Sözcükte Anlam – 17 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam - 17


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.  Onun  böyle davranmasına önce bir anlam veremedim.

II.  Bir zamanlar ben de seyahati severdim.

III.  Bu işe yıllarca emek vermiş bir insandı.

IV.  Çoktandır böyle güzel bir film izlememiştim.

V.  Eskiden burada yemyeşil bir orman vardı.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

(ÖYS 1989)

A
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Kısa zamanda, olanları anlamıştım; ----”. söz­leri, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümle "iş işten geçmiş, yapılacak bir şey kalmamış" anlamını kazanır?

(ÖYS 1989)

A
artık işi oluruna bırakmak istemiyordum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bu işi bir oldu bittiye getirmelerine engel olmalıydım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
ancak, çaydan geçip derede boğulmamalıydım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti
İpucu:
TEBRİKLER!
E
hemen eli kolu sıvamam gerekiyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "de" bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanıl­mıştır?
(ÖYS 1990)

A
Yerine yenisini alsan daha iyi olur sanıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalan söylese bile ağzımı açmayacaktım.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hasta olmasaydım onu karşılamaya giderdim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sokağa çıkacaksak paltolarımızı giyelim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yerime bakacak birini bulursam, yarın gelmeyeceğim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bu ay, planladığımız kadar tasarruf yapamazsak -----demektir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle "bir işte ölçüyü yitir­mek, duruma hakim olamamak" anlamı kazanır? (ÖYS 1988)

A
ipi kopardık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
başımıza iş açacağız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
sudan çıkmış balığa döndük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
evdeki hesap çarşıya uymayacak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ipin ucunu kaçırdık
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Tabak tabak yemek yedi ;ama yine de doymadı.

Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözün kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (ÖYS 1989)

 

 

 

A
Koşa koşa istasyona geldik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kırlara gidip kucak kucak çiçek topladık.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
O yöreyi adım adım dolaştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bahçede tatlı tatlı sohbet ediyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocuklar, onar onar saymayı öğrendiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Düşmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Bu iş sana düşer." cümlesindeki anlamıyla kul­lanılmıştır?
(ÖYS 1988)

A
Masanın üstündeki kitaplar yere düştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Benim payıma çok az düştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağaçların gölgesi yola düşüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli olarak düşüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Resimlere bakarken, geride bıraktığım yıllar birer birer  gözlerimin önünden geçti.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

(ÖYS 1990) 

A
Okulun bahçesinde koşup oynayan çocukları görünce, öğrencilik günlerimi anımsadım.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bugün, geçmişte yaşadığım kimi olayların anlamını çok daha iyi kavrayabiliyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişi, başkalarının başına gelenlerden ders almasını bilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayları daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmeyi öğrendim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsan,   zaman  zaman,   yapmak  isteyip  de gerçekleştiremediği şeyleri düşünür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden han­gisi yüklemle birlikte deyimleşmiştir?

(ÖYS 1988)

A
Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İplik iplik sarıyor sükûtu bir yumakta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir kelime buldum çın çın öter
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dalgaların gözümde tütüyor mavi mavi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I. Hemen hemen yolu yarıladık.

II.  Hafif hafif bir rüzgar esiyor.

III.  Olsa olsa on yaşındadır.

IV.  Aşağı yukarı bir saat sonra gelirler.

V.  Zaman zaman güneş açıyor.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

(ÖYS 1989)

A
II. ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

I. Akıp geçen zamanı durdurmak elimizde değil.

II.  Telefon çaldığı zaman mutfaktaydım.

III.  Zaman, en acı anıları bile yumuşatıp tatlandırabiliyor.

IV.  Uyku zamanını geçirdi mi sabaha kadar otu­ruyor.

"Zaman" sözcüğü hangi cümlelerde birbirine yakın anlamlarda kullanılmıştır?

(ÖYS 1988)

A
I. ve III.            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Böylesine ince eleyip sık dokuyan kimse görme­miştim.

Altı çizgili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

(ÖYS 1990)

A
Yazıyı, yeniden inceleyip düzelttikten sonra daktilo edeceğim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dıştan çok hoş görünen bu işin, ne kadar güç olduğunu bir ben bilirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
O, bir işe başlamadan önce işi, bütün ayrıntılarıyla tartıp karar verir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bundan sonra, onun neler yaptığını sık sık kontrol etmelisin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Önemsiz bir konuyu bu kadar büyütmen çok yersizdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Bu konunun önemini ona anlatabilmek için ----”." sözleri, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle, "karşısındakini inandırmak için uzun süre konuşmak" anlamını kazanır?

(ÖYS 1990)

 

A
hemen sözünü kestim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
sözü bağladım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
çok dil döktüm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
derhal söz aldım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
sözümü esirgemedim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Bu işi nasıl olsa bitireceğim.
Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
(ÖYS 1989)

A
Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlatacağım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaba davrananları hemen cezalandıracağım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayın gerçek sorumlusunu er geç öğreneceğim.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İleri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeyeceğim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"En iyisi, işi oluruna bırakmak; biraz geniş olu­nuz." cümlesinde "geniş" sözcüğünün an­lamına en yakın kullanım, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
(ÖYS 1990)

 

A
Oldukça geniş bir dost çevresi vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geniş bir soluk aldıktan sonra konuşmaya başladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu konuda oldukça geniş bilgi sahibiydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Geniş iş imkanları varken yine de çalışmazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her olaydan kolayca etkilenmeyen geniş bir adamdı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.