Sözcükte Anlam – 16 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam - 16


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Gülmece öğesini, belli bir oranda şiirimin hamu­runa katarım; şiirime güleçlik kazandırmak için. Hani acı ilaçlara birazcık şeker katarlar ya, içimi kolay olsun diye, onun gibi. Amaç, boşu boşuna güldürüp eğlendirmek değil, gerçekliğin içimini, al­gılanmasını kolaylaştırmak. Bu katkıları iyi oranlayamadınız mı emeğiniz boşa gider. Kelimelere ip atlatmaktan öte bir şey yapmamış olursunuz."

Parçada geçen, "kelimelere ip atlatmak" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖYS 1985)

A
Anlaşılmayı zorlaştırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söz oyunları yapmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirin duygu yükünü artırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatımı renklendirip zenginleştirmek
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirin etki alanını genişletmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Yazmak" kelimesi aşağıdakilerden hangisinde "Yaşına göre, basit ama çok güzel şiirler yazıyor­muş." cümlesindekiyle aynı anlamda kul­lanılmıştır?

(ÖYS 1985)

A
Elektrik sayacı bu ay çok yazmış, bozuk galiba.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kader onun yazısını böyle yazmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Emekli olduktan sonra anılarını yazacakmış diyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Okulda, folklor kurslarına yazmışlar ama gitmek istemiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kırmızı ışıkta geçtiği için bin lira ceza yazmışlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmalı" ke­limesi ötekilerden farklı anlamda kul­lanılmıştır? (ÖYS 1987)

A
Bugünlerde Çukurova'ya bahar gelmiş olmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ayşe, İngilizceyi çok iyi biliyor olmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Soruları cevaplarken çok dikkatli olmalı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
O, liseyi geçen yıl bitirmiş olmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Ankara'dan dönmüş olmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kendi halinde bir şehir olan Delhi'de bile resim sanatına gösterilen büyük ilgiyi görünce Ankara'daki durumu düşünerek üzüldüm ve doğrusu Delhi'lilere gıpta ettim.

"Gıpta etmek" sözünün bu cümleye kattığı an­lam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

(ÖYS 1986)

A
Başarısını kıskananları düşünüyor, bundan büyük bir acı duyuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bahçede neşeyle koşuşan çocuklara bakıyor, için için onlara imreniyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Arkadaşının başarısını kıskanmak şöyle dursun, bundan büyük mutluluk duyuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu şiirleri okuyor, onlara hayranlığı günden güne artıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatılanlara üzülüyor; üzüntüsü, yüzünden okunuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olacak" sözcüğü "olmalı" anlamında kullanılmıştır? (ÖYS 1988)

A
Tırnaklarını yemesi,  çocukluktan  kalan  bir alışkanlık olacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kış. gelecek yıl da böyle çetin mi olacak?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilmiyorum, bu gidişle işin sonu ne olacak?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Önümüzdeki dönemin sonunda Ali fakülteyi bitirmiş olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bence o, ileride kendi alanında ünlü bir bilgin olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tek" ke­limesi, "hiç, hiçbir" anlamına gelmektedir?(ÖYS 1986)

 

A
Bu saatte tek açık dükkan bulamazsınız.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kanımca bu konuda başvurulacak tek kişi o.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onun, tek görgü tanığı olduğuna kesinlikle inanıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bizim için tek çıkar yol çalışmaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O, edebiyatımızda bu konuyu ele alan tek sanatçı değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Süzülmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "akmak" anlamında kullanılmıştır?

(ÖYS 1987)

A
Sandal, durgun suda bir kuğu gibi süzülüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocuk, kapı aralığından yavaşça içeriye süzüldü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gözlerinden yanaklarına yaşlar süzülüyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hastalıktan zayıflamış, süzülmüştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Uçurtma havalanmış, göklerde süzülüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" keli­mesi "ölçüsünde, derecesinde" anlamına gel­mektedir?(ÖYS 1985)

 

A
Dün gece sabaha kadar uyumamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
On beş yaşına kadar Ankara'da oturmuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konferansa yüz kadar öğrenci gelmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu yaşta, onun kadar kuvvetli çocuk görmedim.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bağırmak" kelimesi ötekilerden farklı anlamda kullanıl­mıştır?(ÖYS 1987)

