Sözcükte Anlam – 10 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 10 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 10


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde "de, da" kul­lanıldığı cümleye "küçümseme" anlamı katmak­tadır?

(ÖSS 1987)

A
Okumana diyecek yoktu ama şiir de şiirdi hani.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O kadar üsteledim gene de "Vermem de vermem." dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Benim için fark etmez; tiyatroya da gidebiliriz, sinemaya da.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O büyüyecek de, adam olacak da bize baka¬cak.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Nasıl oldu da zil sesini kimse duymadı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Ne yazık ki, vücudun harabisi zeka olgunluk zamanına tesadüf eder. Manasız çocukluk, tatsız gençlik, olgunluk yaşına hazırlanmaktan başka nedir? Zeka nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku bulan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyve ballanmıyor. Dünyayı idare eden ilim, fen, iktisat, sanat ve edebiyat cereyanlarının nazımı, şakak­ları beyazlaşmış kafalardır.

Nazım kelimesinin parçadaki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (ÜSS 1967)

A
Geliştiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düzene koyan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Öncü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiiri geliştiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir gibi musikili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Kitap okurken önemli gördüğü noktaları unut­madan, sıcağı sıcağına not ediyordu.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? (ÖSS 1990)

A
Bu konu üzerinde önemle durmalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söylenenleri dikkatle dinlemelisin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olanları ona hemen anlatmalısın.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Daha hızlı yürümelisin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Elini çabuk tutmalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Oyun boyunca sanatçı, abartmaya hiç yüz ver­miyor; kendisine ve seyirciye oldukça saygılı, us­taca bir yol izliyor.

Bu cümledeki "abartmaya hiç yüz vermiyor" sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1989)

A
Yanlışlık yapmamak için titizlenmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışmak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sıradan bir oyun sergilemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Seyirciyi etkilemeye çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendi görüşlerini ön plana çıkarmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Her eser asıl yazıldığı dilden, onun inceliklerini hakkı ile sezip kendi dillerinde de edaya muktedir, hiç olmazsa bu iştiyaki duyan kimseler tarafından tercüme edilmelidir.Filoktetes'i M. Paul Masqueray'in Fransızcaya tercümesinden tercüme ettim. Bu tercümenin iyi olmadığını, iyi olmayacağını biliyorum, hatta bu işi üzerime almaktan çekinmemekle beraber ken­dimi günah işlemiş saydığımı itiraf ederim.Her kitabın başında okuyucuların müsamahasını dilemek adettir. Ben o müsamahayı dilemeyece­ğim. Bu memlekette yanlış, fena tercümelerin ço­ğalması hep o müsamaha, fikir hayatının en müthiş en mürai düşmanı olan müsamaha yüzün­dendir.

Parçada geçen "mürai" kelimesinin manası nedir?

(ÜSS 1967)

A
Amansız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Korkunç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Büyük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Önemli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İkiyüzlü
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Ne olursa olsun oraya gideceğim.

Cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

(ÖSS 1988)

A
Hemen yola çıkacağım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bütün gerçekleri açıklayacağım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arkadaşımı mutlaka bulacağım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bunların hiçbirini söylemeyeceğim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eşyalarımın hepsini götürmeyeceğim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.   Bu roman bizi ortaçağ Avrupa'sına götürüyor.

II.  Kardeşini bu akşam tiyatroya götürecekmiş.

III. Dinlediğim müzik beni yıllar öncesine götürdü.

IV. Ellerini ağrıyan başına götürdü.

"Götürmek" sözcüğünün aynı anlamda kul­lanıldığı iki cümle, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

(ÖSS 1989)

A
I. ve III.      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parlamak" kelimesi "Mesleğinde kısa sürede parladı." cüm­lesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Bidondaki    benzin    parlayınca    kaçışmaya başladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Daha ilk eseriyle parlamış, herkesçe sevilen bir yazar olmuştu.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sakin tavırlı bir insandı; böyle parlamasına bir anlam veremedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gökyüzünde yıldızlar bir parlıyor, bir kayboluyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söz kardeşinden açılınca gözleri parlıyor, bir şeyler söylemek istiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "büyümek" ke­limesi "artmak, çoğalmak" anlamında kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Büyür çocuklar ellerinde anaların
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Büyür güzellikleri çocukların düşlerimde
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Büyüdü büyüdü gözleri yürek kadar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Evvel küçük idi, şimdi büyümüş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ekinler büyüdü, orağa geldi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çocuk" keli­mesi, ötekilerden farklı anlamda kullanıl­mıştır?

