Sözcükte Anlam – 14 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 14 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 14


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" ke­limesi "Size yardım ederim ancak bu hafta içinde değil." cümlesindekiyle aynı anlamda kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1985)

A
Ben de gelmeyi isterim ancak bugün çok işim var.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu para ile ancak ev kirasını ödeyebilirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu  parayı sana ancak bir şartla verebilirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sabah yola çıktıysa ancak gece burada olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu kitabı sana ancak iki günlüğüne verebilirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "düşmek" ke­limesi, "İş bölümünde ona, sadece sınıfın düzenini sağlamak düştü." cümlesindeki an­lamıyla kullanılmıştır? (ÖSS 1986)

A
Geçen yıla oranla fiyatlar bu yıl biraz düştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok iyi bir sınıf; iyi ki çocuğunuz oraya düşmüş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumun sorunlarını yansıtmak romancıya düşer.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mirastan ona da büyük bir pay düştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kiracısıyla  tartışması   sonucu mahkemeye düşmüş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "merak" ke­limesi, ötekilerden farklı anlamda kul­lanılmıştır? (ÖSS 1986) 

A
Şimdi de bir pul biriktirme merakı başladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onun bu acayip hareketleri  benim de merakımı uyandırdı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ona bu resim yapma merakı nereden geldi, bilmiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onun bu şapka giyme merakı, çoğu zaman alay konusu oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Polis romanlarına karşı ondaki bu merak, yeni sayılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çırpınmak" kelimesi, "Dilini bilmediği bu insanlara yardımcı olmak için çırpınıyordu." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? (ÖSS 1985) 

A
Nasırlı eller, ağın içinde çırpınan balıklara doğru uzandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kadın, kendini odanın ortasına atarak çırpınmaya başladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bavulunu yitiren ihtiyarın çırpınmasına aldıran olmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğretmenin çırpınması, dersini en iyi biçimde anlatmak içindi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Denizin çırpınmasına baktıkça çocukluk gün¬lerini hatırlıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Ötede, ırmağın iki yanı arasında lambaların ışık­larıyla delik deşik olan karanlık, havada uçar gibi asılı kalmış, kuvvetli bir rüzgarla kaybolabilecek, kara fakat saydam bir sisi andırıyordu."

Yukarıdaki cümlede "kara fakat saydam bir sisi" andırdığı söylenilen şey, aşağıdakilerden hangisidir?  (ÖSS 1985)

A
lamba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
karanlık
İpucu:
TEBRİKLER!
D
rüzgar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
hava
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak" kelimesi, "bir şey üzerinde bilgisi olmak" an­lamında kullanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Bu söylediklerinizden doğrusu hiçbir şey anlamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kulak verseydin, öğretmenin ne demek istediğini anlardın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başka işler elinden gelirdi ama elektrikten hiç anlamazdı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bakışından bana kırgın olduğunu hemen anlamıştım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belli etmek istemedi ama sanırım hatasını anladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Aman ne kadar da böbürleniyor."

cümlesinin anlamını bütünleyen ve pekiştiren cümle aşağıdakilerden hangisidir? (ÜSS 1980) 

A
Ben bilirim diye, her şeye burnunu sokuyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yüzünden düşen bin parça oluyor sanki.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hep burnunun doğrusuna gidiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zaten her zaman başından büyük işlere giriyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanki, küçük dağları ben yarattım, diyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" ke­limesi, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
0 sıralarda Ankara'da olmadığım için olayı bilemiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu paket arkadaşınız için hazırlanmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuklar için yapmadığı fedakarlık kalmadı, diyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İki haftalık harçlığını bu kitabı almak için biriktirmiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Arkadaşınız için herkes aynı şeyleri söylüyor.

İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor; sıfatları, benzetmeleri üst üste yığıyor. Bu da göstermek istediği kişi, varlık ya da nes­nelerin gerçeğe benzerliğini büyük Ölçüde örseliyor."

Parçada geçen  "boyalı" kelimesi hangi an­lamda kullanılmış olabilir?

A
etkili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
düşsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
duygusal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
özentili
İpucu:
TEBRİKLER!
E
şiirsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Aşkolsun" sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Heyecanla, keyifle okunan, 'aşkol­sun' dedirten bir kitap bu." cümlesindeki an­lamıyla kullanılmıştır?

