Sözcükte Anlam – 15 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 15 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 15


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her kişide bulunması özlenen; sözünde ve ey­lemlerinde doğruluktan ayrılmama, bir başka de­yişle özü ve sözü bir olma, diye tanımlanan bir davranıştır.

Bu tanıma uygun davranış, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır. (ÖYS 1997)

A
Sevecenlik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kibarlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kararlılık  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlayışlılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dürüstlük
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Sanat yapıtı ancak, değişenin ipinden değişmeyenin yakalanması ile oluşur. Yüzlerce yıl önceden günümüze ulaşan bir tablonun ressamı, değişende değişmeyeni bulmuştur. Böylece yapıtı ------kazanmıştır.

Anlam akışına göre parçanın son cümlesin­deki boş yere aşağıdakilerin hangisi getirilme­lidir?(ÖYS 1991)

A
ölümsüzlük
İpucu:
TEBRİKLER!
B
özgürlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
toplumsallık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
çağdaşlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yenilik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Yazar, folklor ve Halk edebiyatı araştırmalarının öncülerindendir. Bu alandaki yapıtlarıyla ulus­lararası bir üne kavuşmuştur. Yaptığı çalış­malarla, bize bizdenliğimizi gösteren aynanın üstünde yılların biriktirdiği tozları silmiştir.

Bu parçada belirtilenler göz önünde tutuldu­ğunda, altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1998)

A
Zamanla unutulmuş olan bilgileri saptadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğruya ulaştıracak yolları gösterdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geçmişin  ürünlerini  bugünkülerle  karşılaştırdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal ve ulusal değerlerin önemini vurguladığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ulusal  kimliğimizi  oluşturan  değerleri gün ışığına çıkardığı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Ben umudumu yitirmedim; acılarıma ezdirmedim kendimi.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa­ğıdakilerin hangisinde vardır?(ÖYS 1991)

A
Yaşadığım o acılı günleri yeniden yaşamak istemedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hiçbir zaman üzüntülerime yenik düşmedim.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Elde ettiklerimle hiçbir zaman yetinmedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu duruma gelebilmek için çok çaba harcadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıkıntılarımı dışa vurmaktan özellikle kaçınırım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok sıkıntı çekmek, çok yorulmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır?(ÖYS 1995)

 

A
Kötü haberi alınca kafası allak bullak, oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi ince eleyip sık dokurdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Suçsuzluğunu kanıtlayıncaya kadar akla karayı seçti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Savurgan davrandığı ipin iki yakası bir araya gelmiyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

--- söylemek gerekirse, bu sanatçının başarısı, işlediği konulardan değil, en geniş kapsamlı bir düşünceyi , en az sözcükle anlatabilme gücün­den doğmaktadır.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (ÖYS 1993)

 

A
Özetle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Açıkça
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kısaca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şöyle
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kestirmeden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Seyirciler, bir türlü yenişemeyen güreşçileri kızıştırmak için alabildiğine batırıyorlardı." cüm­lesinde geçen

"Kızıştırmak" sözcüğünün kul­lanımına göre yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?(ÜSS 1976)

A
Azdırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öfkelendirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sinirlendirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kamçılamak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kızdırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Göz göze gelmek" deyiminin en yakın anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? (ÜSS 1974)

A
Bakışları karşılaşmak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gözünü dikerek bakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yolda karşılaşmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gözünün içine bakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gözünü kaçırmadan bakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" sözcü­ğünün atılması anlam değişikliğine yol açar? (ÖYS 1993)

 

 

A
Ne kendi geldi ne de çocuklarını gönderdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onu hem de bugün aradım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oraya uğra da arkadaşının düşüncelerini öğren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ben bu öğüdü ona değil de sana vermeliydim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dün akşamki toplantıda ben de konuştum.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

I. Heyecandan,  bildiklerini  bile anlatamaz ol­muş, iyice şaşırmıştı.

II. Onu, evde bulamayınca çok merak etti.

III. Kimseye haber vermeden hemen çıkıp git­miş.

IV. Benim bu   konudaki   düşüncelerimi   herkes biliyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­rinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? (ÖYS 1994)

A
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve II.          
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve IV.                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"Tasarrufunda bulunduğu toprakları hakkıyla değerlendirmeyen bir kimse elde ettiğini de har vurup harman savurursa, tabi ki arazisini genişletemez ve zengin olamaz."