(ÖSS 1987)

A
Yeni yürümeye  başlayan  çocuklar sık sık düşerler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocukların gelişmesi için çok iyi beslenmeleri gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuklardan yaşlarına göre güç işler istenmemelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu çocukların evlenip, yuva kurmalarına biz yardımcı olduk.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çocuklar gizlilik kavramını zamanla öğrenirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekten" sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kul­lanılmıştır?

(ÖSS 1988)

A
Bu gazeteci yazılarında gerçekten hiç ayrılmaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu filmi gerçekten görmek istiyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Giderken gerçekten size uğradı mı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir gün onun da adam olduğunu gerçekten görecek miyim?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu tatsız tartışma seni gerçekten çok üzmüş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fena" sözcüğü, hem anlamı hem de cümledeki görevi açısından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 1989)

A
Bugün çok fena bir olaya tanık oldum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok fena bir yoldan geçerek buraya geldik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onun,    söylendiği    kadar   fena    bir   insan olduğunu sanmıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şemsiyeni al, yağmur fena yağıyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Pencereyi aç, içerde fena bir koku var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "denk" ke­limesi, deyim içinde kullanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Tatilde, denk getirebilirsem iki gün de İstanbul'da kalacağım.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu iki çuvalın ağırlıklarının denk olduğunu sanmıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dengin olmayan kişilerle arkadaşlık etmeni istemiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kardeşlere verilen hediyelerin denk olmasına dikkat etmeliydiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dikkat ettim, terazinin kefeleri denk değildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Ben oldum olası topluluklar önünde konuşamam; düşüncelerimin zinciri kopar, dilim bağlanmış gibi olur; öylece kalakalırım ortada.

Bu cümledeki "düşüncenin zinciri kopmak" sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisi ola­maz?

(ÖSS1989)

A
Anlatacaklarının sırasını şaşırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cümleler arasında bağıntı kuramamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yerel söyleyiş özelliklerine yer vermek
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Söyleyeceklerinin neler olduğunu unutmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söz söyleyemez duruma düşmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Gelir gelmez telefon ederdi.

Cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

(ÖSS 1988)

A
Bilir bilmez söze karışır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belli belirsiz bir ağrı duydum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olur olmaz işlerle uğraşıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yatar yatmaz uykuya dalmışım.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Zamanlı zamansız sokağa çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde "nasıl" sözcüğü cümleye "zorunluluk" anlamı katmaktadır?

(ÖSS 1988)

A
Bu işin nasıl olduğunu bir daha anlatır mısınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu şiddetli yağmurda oraya nasıl gidebildiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bütün bu olanlardan sonra ona nasıl inanabilirim?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bugünlerde nasıl çalışıyor bilemezsiniz!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söz verdiğin halde nasıl gitmezsin!
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 17

"Odayı bir menekşe kokusu doldurdu." cümle­sinde geçen "bir menekşe kokusu" kavramını nitelendirmek isterseniz aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisini tümüyle seçersiniz?

(ÜSS 1976)

A
hoş - sert - boğucu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
hafif-hoş-tatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
keskin - kaba - mis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
baygın - tatlı - bunaltıcı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ağır - soluk - cılk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

"Sıkıntısına katlanmadan..................tek gerçek sevinç yoktur dünyada."

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden en uygun olanı hangisidir?

(ÜSS 1976)

A
duyulabilen
İpucu:
TEBRİKLER!
B
işitilebilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
görülebilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
sezilebilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
kavranabilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

(ÖSS 1990)

A
Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyo¬rum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
O, alışkanlıklarına bağlı bir kimsedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 20

"Geç kaldık, arabalıya yetişemeyeceğiz." cüm­lesindeki "arabalı" sözcüğü, "araba vapuru" an­lamında kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur?

 (ÖSS 1989)

A
Bu arabayı iki yıl önce iki milyona almıştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ön kapı açılmıyor, arkadan ineceksiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bundan sonra dergimiz, birinci hamura basıla¬cak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu tablo, onun yaptığı son yağlıboyadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobüs saat 12.30' da hareket edecek.
İpucu:
TEBRÄ°KLER
Soru 21

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "çekmek" kelimesi "tükenmek" anlamında kullanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Ceketin astarı çekmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bankadan bir miktar para çekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Pilav, suyunu iyice çekmiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Uyumak için yorganı başına çekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Balıkçı bütün gün kürek çekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yarın" ke­limesi, "İnsan yarını  da düşünmek zorundadır." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Yarın bir işim çıkıp çıkmayacağını bilemiyo¬rum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Yarın gelirim." demişse mutlaka gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yarından sonra işin biter sanırım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yarının neler getireceğini kimse kestiremez.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bugün boşum, ama yarın için söz veremem.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
22 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.