Cümlede Anlam – 5 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 5 (Çıkmış Sorular)


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Sütle giren huy, canla çıkar " atasö­zünde savunulan görüş, aşağıdakilerden hangisine karşıttır?(ÜSS 1975)

A
Huylunun huyundan vazgeçmezliğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eğitimin değiştirme gücüne
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İlk yaşların, kişiliğin oluşumundaki önemine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanoğlunun değişmezliğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Alışkanlıkların sürekliliğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Sen güle güle git, ........; ben ona çok iyi bakarım.

Bu sözlerin, anlamca en uygun biçimde tamamlanabilmesi için, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

(ÖSS 1990)

A
başını boş bırakma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bir dediğini iki etme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
ne hali varsa görsün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
gözün arkada kalmasın
İpucu:
TEBRİKLER!
E
başının çaresine baksın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Sanatçı, her sergisinde yeni arayışların ve yeni düşüncelerin ürünü olan yapıtlara yer veriyordu.

Bu cümle, düşüncenin akışına göre, aşağıda­kilerden hangisiyle sürdürülebilir?

(ÖYS 1997)

A
Son yaptığı tablolarla, daha önce yaptıkları arasında konusal bir ortaklık görülüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtlarında, denenmemişi deniyor, kendine özgü bir üslup yaratıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yapıtlarını, izleyicilerin beğenisini göz önünde bulundurarak biçimlendiriyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yapıtlarında kendinden önceki sanatçıların deneyimlerine bağlı kalıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlarında, herkeste aynı etkiyi ve düşünceyi uyandıran bir renk uyumu göze çarpıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Gazetenin ömrü bir gündür. (II) Ancak, kimi gazeteleri okuduktan sonra ya tümünü ya da bir bölümünü saklama gereği duyarsınız, fili) Orada anlatılanların, daha sonraki günlerde göz at­manızı gerektiren bir nitelik taşıdığını düşünürsünüz. (IV) Bu nitelik yazının oluşturuluş biçimiyle ilgilidir. (V) Yazıda söylenenler sizin düşüncelerinize uymasa bile onların tutarlı bir biçimde savunulduğunu görürsünüz. (VI) Yazının sizi çeken yönü de budur işte.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi­si kendinden önceki cümlede bildirilen işin gerekçesi durumundadır?

(ÖSS 1992)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
TEBRİKLER!
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Günlerden bir gün benim gibi çalışan bayan­ların katılacağı bir dağcılık macerası yaşamaya karar verdim. (II) Sabahtan akşama değin işye­rinde yorulan, ev işleriyle gününü tamamlayan kadınlar, boş zamanlarında bile, ev - iş ikilemin­den kurtulamamaktadır. (III) Neden onlar da bir günlerini yalnızca kendilerine ayırıp dağa, do­ğaya gitmesinler? (IV) Bu düşünceyle, her türlü sorununu dağın eteklerinde bırakmaya razı ola­cak gönüllüler aramaya koyuldum. (V) Şaşılacak kadar kısa bir sürede, oldukça kalabalık bir grup oluşturdum.

Bu sözleri söyleyen kişinin sözünü ettiği et­kinliği düzenlemesine yol açan durum numa­ralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir? (ÖYS 1997)

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, konuya bakış açısından öbür dördünden ayrıdır?

(ÜSS 1979)

A
Her kaşığın kısmeti bir olmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Baykuşun kısmeti ayağına gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Allah kulunu kısmeti ile yaratır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kısmet gökten zembille inmez.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kısmetinde ne varsa, kaşığında o çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşula bağlılık" söz konusudur?(ÖSS 1988)

A
Kitabı geri vermek üzere aldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Evden çıkmak üzere olduğunu öğrendim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuşmak üzere kürsüye yöneldi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güneş doğmak üzereyken yola çıktık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onu trene binmek üzereyken yakaladık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Bu kitap, otuz beş yılın bir hesaplaşması niteli­ğini taşıyor. (II) Bir solukta okunabilir türdeki kitap­ların ilginç bir örneğini oluşturuyor. (III) Ne var ki yazarın, genellikle sevdiğim dilini daha doğrusu dili kullanım özelliklerini bu kitapta bulamadım. (IV) Bu durumun, onun yapıtı ivedilikle kaleme alıp hemen okur önüne çıkarma zorunluluğundan kaynaklandığına inanıyorum, (V) Çünkü bu sanatçımız, böylesine hareketli olayları daha çarpıcı, daha büyüleyici bir anlatımla dile getire­bilecek güçte bir yazardır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin birinde, söz konusu kitabın bir eksikliğinden, ötekinde de bunun nedeninden söz edilmektedir. Bu cüm­leler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (ÖYS 1995)

