Sözcükte Anlam – 11 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 11 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 11


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Altı yüzyıl kadar önce Yunus Emre, çağları delen sesiyle şöyle demişti:

"Biz dünyadan gider olduk,

Kalanlara selam olsun!"

Yukarıda, "çağları delen ses"le anlatılmak iste­nen, aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1981)

A
keskinlik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
süreklilik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
yükseklik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
tizlik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
uzunluk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır?

(ÖSS 1983)

A
Böyle saat gibi işleyen bir kuruluşun başında olmak güzel bir şey.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türk okuru için durum, yukarıda anlatılanlardan uzun uzadıya farklı bir özellik taşımaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Konuşulanlardan sıkılınca bir köşeye çekilerek uyuklamaya başladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İşi şakaya vurmaktan başka yapılacak bir şey kalmadığını anlamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onun yazılarında, hep, uzağı gören bir aydının düşünceleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bulmak" eylemi, ötekilerden farklı anlamda kul­lanılmıştır? (ÖSS 1982)

A
Roald Amundsen, Güney Kutbunu buldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Robert Koch, kendi adıyla anılan basili buldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Thomas Edison, ampulü buldu.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kristof Kolomb, Amerika'yı buldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pierre Curie ve eşi, radyumu buldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde "ara" kelimesi, başka kelimeyle birlikte deyimleşmiştir?

(ÖSS 1983)

A
Benden sana, senden ona, onlardan bize / Gitmek gelmek arada, başka dünyalara.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ne bulduysak arada bulduk / Seninle benim aramda, onlarla aramızda.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hastalıklar arada tehlikeli değilse yararlı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Derken dürülür defter, başkasına gelir sıra / Seni aradan çıkarırlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Arada evler,  evlenmeler,  ölümler duruyor / Arada yaz, kış, bahar, dünya dönüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "boş" ke­limesi, "Elimde mutlaka bir iş olmalı, boş oturmasını sevmem." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? (ÖSS 1984)

A
Onun bu boş sözlerine artık kimse inanmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satın aldıkları daire üç yıldan beri boş duruyormuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arkadaşının böyle boş gezmesi ailesini üzüyor olmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onun   böylesine   boş   bir   insan   olduğunu doğrusu bilmiyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onun çalıştığı şirkette galiba bir boş yer varmış.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gibi" ke­limesi, "Sanki bütün bunları yapan o değilmiş gibi gayet sakindi." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

(ÖSS 1984)

A
Çantasını aldığı gibi büyük bir telaşla sokağa fırladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Arkadaşı soruları bildikçe kendisi biliyor gibi seviniyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
O da ablası gibi güler yüzlü ve candan davran¬maya özenirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yetişkin bir insan gibi davranmasını bir türlü öğrenemedi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Her yazar gibi onun da olaylara, kendine özgü bir bakış açısı vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Gerçek köy ve doğa tasvirleri yanında, köylünün ufak tefek tasalarını, köylü psikolojisini güzel bir gerçekçilikle veren 'Kara Bibik' adlı hikaye ile ede­biyatımıza ilk olarak 'iç konuşma' dediğimiz teknik girmiş oluyor."

Burada "iç konuşma" ile anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1979)

A
Başkalarının anlayamayacağı  bir dille konuşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İki üç kişinin kendi aralarında çok yavaş sesle konuşmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir konuşma içinde başkalarının konuşmasını verme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
iki kişinin kendi aralarında kararlaştırdıkları imlerle (işaretle) konuşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ruhsal durumu yansıtan kendi kendine konuşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Odunu yardım.", "Ona yardım, bir insanlık bor­cudur." cümlelerindeki "yardım" sözcükleri arasında ses bakımından bir benzeşme, sözcük çeşidi bakımından bir ayrım vardır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir benzeşme ve ayrıma elverişli bir sözcük kul­lanılmıştır?

