Sözcükte Anlam – 13 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 13 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 13


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?(ÖSS 2001)

A
Bütün   bunları,   kendisinin   yerine,   önüne geçmek isteyenler düzenliyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine sindiremiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin,  ayırın.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartış­manın içinde yer almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bıkmadan, yorulmadan, yılgınlığa düşmeden, sürekli okumalıyız. Okurken bir yandan, daha önce okuduklarımızdan belleğimizde kalan izin üzerini örten tozu, kiri temizlemeli, bir yandan da bu izi derinleştirmeye çalışmalıyız.

Bu parçada geçen "belleğimizde kalan izin üzerini örten tozu, kiri temizlemek" sözüyle anlatıl­mak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2000)

A
Unutulmaya yüz tutmuş bilgileri anımsamak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gereksiz bilgilerle oyalanmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğruyu yanlıştan ayırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yeniliklere açık olmaktan kaçınmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Edinilmiş bilgilerin önemini anlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Her durumdan, her sözün altından kendince bir anlam çıkaran, çıkardığı anlamla kişiliği arasında bir bağlantı kuran" bir kimsenin bu durumuna aşağıdaki niteliklerden hangisi karşıttır?

(ÜSS 1978)

A
duyarlıklı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
kayıtsız
İpucu:
TEBRİKLER!
C
alıngan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
içli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
titiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Şu dağlar olmasaydı,

Çiçeği solmasaydı,

Ölüm Allah'ın emri

Ayrılık olmasaydı."

Yukarıdaki manide "şu dağlar" sözünün kul­lanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle han­gisi olabilir?

(ÜSS 1978)

A
Dağların, düş gücünü kamçılamış olması.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dağların ölümü düşündürmüş olması.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa yol açmış olması.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "açık" sözcüğü "belirli, görünür" anlamında kul­lanılmıştır?

(ÜSS 1978)

A
Herkes bu olayı açık bir tedirginlikle karşılamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sizinle bu konuda açık pazarlık yapacağız.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anlatımın temel özelliği yalın ve açık olmaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Arap kültürüne bütünüyle açık olduğumuz bir dönemdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her yere başvurmuş, ancak açık bir yer bulamamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yer­lerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? "Canını kurtar­mışsın, yetmez mi?" demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar.

Bu parçada geçen "içinden bir şeyler kopmak" sözüyle arılatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2000)

A
Yapabileceği bir şeyi yapamaz hale gelmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bedensel bir acı duymak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birdenbire aşırı heyecana kapılmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstediği gibi davranamadığı için rahatsız olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

"Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz."

dörtlüğünde "kese" sözcüğünün kullanımına göre, yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangi­sidir? (ÜSS 1978)

A
kısalta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ara vere                                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
durdura
İpucu:
TEBRİKLER!
D
dindire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ikiye ayıra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?

(ÖSS 1998)

A
Sonunda o da işin içinden sıyrıldı.
Bu karışık işten kendini kurtardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sen hiç merak etme, o işini bilir.
O, nereden, nasıl yarar sağlanacağını çok iyi hesaplar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
O her işten yüzünün akıyla çıkmıştır.
Bu işi de eksiksiz olarak ve başarıyla tamam¬ladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İş inada binmeseydi böyle çalışmazdı.
Onun kendisine yardımcı  olacağını, güçlük çıkarmayacağını anlamıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Canını dişine takıp işini bitirmeye çalıştı.
Verilen görevi başarmak için her türlü tehlike ve sıkıntıyı göze aldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ben garibim, garibin yuvası kervansaraylardır." "garip" sözcüğünün yukarıdaki kullanımı, aşa­ğıdaki kullanımlarından hangisiyle -anlamca-özdeştir?

(ÜSS 1978)

A
Garip bir adı vardı, hatırıma gelmiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kışın ortasında, bu çiçeğin açması çok garip.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arkadaşları liseye geçince, o, ortaokulda garip kaldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu gece yine garip bir hüznüm var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hepiniz buralısınız, bir tek o garip.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Olaylara bir de bu gözle bakmalısın.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

(ÖSS 1999)

A
Bu gidişle okulu ancak önümüzdeki yıl bitirebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Amacına  ulaşabilmek için çalışmalarını  bu noktada yoğunlaştırmalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sorunlara  bu  anlayışla  yaklaştığın  sürece başarılı olamazsın.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu böyle sürüp giderse onu uyarmak zorunda kalacağız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu ayrıntıları gözden kaçırmazsan sonuca ulaşırsın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Maviyle yeşilin kucak kucağa olduğu Kanlıca, hep kıpır kıpır, hep hayat dolu ve hep kendi gibi kalmak istiyor.

