Sözcükte Anlam – 8 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam – 8 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Anlam - 8


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dost canlısı, sevgi dolu, nitelikli bir insandı. Dünyaya hep yüreğinin penceresinden baktı. Yardıma ihtiyaç duyduğu en güç günlerinde, en çok güvendiği kişileri yanında görmediğinde bile onları sevmekten, bağışlamaktan kaçınmadı. Kırgınlıkların nedenini kendinde aramayı yeğledi.

Bu parçada geçen "dünyaya hep yüreğinin penceresinden bakma" sözüyle anlatılmak is­tenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2009)

A
Yakınlarının mutluluğunu isteme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşananları değişik yönleriyle düşünme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi düşüncelerinin doğruluğuna inanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çevresindekileri üzmekten kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olayları, durumları duygularına göre değerlendirme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? (ÖSS 2009)

A
Sanatçının bir olayı ya da konuyu belli bir yönden ele alıp değerlendirmesi, (bakış açısı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazınsal yaratılarda yansıtılmak isteneni daha canlı, etkili, görünür kılmak amacıyla zihinde canlandırılmaya çalışılan görüntü, (imge)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yapıtta anlatılmak isteneni örneklerle yansıtma, (ayrıntı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazınsal yaratılarda yer alan öğelerin birbirine bağlanıp bütünleşerek oluşturdukları düzen, (biçim)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin ses özelliklerine göre sıralanışından doğan uyum. (ahenk)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin açık­lamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?(ÖSS 2009)

A
Olayları, insanları, hatta cansız varlıkları duygulu, renkli bir biçimde dile getirir, (anlatımsal etkileyicilik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her yaratısından sonra ara vermeden bir yenisini düşünür, (üretkenlik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlattıklarına yönelik ipuçları vererek okurun düşünme ve düş gücünü kamçılar, (kişiliğini gizleme)
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yapıtlarında, okur yaşananlardan kesitler bulur, (gerçekleri yansıtma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilin anlatım olanaklarının sınırlarını genişleterek okurlarına yeni dünyaların kapılarını açar. (yaratıcı olma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

O yönetmenle çalışmak son derece zevkliydi. O da oynamamaktan yana olan bir yönetmen. Bu yalın ve doğal tarz, benim oyunculuk anlayışıma çok uygun. Birlikte iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum.

Bu parçadaki altı çizili sözle, oyunculuk konusunda anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir? (ÖSS 2008)

A
Başka sanatçıların oynama biçimine öykünmemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zaman içinde deneyim kazanmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yönetmenin söylediklerinin dışına çıkmamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Rollerini, yapaylıktan kaçınarak, yaşıyormuş gibi canlandırmak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Canlandırılacak karakterlere çok iyi hazırlanmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Her iyi öykü, kendinden sonrakilere aşmaları gereken bir çıta bırakır. Bu nedenle bir yazar, kendinden önce yapılan yolculukları hesaba kat­madan yola çıkma yanlışına düşmemelidir. Böyle yaparsa hedefine asla ulaşamaz.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2008)

A
Geleceğe kalma düşüncesi taşımama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Var olan yazınsal birikimden yararlanmama
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazarken, okurların beğenisini ölçü almama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik nitelikli konular işlememe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşadığı dönemin havasını yapıtlarında yansıtamama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik sözlerle yinelenmiştir?

A
Romanda, kişinin doğup büyüdüğü topraklan unutması, oralardan kopuş nedenleri uzun uzun anlatılmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu şiirlerin bir bölümü yazıldığı günlerin sınırını aşamamış, yaşarlığını koruyamamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şimdi de yaratma sürecinin bir başka yönü, konunun algılanış biçimi tartışılmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuşma sırasında, sözcük seçimiyle, ses tonuyla anlam değişiklikleri oluşturulabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seçilen konular ve bunların işleniş biçimi, yazınsal türlere göre değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bir yazar için hiç kimseye benzememek bir amaçtır fakat bunun, yazdıklarının hiçbir şeye benzememesi gibi bir sakıncası vardır.

Bu cümledeki altı çizili sözlerin yerine, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla geti­rilirse cümlenin anlamı değişmez?(ÖSS 2007)

A
özgün olmak - niteliksiz olması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
kendini kanıtlamak - güvenilir olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
ilgi çekmek - yeterince anlaşılmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
sözcüklerle savaşmak - değersiz görülmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
değişiklik yapmak - kimilerince beğenilmemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Yazmaya yeni başlayanlara, bu alanda yeterli de­neyim kazanmamış olanlara bir önerim var: Önce Türkçenin kurallarını tanıyın, inceliklerini öğrenin, daha sonra dil oyunlarına başlayın. Düz yolda yürüme becerisini kazanmadan ip cambazlığına özenirseniz, vay halinize.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2006) 

A
Herkesin kolayca anlayıp tadına varacağı bir anlatım biçimi yeğlenmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar seçtiği konuyla örtüşen, kendine özgü, yepyeni bir biçem oluşturmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söz oyunlarına bolca yer vermek, okurların anlatılanları anlamasını engeller.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dili sanatlı kullanmadan önce doğru, güzel ve etkili kullanmayı öğrenmek gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Anlatımda tekdüzeliğe düşmemeye çalışıl¬malıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bu son kitabında yazar, bilerek açmadığı ama aralık   bıraktığı   kapılardan  geçmeyi   okurlarına bırakıyor.

