Sözcükte Anlam – 15 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 15

Soru 1
Yalnızca bir şair olarak değil, bir aydın olarak da hem kendini hem şiirimizi ileriye götürmüştür. Şi­irimize yeni konular, görüşler, biçimler getirmiştir. Şiir diline, konuşma dilinin canlılığını, genişliğini aşılamıştır. Bunu yaparken yalınkatlığa düşmemiş; sadelik içinde, en az sözcükle derin­liğe varmanın yolunu bulmuştur.
Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1995)
A
Alışılmış imgeleri, deyişleri bir yana bırakmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiire, yeni duygu ve düşünceler katarak onun işlevini değiştirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeni ve değişik ürünlerle şiirin alanını genişletmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalın ve yoğun bir anlatım biçimi yaratmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Geniş kitlelere seslenmeye çalışmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
Ben umudumu yitirmedim; acılarıma ezdirmedim kendimi.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa­ğıdakilerin hangisinde vardır?(ÖYS 1991)

 
A
Yaşadığım o acılı günleri yeniden yaşamak istemedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hiçbir zaman üzüntülerime yenik düşmedim.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Elde ettiklerimle hiçbir zaman yetinmedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu duruma gelebilmek için çok çaba harcadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıkıntılarımı dışa vurmaktan özellikle kaçınırım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3
"Tasarrufunda bulunduğu toprakları hakkıyla değerlendirmeyen bir kimse elde ettiğini de har vurup harman savurursa, tabiî arazisini genişletemez ve zengin olamaz."
Parçada geçen "tasarrufunda bulunduğu" sözü aşağıdaki açıklamalardan hangisinin karşılı­ğıdır? (ÜSS 1968)
A
Satın aldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kiralamış bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşlemekte olduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Elinde bulundurduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mirasa konmuş olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4
Her kişide bulunması özlenen; sözünde ve ey­lemlerinde doğruluktan ayrılmama, bir başka de­yişle özü ve sözü bir olma, diye tanımlanan bir davranıştır.
Bu tanıma uygun davranış, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır. (ÖYS 1997)
A
Sevecenlik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kibarlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kararlılık  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlayışlılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dürüstlük
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5
Yazar, folklor ve Halk edebiyatı araştırmalarının öncülerindendir. Bu alandaki yapıtlarıyla ulus­lararası bir üne kavuşmuştur. Yaptığı çalış­malarla, bize bizdenliğimizi gösteren aynanın üstünde yılların biriktirdiği tozları silmiştir.
Bu parçada belirtilenler göz önünde tutuldu­ğunda, altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1998)
A
Zamanla unutulmuş olan bilgileri saptadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğruya ulaştıracak yolları gösterdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geçmişin  ürünlerini  bugünkülerle  karşılaştırdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal ve ulusal değerlerin önemini vurguladığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ulusal  kimliğimizi  oluşturan  değerleri gün ışığına çıkardığı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

"Seyirciler, bir türlü yenişemeyen güreşçileri kızıştırmak için alabildiğine batırıyorlardı." cüm­lesinde geçen "Kızıştırmak" sözcüğünün kul­lanımına göre yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?(ÜSS 1976)

A
Azdırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öfkelendirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sinirlendirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kamçılamak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kızdırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bitlis'ten Amerika'ya göçen bir ailenin çocuğu olan yazar tarım işçiliğinden gazeteciliğe kadar, çeşitli işler yapmış biridir. Çoğunlukla "küçük in­sanların" dünyasını anlattığı öyküleriyle üne ka­vuşmuştur.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1997)

A
Sevilmeyen, mutsuz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşamını değiştirmek isteyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Herkesçe eleştirilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ayırıcı özellikleri olmayan, sıradan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hiçbir işte başarı gösteremeyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

—- yapılmış hiçbir şeye tahammülüm yok; işte, yemekte, kısaca her şeyde.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bu sözleri "her şeyde kusur­suzluk arayan" bir kişinin söylediği anlaşılır?

