Sözcükte Anlam – 12 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 12 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 12


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eleştiri alanında önemli eksikliklerimizden biri de eskiyi, içinde bulunulan dönemin koşulları içinde araştırmamak. "Doğru" diye bellediğimiz birtakım kavramların, çıkarımların kabuğunu kırmamak. Bunları yeni terimlerin bağlamı içinde incele­memek.

Bu parçada, "kabuğunu kırmamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2003)

A
Tartışılmış konularla ilgili görüşlerini açıklamaktan kaçınmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğruluğu benimsenmiş yargıları tekrar ele alıp değerlendirmemek
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Doğruluğu, yanlışlığı kişiye göre değişen düşünceleri eleştirmemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eskiden yazılmış yapıtların değerini ortaya çıkarmak için uğraşmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tabu olarak bilinen düşünceleri tartışırken be¬lirlenmiş sınırlar içinde kalmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir romancıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamak­tadır?

(ÖSS 2005)

A
Dili, inceliklerine dikkat ederek güzel bir biçimde kullanması, onun her dönemde okunan, yapıtlarını yaşadığı günlerin sınırı dışına taşıyan bir yazar almasını sağlamıştır, (kalıcılık)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatımındaki ayrıntı zenginliği, ayrıntıları işlevsel bir biçimde verişi onun söylemine inandırıcı bir nitelik kazandırmıştır, (evrensellik)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Okurken söyleyiş güçlüğü yaratmayan, anlamları herkesçe bilinen sözcükleri seçerek konuşma dilinin özelliklerini içeren, kısa cümleler kurmuştur, (akıcılık)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatımını oluşturan söz değerlerini seçerken dilin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmış, bunları kılı kırk yaran bir tutumla kullanmıştır, (titizlik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşlediği konuyu, çizdiği ve betimlediği karakterleri, bunlar arasındaki ilişkileri bugüne değin başka hiçbir romancının yansıtmadığı bir biçimde vermiştir, (özgünlük)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"-Ali'yi yemekhaneye girerken gördüm.

- Ne dedi?

- Sınavı çok iyi geçmiş.

- Desene -----"

Bu karşılıklı konuşma, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

(ÜSS 1979)

A
etekleri zil çalıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yüreği hoplamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
içi titriyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
eli ayağı dolaşıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
etekleri tutuşmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Neredeyse elli yıldır sanat çevreleriyle içli dışlıyım. Nice yazar tanıdım. Kimileri düş kırık­lığına uğratmadı beni. Kimilerini ise tanıdığıma tanıyacağıma pişman oldum. Birçok ünlü yazar için: "Keşke hiç karşılaşmasaydım onunla; köşemde oturup güzel güzel kitap okusaydım." diye düşündüm. Ne yalan söyleyeyim, o yazarların kitaplarını okumaktan aldığım tat, kişi­liklerinin karaltısıyla gölgelendi.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2005)

A
Sanatçıları gerçek yönleriyle tanıyamamanın okurları onlardan uzaklaştırması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşamdan kopuk bir yazarın, yapıtlarıyla okur üzerinde olumsuz izlenimler yaratması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendini yapıtlarında gizleyen sanatçıların, güç okunması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarların yaşamlarıyla yapıtlarının belirli yönlerden örtüşmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bazı yazarları kişisel özellikleriyle tanımanın, onların yapıtlarından duyulan hazzı azaltması
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Bu şairimiz, sanat yaşamında gelmiş geçmiş, eski yeni bütün şiir akımlarından, biçim den­emelerinden, tekniklerden ustaca yararlanmasını bilmişti. Yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri, kendi şiir tezgahında yeniden dokumuş; onlara, kendi boyasını vurmuştu.

Bu parçada geçen "yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri, kendi şiir tezgahında yeniden dokuyarak onlara, kendi boyasını vurmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2002)

A
Kimi yapıtlardaki eksiklikleri, kendi yapıtlarında gidermeye çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bugüne değin yazdıklarıyla yetinmeyip sürekli yenilikler aramak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurun dünyasını düşünsel ve sanatsal yönden zenginleştirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okurların, yapıtlardan daha çok tat almalarını sağlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başkalarından aldıklarını,  kişisel ve özgün biçime dönüştürmek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Bir yazınsal yaratının değeri, ne anlattığından çok, nasıl anlattığıyla ölçülür; bu da dilin anlatım olanaklarını ustaca kullanmaya, el değmemiş böl­gelerinden yeni tatlar devşirmeye bağlıdır.

Bu cümledeki "dilin el değmemiş bölgelerinden yeni tatlar devşirmek" sözüyle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2004)

A
Artık unutulmuş olan özellikleri canlandırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirli bir kesimin beğenisine seslenmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Daha önce denenmemiş anlatım biçimleri oluşturmak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yerleşik sözcükleri kullanmaktan kaçınmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuru şaşırtan, çarpıcı ürünler ortaya koymak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Ardahan Kalesi'nin yanı başında bu eski mahalle, kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor.

Bu cümledeki "kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakil­erden hangisidir?

(ÖSS 2004)

A
Yeniliğinden hiçbir şey yitirmemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Örnek bir mimarlık ürünü olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güzelliğiyle herkesi etkilemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çok amaçlı bir nitelik taşımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Geçmişe kaynaklık etmek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Bir yazar şöyle diyor: "Sözcüklerin dediğini anlı­yorum, bütün özelliklerini biliyorum, hepsinin tadına varıyorum; ama onları yan yana getirirken yeni çağrışımlar yaratamıyorum."