Bu cümlede geçen "kendi gibi kalmayı istemek" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2000)

A
Benzerlerinden farklı olmaya çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Önemli bir yer olduğunu kanıtlamaya çabalamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sahip olduğu özellikleri koruma çabası içinde olmak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
En iyi biçimde tanıtılmayı istemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Canlılığını çevresine hissettirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bir sözcüğü ötekinin yanına öylesine getireceksin ki yaratacağın güzellikle okuyucunun yüreğindeki teli titretecek, onu gerçekler dünyasından düşler dünyasına taşıyacaksın.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

(ÖSS 1999)

A
Bu öyküyü okurken uzun süredir gidemediği köyünü anımsamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocukluğunda yaşadığı bu ilginç olayı sık sık anlatırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu tabloya her bakışında onda yeni ve değişik yönler bulurdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Roman kişilerinin birbirine kavuşması onu çok etkilemiş, duygulandırmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu sıkıntılı yolculuğun bir an önce bitmesini istiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Geçmişe sürekli özlem duymak, çağla beraber yürümemek, geçmişe demir atmak olur. Bu da aydın kişiye yakışmaz. Benim yazılarımda geçmiş büyük ölçüde yer tutar; ama bu, hiçbir zaman yaşadığımız günlerden kopma, geçmişe sığınma anlamında değildir. Tersine, geçmişle günümüzü birleştirerek zenginleştirmedir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1997)

A
Geçmişin güzelliklerini bugün görememek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geçmişin sınırları dışına çıkmamak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Geçmişin, geleceği etkileyeceğini yadsımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Geçmişteki güzel günleri anmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kul­lanılmamış bir deyim vardır?(ÖSS 1996)

 

A
Ev sahibi konuklarına bakıp:  "Bu ne şıklık böyle!" deyince Ayşe üstüne alındı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Odacı Halil Efendi, yeni müdür için: "Canı tez birine benziyor." dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olay yerinde, herkes telaş içindeyken o kılını bile kıpırdatmıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kadın, durmadan ağlıyor, bir yandan da:"İçim yanıyor dostlar!" diye bağırıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Görüşüne    başvurduğum    herkes,    onun, sözünün eri bir kişi olduğunu söylüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Konuştuğum dil kadar, Türkçem kadar güzelsin

Bu cümlede "konuştuğum dil kadar" sözü, kendin­den sonra gelen "Türkçem kadar" sözünü açıkla­maktadır.

Benzer bir açıklayıcı söz, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

(ÖSS 1999)

A
İlk    tayinim    doğup    büyüdüğüm    yöreye, Çukurova'ya çıkmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir mart günüydü, hava soğuktu, karla karışık yağmur yağıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söz vermişti, öteki toplantıya hazırlıklı olarak gelecek, tartışmalara kendisi de katılacaktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu sorunla ilgili araştırma raporlarını, gazete ve   dergileri okudum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bayramlarda bandonun başına geçer, tören¬lere, etkinliklere canlılık katardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Beş yüz sayfalık bu dev romanda, yazarın, olay­lara ve durumlara hiç yama yapmadığını görürüz.

Bu cümlede geçen "yama yapmamak" sözüyle belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖSS 1999)

A
Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatıma kendini katmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözü uzatmaktan kaçınmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşanılanları olduğu gibi yansıtmak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Farklı anlatım biçimlerinden yararlanmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Yaşadıkları dönemde yeterince tanınmamış bazı ozan ve yazarlar vardır. Bunlar çamurlu bir su birikintisine bembeyaz, ışıl ışıl çakıl taşları atarlar, ancak bu taşlar, zamanında pek fark edilmez. Bir gün gelir, o çamurlu sular durulur ve o güzel çakıl taşları gün ışığına çıkar.

Bu parçada geçen "çamurlu bir su birikintisi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1999)

A
Sanatın, yaşamı güzelleştirme işlevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçıların ürün vermede karşılaştığı güçlük¬ler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatla ilgilenen, yaşamını sanatla kazanan kişilerin azlığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçılara yöneltilen olumsuz eleştiriler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçek  sanat  ürünlerinin  ayrımına  varılamadığı ortam
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 18

Bir eleştirmenimizin 1974 yılında yaptığı değer­lendirmeye katılmamak elde değil. Çünkü bu dipdiri ve sağlam öykü beni de çok etkiledi. Bu öykü gerçek anlamıyla çağdaş bir klasik.

Bu parçada "çağdaş bir klasik" sözüyle anlatıl­mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1999)

A
Güncel    olayları    ayrıntılarıyla    yansıtacak biçimde, sağlam bir teknikle oluşturulan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oluşturulduğu   dönemin   havasını yansıttığı gibi değerini de hiçbir zaman yitirmeyecek olan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Oluşturulduğu dönemin   dil anlayışına uygun olmakla birlikte eski ürünlerden de etkilenen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bazı yenilikler getiren ve okuyucuyu duygu¬landıracak   özellikler içeren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurun ilgisini canlı tutan ve gelecekte de okuyucu bulabileceği düşünülen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

Her ortamda özeleştirisini yapmaktan

                                       I

çekinmeyen, kusurlarını  yanlışlarını ve hiç

                            II                        III

gizlemeden dile getiren, yalancılıktan ve

                                                IV

vurdumduymazlıktan nefret eden bir

              V

arkadaşımızdı.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcük­lerin hangisinde "eksik, noksan" anlamı vardır?

(ÖSS 1999)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 20

I. Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı.
II. Dün akşam geç yattığından uykusunu ala­mamıştı.
III. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım.
 IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi.
V. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi.
 Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?  

(ÖSS 1999)

A
III. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
l.ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 21

I. Kendini  daha  fazla  yorma;  sonra     hastalanırsın.
II.  Yağmur başlamadan sen git; ben sonra geli­rim.
III. Sağdaki    çiçekçiden    sonra    ilk    sokağa sapacaksın.
 IV. Kurumumuzda imza yetkisi, başkandan sonra genel sekreterindir.
V.  Bu işi sonra seninle birlikte yaparız.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde "sonra" sözcüğü aynı anlamda kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1998)

A
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ll. Ve V.              
İpucu:
TEBRİKLER!
C
I. ve II.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
21 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.