(ÖSS 1985) 

A
Aşkolsun, o güzel filme bensiz gitmişsiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aşkolsun, demek ki beni hiç anlayamamışsın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylediklerinden    bir   şey   anlayabildiysem aşkolsun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ne güzel söylemiş, aşkolsun delikanlıya.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Aşkolsun,   bunları   senin   söyleyebileceğine inanamıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"Meydan" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Meydanda kimseleri göremeyince yanlış bir eve girdiğimi sandım." cümlesin­dekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? (ÖSS 1985) 

A
Artık yaşlandığını düşünerek güreşten vazgeçmiş, meydanı gençlere bırakmayı uygun bulmuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Arabaların, yanımızdaki meydana park etmesi yasaklanmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Müdür binaya girer girmez bütün öğrenciler kaçıştı, meydanda tek kişi bile kalmadı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu ilanı köy meydanına , herkesin görebileceği bir yere aşmalısınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet Bayramı töreni bu yıl okulun karşısındaki meydanda yapılacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "katılmak" ke­limesi, "Bu görüşe katılmam." cümlesindeki an­lamıyla kullanılmıştır?(ÖSS 1986)

A
Arkadaşlarının oyunlarına katılmıyor, onları uzaktan seyretmekle yetiniyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onun da aralarına katılması için gösterdikleri çaba boşa gitti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Caddedeki kalabalığa katılınca sıkıntılarını unutuverdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Arkadaşlarının  verdiği  karara  katılmak için uzun uzun düşündü.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Onların bu anlamsız tartışmalarına katılmaya çalışıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde "keyif" kelimesi, "vücut esenliği, sağlık" anlamında kullanılmış olabilir?

(ÖSS 1985)

A
Onlar çalıştı, bunlar keyif çattı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu yaz, denizin keyfini çıkardık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kır   gezisinde   yağmur,   çocukların   keyfini kaçırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Keyifler soruldu, kahveler içildi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şarkıları, türküleri dinledikçe onun da keyfi geliyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "gün" kelimesi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Dağ taş deme, gün batmadan ilerle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gün doğmayabilir bir daha
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir gün aslına dönecek bu ten
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ne doğan güne hükmüm geçer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gün eğildi yine dağlara doğru
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Sırtında taşıyamayacağı kadar ağır bir yük vardı. Bir de o sabah kazanamayacağı acı sözler işitmişti. Oysa keyfinden değil, karısını hastaneye götürdüğü için işine geç kalmıştı.

Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa, paragraf anlamını olduğu gibi korur?

(ÜSS 1980)

A
bırakmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
çekmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
kaldırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
dayamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
iletmek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 16

"Onu ancak bu bıçak kesebilir." cümlesindeki "ancak" sözcüğünün kullanımı, aşağıdaki kullanımlardan hangisine özdeştir? (ÜSS 1980)

A
Ancak ortaokula kadar okumuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Senin dediğini yapacağım,, ancak beni dinleyeceksin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu koşullar altında, oraya ancak yarın varabiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aradığını, ancak bu kitapta bulabilirsin.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Oraya gelirim, ancak hemen değil.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iş" kelimesi, "davranış" anlamında kullanılmıştır?

(ÖSS 1985)

A
Şair, yazar ve öğretmen olarak işi oldukça ağır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ne tür bir iş aradığını anlayamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bankadaki işi uzun sürdüğü için gelememiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu bir zevk işi, herkes istediği gibi giyinir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ona   borç  vermekle  çok  iyi  bir  iş  yaptın doğrusu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 18

"Çekmek" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Dörde bölünebilen yıllarda şubat ayı 29 gün çeker." cümlesindeki anlamıyla kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Ankara-Adana yolu trenle on iki, otobüsle sekiz saat çekiyormuş.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eskiden şehirler arası otobüsleri "Yeni garajlar" denen yere çekerlerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Otomobile binince şoföre "Doğru istasyona çek!" diye emir verdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu gezinin tüm masraflarını çalıştığı şirket çekecekmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bütün yıl dağdan kuru odun çekiyormuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "açmak" ke­limesi, "Yeni bir iş yeri açmak için tüm hazırlıkları tamamlamış." cümlesindeki anlamıyla kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Sergi açmak için büyük ve aydınlık bir salon istiyormuş.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lavabonun   tıkanan   borusunu   açmak   için gerekli pompayı bulamamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kardan   kapanan    İstanbul-Ankara   yolunu açmak için hala çalışıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Televizyonu açmak için en son düğmeye basacaksınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeni bir sınav açmak için üç ay beklemek gerekecektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
19 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.