Sözcükte Anlam – 9 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 9 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 9


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır?

(ÖSS 1995)

A
Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çamurlara bata çıka yürüdük.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Gece gündüz demeden çalışıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu işte onun da az çok payı var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olan oldu, artık üzülme.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

I. Onunla kırk yılda bir, Ankara'ya gittiğimde görüşüyoruz.

II,   Alışmış olmalı, yıllar yılı aynı kentte yaşadı.

III.    Dostlarının sayısı yıldan yıla artıyor.

IV.    İkisini de yıllardan beri tanırım.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

(ÖSS 1994)

A
I. ve III.                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
l. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IlI.                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Bir kişiyi toplumsal ilişkilin yönünden ta­nıtırken en son başvuracağımız sözcük aşa­ğıdakilerden hangisi olabilir?

(ÜSS 1977)

A
Yalancılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğruluk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bencillik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güvenirlik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Güzellik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Nasıl" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "şaşma ve hayret bildirme" görevinde kul­lanılmıştır?

(ÜSS 1977)

A
Bu işi bile bile nasıl yaparlar?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Okula gitmeliydin; nasıl gitmezsin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ona nasıl kızıyorum, bilemezsin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hele bir yatılı okula gitsin, bak sınıfı nasıl geçecek?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu davranışından sonra ona nasıl darılmam?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 1991)

A
Bu öneriyi enine boyuna düşündükten sonra karar vermelisin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Senin her şeyi ince eleyip sık dokuduğunu herkes bilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu işi kabul etmeden önce inceden inceye hesaplar yapması gerekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gece gündüz demeden bu işle uğraşacağından kuşkum yok.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Seçtiğin  konuyu,   kılı   kırk yararcasına  incelediğin   anlaşılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye "aşırı bir biçimde" anlamı kat­maktadır?

(ÖSS 1996)

A
Haftada  bir yayımlanan  bu dergiyi sürekli almak istiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Burada, çalışmalarınla ilgili bolca kaynak bulabilirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onun  böylesine  ağır konuştuğunu  ilk kez duyuyordum
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yanına birkaç parça giysi alıp hemen yola çıktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O, ehliyetini daima yanında taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

(ÖSS 1993)

A
Çocuklarının para sıkıntısı çekmesini istemez; onlara bol harçlık verirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dün akşam, yolculuk heyecanından olacak, gözüme uyku girmedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her zaman böyledir; hep işin kolayına kaçar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Arkadaşını gözüm ısırıyor; daha önce bir yerde görmüş gibiyim.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Olayı düşündükçe, tüylerim diken diken oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde "fazla" sözcüğü cümleye "gereğinden çok" anlamını katmak­tadır?

(ÖSS1992)

A
Bu konuda fazla titizlik gösteriyorsun.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu iş için fazla elemana ihtiyacımız var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tatilde fazla paraya ihtiyacın olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başarmak için fazla çaba gösterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu çiçekler fazla su istiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Marmara'da her yelken

Uçar gibi neşeli

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler ben­zetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu örnektekine benzer bir kullanım vardır?

(ÖSS 1995)

A
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Deneme yazmanın temel koşulu sayılan başka türlü düşünme, genellikle yazarların olgunluk çağına özgü bir niteliktir.

Bu cümlede geçen "başka türlü düşünme" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1996)

A
Yeni bilgiler edinip kendini geliştirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Üstün nitelikli olduğunu yorumlarıyla kanıtlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kitlelerin isteklerine yanıt verebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayların ilgi çekici yönlerini görebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıradanlıktan kurtulup özgün olabilme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

(ÖSS 1995)

A
Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak isti¬yordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Sanatçı, yeni resimlerinde soyut ile somut öğeleri yan yana, iç içe, biçim ve renk karşılıklarıyla kul­lanarak, izleyiciyi etkileyen bir anlatıma ulaşıyor.

Bu cümlede geçen "izleyiciyi etkilemek" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangi­sidir? (ÖSS 1996)

A
Farklı teknikleri denemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dikkatini çekmek
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Alışılmışın dışına çıkmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zıtlıkları göstermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendini yenilemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Yabancı filmlerdeki konuşmaların Türkçeye çevri­lişinde ve bunların altyazı olarak verilişinde yapılan yanlışlar dilimize zarar vermektedir. Bunu önlemenin en iyi yolu, bu işi,, çevirdiği ve çeviri ya­pacağı dili çok iyi bilen, o dillerin tadına varmış kişilere yaptırmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada geçen " o dillerin tadına varmış" sözüne en yakın anlam­dadır?

(ÖSS 1991)

A
Bildiği yabancı dilin konuşulduğu ülkeyi iyi tanıyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çevirisi yapılan dilin özellikleriyle ilgili çalışmaları bulunan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çeviri konusunda pek çok deneyimi olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her iki dilin inceliklerini bilen ve bunları sanatlı bir biçimde kullanan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dillerin, birbirine benzeyen ve benzemeyen yönlerini görebilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

ÖSS 1992)

A
İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin görüş¬lerini sormalı, onların fikrini almalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çek¬meyen, konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı etti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona şöyle bir göz attım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, gözlerime inanamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu konu üzerinde günlerce çalıştı, sonunda işin üstesinden geldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Bir çiçek istiyorum, boş tarlamı ekmeğe

                                             I

Bir kanat istiyorum, beni yerden alacak

                                             II

Bir güneş istiyorum, karanlığı silecek

                                              III

Ve tohum istiyorum, ben bakmasam solacak

                                                     IV

Yukarıdaki dörtlüğü daha anlamlı kılmak için numaralandırılmış sözcük öbeklerinden han­gilerinin yerleri değiştirilmelidir?

(ÜSS 1977)

A
II. ile III.'nün                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ile IV.'nün
İpucu:
TEBRİKLER!
C
I. ile III.'nün                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ile IV.'nün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ile IV.'nün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Odasını üstünkörü boyadı.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

(ÖSS 1993)

A
Kitapları çantasına özensizce koydu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sınav tam başlamak üzereyken sınıfa girdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gereksiz eşyaları tavan arasına çıkardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Bir sanatçı ne............evrensel konulan seçerse seçsin, bunları kendine...........bir anlatımla işler.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere en uygun gelen sözcük çifti aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1977)

A
kadar, özge
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
değin, özgü                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
denli, başka              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
özgün, has
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
denli, özgü
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?  (ÖSS 1995)

A
Mırın kırın etme de olanları anlat.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İngilizceyi şöyle böyle bilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

(ÖSS 1994)

A
Ona en çok duyarlık gösterdiği yönden saldırmış, onu can evinden vurmuştu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Herkes aynı sorun üzerinde düşünüyordu ama hiç kimse onu açıkça dile getirmiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şimdilik sabrediyor, zamanı gelince her şeyi ortaya dökmeyi düşünüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O gün şafak sökerken uyanmış, yola çıkmak üzere hazırlanmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu duruma gerçekten çok üzülüyordu ama elinden hiçbir şey gelmiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 20

I. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik.

II. Çoğunluk sağlanamadığı ipin toplantı ertelen­di.

III. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

IV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz an­lamıyla) kullanılmıştır? (ÖSS 1991)

A
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I ve III.          
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I. ve II.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.