Bu cümledeki yazarın, kapıları bilerek açmayıp aralık bırakması  sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2007)

A
Uygun sözcükler seçememe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İçeriği zenginleştirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her şeyi söylememe
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anlatımda tekdüzeliğe düşme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okura deneyimlerini kullandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin ne­deni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasından çok, yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasıydı sanıyorum.

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nite­lendirilebilir? (ÖSS 2008) 

A
İşine dört elle sarılan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İşi başından aşkın olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İğneyle kuyu kazan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İşini sağlama bağlayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnce eleyip sık dokuyan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Bu sanatçımız için bir dili bilmek, o dilin edebiy­atını bilmek demektir. O edebiyatın gizli kalmış köşelerinde yatan şiirleri, öyküleri bilmek demek­tir. Gerek Türkçe gerekse Fransızca yazdığı yazılarda, zaman zaman öyle alıntılar yapar ki şaşırır kalırsınız. Halk şiirimizden, özellikle tekke şiirimizden; ama aynı zamanda bir Yunan, bir Bizans, bir İran şiirinden... Resim, heykel, yazın gibi hangi sanat dalından bir ürün ortaya koyarsa koysun, bunu, oksijeni bol bir ortamda oluşturmuş bir sanatçımızdır o.

Bu parçadaki altı çizili söz, anlatılan sanatçının hangi özelliğini belirtmek için kul­lanılmıştır? (ÖSS 2005) 

A
Edebiyatımızla başka edebiyatlar arasındaki benzerlikleri yansıtma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtlarını   oluşturmada   ayrıntılara   önem verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyatın, bütün sanatların temeli olduğunu düşünme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Herkesçe bilinmeyen sanat ürünlerini ortaya çıkarma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çok zengin bir sanatsal kaynaktan beslenme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Düş gücümü kamçılayan, besleyip geliştiren ro­manları severim. Yazar bana özgürlük tanımalı, beni kapana sıkıştırmamalı. Derinlere yaptığım yolculuk kılavuzsuz olmalı ki, sürprizlerin hem te­dirginliğini hem hoşluğunu bir arada yaşayabi­leyim.

Bu parçadaki altı çizili sözlerde romanla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2006) 

A
Olayların sırasının bozulmadan verilişi, anlatımı monotonlaştırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Değişik anlatım biçimleri kullanmak romanın okunurluğunu artırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımı, okurun dikkatini dağıtacak gereksiz ayrıntılara boğmamak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Heyecan ve beklenti okuma hızını etkileyen nedenlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olayların nasıl gelişeceğini kestirmek, okuma merakını dondurur, hazzını sınırlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

Sokaktaki herkesti, her şeydi o: kediler, köpekler, topal, martılar, aşıklar dahil herkes. Biricikliğini herkesleştirerek kurmuştu öykülerini. Kendini, an­lattıklarıyla özdeşleştirdi. O çakır gözler, kimsenin görüp algılayamadığı gerçekleri gördü, başkalarının yazamadığı şeyleri yazdı.

Bu parçadaki altı çizili sözle, yazarın hangi özelliği belirtilmek istenmiştir?(ÖSS 2008)

A
Seçtiği varlıkların dünyasını onların kalıbına girerek kendine özgü biçimde anlatma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dil ve anlatımıyla öteki öykücülerden ayrılma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyatta, öyküleriyle kalıcılık kazanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konularını etkileyici olaylardan çıkarma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerinin kahramanlarını çevresindeki belirli varlıklarla sınırlı tutma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Bir şair düşünün, ölümünden sonraki yaşı, yaşının çok üzerinde. Bu durum yalnızca şairler için değil, öteki sanatçılar için de böyledir. Gerçek yaşları kaç olursa olsun, ölüm sonrası yaşların­daki sayı büyüdükçe sanatçılar da büyür, ölümsüzleşir. 

Bu parçadaki ölüm sonrası yaşlarındaki sayı büyüdükçe sanatçıların büyüyüp ölümsüzleşmesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakil­erden hangisidir?(ÖSS 2007)

A
Adına törenler düzenlenme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirli kesimlerce beğenilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Taklit edilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ödüllendirilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kalıcı olma
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.