(ÖYS 1998)

A
Vakitli vakitsiz
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir çırpıda                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ikına sıkına                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ucu ucuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarım yamalak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok sıkıntı çekmek, çok yorulmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır?(ÖYS 1995)

 

A
Kötü haberi alınca kafası allak bullak, oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi ince eleyip sık dokurdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Suçsuzluğunu kanıtlayıncaya kadar akla karayı seçti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Savurgan davrandığı ipin iki yakası bir araya gelmiyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Kimi zaman, herhangi bir dilde, yabancı dilden alınmış bir kavrama tıpatıp karşılık bulmak zor olur.

Bu cümledeki "tıpatıp" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

(ÖYS 1994)

A
Bu soruna en kısa zamanda kesin bir çözüm bulunmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Siz de odanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bütçemize uygun, kiralık bir ev arıyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çocukların hepsine birer takım elbise aldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Babamın ayakkabısı bana tam geldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama, kullanılan deyime uygun değildir?(ÖYS 1996)

 

A
Nereden, nasıl yarar sağlanacağını bilir, her işe burnunu sokardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çevresindekilerden daha üstün niteliklere sahip olduğunu düşünen, kendini beğenmiş biriydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sorumluluk duygusundan yoksun, dünya yıkılsa umurunda olmayan bir kişiydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu olaydan sonra büyük bir karamsarlığa ve umutsuzluğa kapıldı, dünyası zindan oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söylediğiniz işle yakından ilgileniyor, onun üzerinde duruyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Göz göze gelmek" deyiminin en yakın anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1974)

A
Bakışları karşılaşmak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gözünü dikerek bakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yolda karşılaşmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gözünün içine bakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gözünü kaçırmadan bakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

      I.    Heyecandan,  bildiklerini  bile anlatamaz ol­muş, iyice şaşırmıştı.

     II.  Onu, evde bulamayınca çok merak etti.

     III. Kimseye haber vermeden hemen çıkıp git­miş.

    IV. Benim   bu   konudaki   düşüncelerimi   herkes biliyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­rinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

(ÖYS 1994)

A
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve II.          
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve IV.                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" sözcü­ğünün atılması anlam değişikliğine yol açar?

(ÖYS 1993)

 

A
Ne kendi geldi ne de çocuklarını gönderdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onu hem de bugün aradım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oraya uğra da arkadaşının düşüncelerini öğren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ben bu öğüdü ona değil de sana vermeliydim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dün akşamki toplantıda ben de konuştum.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Bu konuyu sizinle uzun uzadıya tekrar gö­rüşmeliyiz.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

(ÖYS 1992)

A
Gezidiği gördüğü yerleri ayrıntılı olarak anlattı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sağlığına kavuşması uzun sürmeyecekmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu soruna hemen bir çözüm bulmamız gerekli.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu işi yapmamasının nedenlerini söyledi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarım saat içinde hazırlanıp yola çıktılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

-— söylemek gerekirse, bu sanatçının başarısı, işlediği konulardan değil, en geniş kapsamlı bir düşünceyi , en az sözcükle anlatabilme gücün­den doğmaktadır.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

(ÖYS 1993)

 

A
Özetle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Açıkça
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kısaca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şöyle
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kestirmeden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durmak" sözcüğü "var olmak" anlamında kullanılmıştır.

(ÖYS 1992)

A
Senin ayakta durduğunu uzun süre fark etmedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuşurken sık sık duruyor., notlarına bakıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bunca    sorun    dururken,    gereksiz    işlerle uğraşıyorsunuz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu konu üzerinde neden bu kadar durduğunu anlamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobüs durunca eşyalarımızı alıp indik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

Sanat yapıtı ancak, değişenin ipinden değişmeyenin yakalanması ile oluşur. Yüzlerce yıl önceden günümüze ulaşan bir tablonun ressamı, değişende değişmeyeni bulmuştur. Böylece yapıtı ------kazanmıştır.

Anlam akışına göre parçanın son cümlesin­deki boş yere aşağıdakilerin hangisi getirilme­lidir?

(ÖYS 1991)

A
ölümsüzlük
İpucu:
TEBRİKLER!
B
özgürlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
toplumsallık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
çağdaşlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yenilik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Deyim Aktarması, İnsandan Doğaya , Doğadan İnsana Aktarım, Örnek Cümleler

Deyim Aktarması Benzetme amacı güdülerek varlıklar ve kavramlar arasında ilgi kurmaya “deyim aktarması” denir. Deyim …