iç  dünyasına  değil,dış dünyasına ayna tutar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Anlatımında gözlem gücünden büyük ölçüde yararlanıyor; ancak seçtiği ayrıntıları, olduğu gibi değil, değiştirip, yeniden kurgulayarak anlatmayı yeğliyordu,

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

(ÖYS 1997)

A
Amacı, çerçevesine ayna tutmak değil, aynaya yansıyanları yeniden biçimlendirmekti.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Okurlarına gerçeğin sesini duyurabilmek için gündelik yaşamı anlatan öyküler yazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hayal gücüne dayalı olayların yerine, tümüyle gerçeklerin yönlendirdiği konulan işledi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanı dışlayan, doğayı ve doğadaki varlıkları öne çıkaran öykülere öncelik verdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerinde, değişik anlatım teknikleri kullanarak yaşamı bütün zenginlikleriyle yansıtmaya çalıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmiştir?(ÖSS 1983)

A
Gün doğarken yola çıkmış, öğleden sonra köye varmıştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertleşmişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hastanın kansız yüzü bir hafta öncesine göre daha sararmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu dev gibi adam bugüne değin o minicik çocuğun her dediğini yapmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yolculardaki bezginlik yolun sonuna doğru acıya dönüşmüştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.