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2005)

A
Yerleşik kullanımların dışına çıkamamak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Birbirinden kolayca ayıramamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çok kullanılan sözcükleri yeğlememek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aralarında anlam ilişkisi kuramamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtın içeriğine göre biçimlendirememek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Sözünü  dinletmeyi sever, bunu başaramadığında sinirlenip  hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her zaman, hem çevresindekilerin kendisine, hem de kendisinin çevresindekilere karşı davranışlarında ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarırdı.

Yukarıda geçen "ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2001)

A
Her konuda kendisini bilgili ve yeterli görmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İsteklerinin gerçekleşmesi için her yola başvurmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çevresindekilere,  kendi  görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanlarla olan  ilişkilerini,  kendi ölçütlerine göre yönlendirmek
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kendini, olduğundan daha güçlü göstermeye çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bir yazının tadı, sözcükleri giydirmekte, koştur­makta, sıçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gi­zlidir. Her sanatçı sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o dilin bütün girdisini çıktısını çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve yeteneklerini tanımayan bir sanatçının Önünde diz çökmez sözcükler.

Bu parçada, "sanatçının sözcüklere diz çök­türmesi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2003)

A
Okurun dil duyarlığını geliştiren yapıtlar ortaya koymak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözcük seçimiyle, her yapıtına farklı bir boyut kazandırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözdizimi bakımından özensiz cümleler arasında sıkışıp kalmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Zaman zaman anılarla yaşamak güzeldir; eğer bu anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa bir başka mutluluk verir insana.  

Bu cümlede geçen "anıların yaşanılan günü renklendirmesi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

(ÖSS 2002)

A
Yaşananların, karşılaşılan güçlükleri yenmede etkili olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geçmişin, içinde bulunulan zamanı güzelleştirmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dünün yargılanıp değerlendirilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eski günlerin daha anlamlı olduğunun düşünülmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eski günlere özlem duyulması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bu ozanımız, çevresini kuşatan varlıkların ayırıcı ve belirleyici özelliklerini inceden inceye algılıyor; bir bakıma şiirini, yüreğinden çok, gözleriyle yazıyor.

Bu cümledeki "şiirini, yüreğinden çok, gözleriyle yazmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2004)

A
Belirli bir iletiye yer vermekten kaçınmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Görsel öğeleri ön plana çıkarmak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Belirli temaları kullanmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Soyutlamalara başvurmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşananlardan yola çıkmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

"Günümüzden nice yıllar önce yaşamış olan ve hem dramları hem de şiirleriyle tanınan bu sanatçının unutulmayan kişiliği ve yapıtlarının -ister geleneksel anlayışla, ister yeni yorumlarla sahnelensin- zamana yenilmeyen niteliği hemen her ülkenin sanat, edebiyat, tiyatro çevrelerince bir kez daha doğrulanıyor.

Yukarıda geçen "unutulmayan kişilik ve zamana yenilmeyen nitelik" sözleri ile, sanatçıya ya da yapıtlarına ilişkin olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÜSS 1979)

A
Zaman geçtikçe daha iyi yorumlara ulaşarak sahnelenen yapıtlarının daha çok ün kazan¬ması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtlarında zaman zaman okuyucunun karşısına değişik bir kişilikle çıkması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hem klasik hem modern anlayışla yazdığı için kendi ülkesi dışında da tanınmış olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üzerinden çok zaman geçmesine karşın, yapıtlarına gösterilen ilginin sürmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanatçının çok güçlü bir kişiliğinin olması ne¬deniyle yazın (edebiyat) alanındaki güçlüklere karşı koyabilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"Avludaki taşlan söküp bir kenara yığdılar." tüm­cesinde (cümlesinde) "sökmek" eyleminin kullanımı aşağıdakilerden hangisiyle özdeş­tir?

(ÜSS 1979)

A
Tutsaklıkta tırnaklarını söküp işkence etmişlerdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eski hırkayı söküp yenisini örecekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Beytin anlamını söküp çözümlemişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Balgamı söküp rahatlayacaktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yandaki düşman güçlerini söküp atacaklardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

"Özgür yaratıcı, bir sürü engelle savaşıyor," tümcesindeki (cümlesindeki) "bir sürü" sözünün düşündürdüğü anlamla aşağıdaki söz dizi­lerinden hangisi tümüyle ilgilidir? (ÜSS 1979)

A
nice nice - yığın yığın - bir avuç - iyice
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bir yığın - dolu - başka - bol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
çok - değişik - ölçüsüz - ayrı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
kıyamet gibi - sürü sürü - bunca - azca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
birçok - hayli - sayısız - nice
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 16

Bu romanında yazar, İstanbul sokaklarının artık-tarihe karışmış o eski görünümlerini şiirli bir dille yeniden kuruyor. Kahramanlarına sıcak bir sevgiyle, onların insani yanlarını araştırarak yak­laşıyor. Onları derinlemesine kavramaya çalışıyor; aralarındaki farkları ortaya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarındaki düğüm­leri iyi yakalıyor.

Bu parçada, "Kişilerin iç dünyalarındaki düğüm­leri iyi yakalamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2003)

A
Yaratacağı tipleri sorunlu insanlar arasından seçmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kahramanları, insanı yücelten bir tutumla oluşturmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanların gizli kalmış ayırıcı özelliklerini bulup göstermeyi başarmak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Günümüzde sayıları iyice azalmış insan tiplerini anlatmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.