A
Balıkçılar, rüzgarın uğultusundan ancak bağırarak anlaşabiliyorlardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Bunu nasıl yaparsın!" diye bağırarak çıkıp gitti.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tren uzaklaşırken arkadaşına. "Yine görüşelim." diye bağırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sokaktan geçen sebzeci: "Taze domates..." diye bağırıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Odanın camlarını açmış bağırarak şarkı söylüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Canlı" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "O zamanlar Ankara sokakları, şimdiki gibi kalabalık ve canlı değildi." cümlesindeki anla­mıyla kullanılmıştır?

(ÖYS 1986)

A
Çevrede bir tek canlı varlık yok gibiydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onun kadar canlı, hayat dolu bir insan az bulunur.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu kadar çarpıcı ve canlı renklerden hoşlanmıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tablodaki balıklar canlı gibi görünüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O, bu küçük kentte canlı bir tarih ve anıt gibiydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Ama resimde, (I) heykelde (II) gösterdiğimiz (III) gelişme (IV) inkar (V) edilemez.

Bu cümlede "hele" kelimesi numaralandırılmış yerlerden hangisine getirilmelidir? (ÖYS 1985)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki   cümlelerde   geçen   deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?(ÖYS 1987)

A
Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Acele hazırlanıp yola koyuldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

"Yığın" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "Molozları şuraya yığın!" cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

(ÖYS 1985)

A
Moloz mu ararsın, yığın yığın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kitapları yığın demedim, yerleştirin.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Konferans değil, bir yığın saçma.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir yığın laf, dinle dinleyebildiğin kadar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu kağıt yığını içinde, aradığını bulabilirsen bul.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"Dil " kelimesi,       aşağıdaki       cümlelerin hangisinde "düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı" anlamında kullanılmıştır?

(ÖYS 1987)

A
Müzik kadar güçlü ve evrensel bir dil yoktur.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tevfik Fikret'i anlayabilmek için Servet-i Fünun dilini iyi bilmek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dilinden, Karadenizli olduğu anlaşılıyordu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal'in tiyatrolarında kullandığı dil oldukça sadedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konuşma dili  kimi yönleriyle yazı  dilinden ayrılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü ötekilerden farklıdır? (ÖYS 1988)

A
Yaz kış soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık edinmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Artık soğuk ve yağışlı günler başladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güneşli ama soğuk bir günde yola çıktılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok üzülmüştü.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

"Yıkmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "İşi gene bana yıktığını öğrenince çok kız­dım." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

(ÖYS 1987)

A
Bu acının onu yıkacağını başından beri biliyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Odanın duvarını yıkarak salonu biraz daha genişlettiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir kamyon eşyayı kapının önüne yıkıp gittiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Suçu kardeşine yıkmanın yanlış olduğunu anladı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dün akşamki fırtınanın yıktığı ağaç yolu kapatmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

"Onun, söyleyecek sözü olan bir yazar olduğu kuşkusuz." cümlesindeki "söyleyecek sözü olmak" ne demektir?

(ÖYS 1985)

A
Kendisini meslektaşlarına kabul ettirmiş olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir konu üzerinde uzun uzun konuşabilmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düşündüklerini çekinmeden söyleyebilmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Geniş kültür sahibi bir kişi olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurlarına iletilecek bir mesajı olmak
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 18

"Bir sanatçı için erken ölmemenin tek faydası, eserlerinin sayısını çoğaltma imkanını bula­bilmesi, 'Yaşasaydı olgun eserler verecekti.' gibi ne de olsa küçültücü yargıları önleme şansını elinde tutabilmesidir."

Bu parçada "Yaşasaydı olgun eserler verecekti." sözü, neyi belirtmek için kullanılmıştır? (ÖYS 1985)

A
Değerli eserlerin ancak ilerlemiş yaşlarda verilebileceğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şimdiye kadar verilen eserlerin gerekli düzeyde olmadığını
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Gençlerin değerli ile değersizi ayırt edemediklerini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Genç yaştan beklenen bilgi ve görgü düzeyine ulaşamadığını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Verilen eserlerin sayıca yetersiz olduğunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.