A
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III. ve IV          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
IV ve V
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:
D
I. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Roman yazarken konuşmalara yer vermek çoğunlukla kaçınılmazdır. (II) Hatta salt konuş­malardan oluşan romanlar bile vardır. (III) Bu ro­manlarda herhalde amaç, tip yaratmaktır. (IV) iki satırlık bir konuşma, bir karakteri on sayfalık bir betimlemeden daha başarılı bir biçimde çizebilir. (V) Bunun başarılı örneklerine M. Ş. Esendal'ın Ayaşlı ve Kiracıları adlı yapıtında rastlıyoruz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştır? (ÖSS 2001)

A
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin açık­lamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?(ÖSS 2009) 

A
Anlattıklarına yönelik ipuçları vererek okurun düşünme ve düş gücünü kamçılar. (kişiliğini sizlerine)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her yaratısından sonra ara vermeden bir yenisini düşünür. (üretkenlik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olayları, insanları, hatta cansız varlıkları duygulu, renkli bir biçimde dile getirir. (anlatımsal etkileyicilik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dilin anlatım olanaklarının sınırlarını genişle¬terek okurlarına yeni dünyaların kapılarını açar. (yaratıcı olma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlarında, okur yaşananlardan kesitler bulur. (gerçekleri yansıtma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"....... bir yana .......... hatta .........bile yoktu."

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangisi sırasıyla getirilirse anlamlı bir cümle elde edilir? (ÖSS 1981)

A
gaz lambamız - elektrik - mumumuz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
elektrik - gaz lambamız - mumumuz
İpucu:
TEBRİKLER!
C
elektrik - mumumuz - gaz lambamız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
mumumuz - elektrik - gaz lambamız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
gaz lambamız - mumumuz - elektrik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"(I) Ankara'daki yoksul halka parasız ilaç dağıta­cak belediye eczanesi dün hizmete açılmıştır. (II) Açılış töreninde Belediye Başkanı, amacın, yoksul ve dar gelirli halka hizmet götürmek olduğunu belirtmiştir. (III) Bu eczane, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olacaktır. (IV) Eczaneden yararlanmak isteyenlerin, mahalle muhtarından yoksulluk belgesi almaları gerek­mektedir. (V) Söz konusu belge ile belediye has­tanelerinin yazdığı reçetelerdeki ilaçlar hiçbir ücret alınmadan hastalara verilecektir,"

Yukarıdaki gazete haberinde numaralanmış cümlelerden hangisi, tek başına bir haber olarak verilebilir?

ÖSS 1981)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde, ikinci cümle birincinin yorumudur?(ÖYS 1993)

A
Bu gömleğin rengi hoşuma gitmedi, ötekini beğendim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İkide bir karşıma çıkıyor, sanki beni izliyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ayrıntıları iyi seçiyor, bunları ustaca kullanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onlara gülüp geçmek İstiyorum, olmuyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Koluma giriyor, başlıyor konuşmaya.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin kendisine yönelik eleştirisi daha ağır basmaktadır?(1997-ÖSS)

A
Bugün artık hoşlanmadığım kaçma kovalama eylemleri üzerine kurulu romanları, o günlerde severek okurdum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sinema salonunun loşluğunda koltuğa gömüldüm mü günlük sıkıntılarımdan sıyrılır, hayallere dalardım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
O yaşlarda, kadınla erkeği karşı karşıya getiren filmleri daha çok severdim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O yıllarda İstanbul'a göçenlerin sayısı arttıkça kenti sıkıcı bulur, oradan kaçıp kurtulmanın yollarını arardım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O zamanlar, içinde bulunduğum koşulları değerlendiremediğim için çok yakınımda olan mutluluğu göremez, onu çok uzaklarda arardım.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Bunca yıllık deneyim sonunda ben de öğrendim ki herhangi bir olay karşısında umutsuzluğa düşüp de kendini bırakmayan, güçlüklere teslim ol­mayan kişi, onları göğüsleyebilir ve çoğu zaman da hepsinin üstesinden gelebilir.

Bu cümlede söylenenleri bütünüyle içeren yargı aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1990)

A
Güçlükler, insana yaşama deneyimi kazandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geleceğe olan inanç, umutsuzluğa kapılmayı önler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zorluklar karşısında kolay kolay pes etmemek insanı başarıya götürür.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Umutsuzluk, insanın direnme gücünü yok eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zorluklarla ancak deneyimli insanlar savaşabilir,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.