(ÜSS 1980)

A
Ahmet, hemen kolları sıvadı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu bağ, bana dedemden kaldı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu iş, beni çok yordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sana ağlamak yakışmıyor, hep gül.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu çiçeğin yapraklan zar gibidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Özlem kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bir kimse ya da şeye karşı duyulan bir daha görmek ya da yeniden kavuşmak isteği" anlamı dışında kullanılmıştır?

(ÖSS 1983)

A
Orada kaldığım günlerde yurduma duyduğum özlem büyüdükçe büyüdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
şiirleri okuyunca yarına, yarınlara büyük bir özlem duydum.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çocukluğumun o güzel günlerini özlemle hatırlarım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğrencilik günlerinden özlemle söz etti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mahalle arkadaşlarının ağır şakalarına bile özlem duyuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

'Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor."

"İle" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan han­gisinde bu cümledekiyle aynı görev ve anlam­dadır?

(ÖSS 1982)

A
Sinekli  Bakkal  ile Tatarcık,  Halide  Edip'in toplumsal konulu iki romanıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı arasındaki benzerliktir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bugün radyo ile televizyonun hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Yanmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geçersizlik" anlamında kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1981)

A
Binanın büyük bir kısmı yanmış,, oturulmaz hale gelmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bütün gün güneşte oturmaktan kolları yanmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tren  saat  sekizde  kalkıyor;  yetişemezsek yandık!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Otobüse yetişemezsek, biletlerimiz yanar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu yıl sıcak erken bastırdı, ürünlerin hepsi yanmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bırakmak" sözcüğü, "Uyukluyorum, arabacı da uyukluyor; sinekler bıraksa atlar da uyuyacak." cümlesin­deki anlamıyla kullanılmıştır?

(ÖSS 1981)

A
Sigarayı bıraksam sağlığım düzelecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu araba bizi yolda bırakır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bıraksam akşama kadar sokakta oynayacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kar bıraksa işinden vazgeçer miydi hiç.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kağıdı masanın üzerine bıraksaydın, görebilirdim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

I. Tuttuğunuz yol, doğru bir yol değil.
II.  Tartışmada    onu    tutmadığım    için    bana darılmış.
 III. Bugün söyledikleri dünküleri tutmuyor.
IV. Öne sürdüğü görüşleri hiç kimse tutmadı.
V.  Bu   moda  tutmadığından   çabucak   eskisine dönüldü.
"Tutmak"    sözcüğü,    yukarıdaki    cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?(ÖSS 1982)

A
I. ve III.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV. ve V.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I. ve II.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"Doktor, hastanın halinde telaş edecek bir şey ol­madığını söyledi."

"Telaş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?

(ÖSS 1982)

A
Uzaktan gördüm, etrafına bakmadan telaşla eczaneye girdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu kadar telaş edecek ne var, daha erken, yetişebilirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oğlunuz çalışmışsa nasıl olsa geçer, telaş etmeyiniz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Biraz dikkatli olmak gerek; bu iş telaşa gelmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onun telaşı, bizi de çabuk olmaya zorladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Hele sinemaya git de göreyim seni!"  cümlesindeki "göreyim seni" cümleye, aşağı­daki anlamlardan hangisini kazandırmak­tadır?

(ÜSS 1980)

A
korkutma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
yönlendirme  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
yüreklendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
özendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
paylama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "göster­mek" sözcüğü "kanıt göstererek inandırmak" an­lamında kullanılmıştır?

(ÖSS 1981)

A
Yazın,  bana, makinenin nasıl kullanıldığını gösterecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ona biraz matematik gösterir misiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onun böyle düşünmediğini size göstereceğim.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Size kardeşimin resmini göstermiş miydim?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Giyim kuşamı, onu olduğundan çok genç gösteriyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde "açık vermek" deyimi, diğer dördünden değişik anlamda kul­lanılmıştır?

(ÜSS 1980)

A
Tartışmada açık vermemek için özen göstermek gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mal fire verdikçe, satıcı da açık verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tüketimin, üretimden çok olması, açık vermek demektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu pahalılıkta açık vermeden geçinmek çok güç.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kazandığından azını harcayan, açık vermez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.