Parçada geçen "tasarrufunda bulunduğu" sözü aşağıdaki açıklamalardan hangisinin karşılı­ğıdır? (ÜSS 1968)

 

A
Satın aldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kiralamış bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşlemekte olduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Elinde bulundurduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mirasa konmuş olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Kimi zaman, herhangi bir dilde, yabancı dilden alınmış bir kavrama tıpatıp karşılık bulmak zor olur.

Bu cümledeki "tıpatıp" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? (ÖYS 1994)

A
Bu soruna en kısa zamanda kesin bir çözüm bulunmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Siz de odanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bütçemize uygun, kiralık bir ev arıyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çocukların hepsine birer takım elbise aldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Babamın ayakkabısı bana tam geldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

---- yapılmış hiçbir şeye tahammülüm yok; işte, yemekte, kısaca her şeyde.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bu sözleri "her şeyde kusur­suzluk arayan" bir kişinin söylediği anlaşılır? (ÖYS 1998)

A
Vakitli vakitsiz
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir çırpıda                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ikına sıkına                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ucu ucuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarım yamalak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Bu konuyu sizinle uzun uzadıya tekrar gö­rüşmeliyiz.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (ÖYS 1992)

A
Gezidiği gördüğü yerleri ayrıntılı olarak anlattı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sağlığına kavuşması uzun sürmeyecekmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu soruna hemen bir çözüm bulmamız gerekli.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu işi yapmamasının nedenlerini söyledi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarım saat içinde hazırlanıp yola çıktılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Bitlis'ten Amerika'ya göçen bir ailenin çocuğu olan yazar tarım işçiliğinden gazeteciliğe kadar, çeşitli işler yapmış biridir. Çoğunlukla "küçük in­sanların" dünyasını anlattığı öyküleriyle üne ka­vuşmuştur.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1997)

A
Sevilmeyen, mutsuz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşamını değiştirmek isteyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Herkesçe eleştirilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ayırıcı özellikleri olmayan, sıradan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hiçbir işte başarı gösteremeyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama, kullanılan deyime uygun değildir?YS 1996)

 

 

A
Nereden, nasıl yarar sağlanacağını bilir, her işe burnunu sokardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çevresindekilerden daha üstün niteliklere sahip olduğunu düşünen, kendini beğenmiş biriydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sorumluluk duygusundan yoksun, dünya yıkılsa umurunda olmayan bir kişiydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu olaydan sonra büyük bir karamsarlığa ve umutsuzluğa kapıldı, dünyası zindan oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söylediğiniz işle yakından ilgileniyor, onun üzerinde duruyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Yalnızca bir şair olarak değil, bir aydın olarak da hem kendini hem şiirimizi ileriye götürmüştür. Şi­irimize yeni konular, görüşler, biçimler getirmiştir. Şiir diline, konuşma dilinin canlılığını, genişliğini aşılamıştır. Bunu yaparken yalınkatlığa düşmemiş; sadelik içinde, en az sözcükle derin­liğe varmanın yolunu bulmuştur.

Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1995)

A
Alışılmış imgeleri, deyişleri bir yana bırakmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiire, yeni duygu ve düşünceler katarak onun işlevini değiştirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeni ve değişik ürünlerle şiirin alanını genişletmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalın ve yoğun bir anlatım biçimi yaratmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Geniş kitlelere seslenmeye çalışmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durmak" sözcüğü "var olmak" anlamında kullanılmıştır. (ÖYS 1992)

A
Senin ayakta durduğunu uzun süre fark etmedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuşurken sık sık duruyor., notlarına bakıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bunca    sorun    dururken,    gereksiz    işlerle uğraşıyorsunuz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu konu üzerinde neden bu kadar durduğunu anlamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobüs durunca eşyalarımızı alıp indik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.