Cümlede Anlam – 7 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 7 (Çıkmış Sorular)


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Kentlerin de kimliği vardır; bu kimliği oluşturan öğelerin başında da yapılar gelir. (II) Yapılar, kentlerin belirleyici özelliklerini yansıtır. (III) Örneğin Paris, Londra, Brüksel, Moskova deyince ilk akla gelenler, kuleler, köprüler, kubbeler ve gökdelenlerdir. (IV) Ya İstanbul deyince! (V) El­bette ki minarelerden kubbelere uzanarak, Kız Kulesi'nden Galata Kulesi'ne değin birçok şeyi ' sayabiliriz. (VI) Çünkü bu tipik yapılar kentle Özdeşleşmiştir. (VII) Bu yapıları kentten, kenti de bunlardan ayrı düşünmek olanaksızdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri aynı anlamı İçermektedir?

(ÖSS 1998)

A
I. ile II.
IV. ile V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ile II.    
VI. ile VII.                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ile III.      
V. ile VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. ile V.
III. ile V.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI. ile VII                          
VI. ile VII
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

(I) Günü gününe pek uymaz bu kentin. (II) Bir bakarsın, yaz ortasında buz kesmişsin; bir bakarsın, kasım ortasında ceket fazla gelmiş. (III) Geçen eylül ayının son günü kente yağmur yağarken, kentin sırtını dayadığı dağa kar yağı­yordu. (IV) Ertesi gün ise mayıs sonu güneşine benzeyen, pırıl pırıl bir hava... (V) Neredeyse tüm ekim ayı, böyle geçti. (VI) Oysa daha güneyimizdeki bir başka kente çoktan kış gelmişti.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangisi kendinden önceki cümlenin açık­laması durumundadır?

(ÖSS 2000)

 

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir "tanım" cümle­sidir?(ÖSS 1990)

A
Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriyle dile getirilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve görüntü gücünü göz önünde tutar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Lirik şiirde yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli temalar işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Romanlarında yalnızca kendi duygularını, düş­lerini yaşadıklarını anlatan romancı, bir tür gizli yaşam öyküsü yazıyor demektir.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

(ÖSS 1994)

A
Kimi romancıların yarattığı tipler ve karakterler, yaratıcılarının yaşamından izler taşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir romanın değeri, gerçekleri tıpa tıp yansıtmasıyla ölçülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendisini anlatan romancılar yarınlara kalır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romancının   yaratma   gücü,   yaşantısının zenginliğiyle ilişkilidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlattıkları, kendi yaşamıyla sınırlı olan ro¬mancılar daha kolay yazarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

İnsanlar genellikle, "Dolu dolu yaşıyorum." demezler; "Dolu dolu yaşadım." ya da "Dolu dolu yaşayacağı m. "derler.

Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakiler­den hangisine en yakındır? (ÖSS 1993)

A
İnsanlar, ya gençlikte ya da yaşlılıkta mutlu olurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanlar, yaşadıkları andaki mutluluğun farkına varamazlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bulunduğu ortama uyum sağlayamayan kişi  mutlu olamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ancak güzel bir çocukluk dönemi geçirenler  mutlu olabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günlük sorunlar insanın mutluluğunu engeller.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde düşsel öğeler yoktur?(ÖSS 2000)

 

A
Yağmur ana, yeşil yünden
Örmüş tarlanın hırkasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir rüzgar esiyor dağlardan ovaya doğru
Okşayarak ağaçları, otları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanı beni, her mektupta yumak yumak
Rüzgarla pullayıp gönderdiğim bulut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sesin gömlek yerine asılı balkonumda
Her zaman yıkanmış, her zaman ıslak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir tren gelir her gün bu saatte
Aralıksız öter düdüğü
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

"Kanı niteliğini taşıyan yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. Çünkü bunların kişiden kişiye değişen, göreli bir yanı vardır."

Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi kanı niteliği taşımaz? (ÜSS 1980)

A
Boks, seyirciyi sürekli bir gerilim ipinde tutan bir spor türüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstanbul, konumu ve doğal güzellikleri yönün¬den en çok sevilen kentimizdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Turuncu, kırmızı ile sarının karışımından elde edilen bir renktir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çiçekler arasında karanfilin, rengi ve kokusu yönünden özel bir yeri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Görünümü ve insanlar üzerindeki etkisi ba¬kımından dört mevsimin en güzeli ilkbahardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Bugün olduğu gibi ilkçağda da bu yöreyi var­lıklı kılan Toroslardı; bu dağların sularıydı. (II) Toroslarda su, yeryüzüne çıkar çıkmaz denizi ara­maya başlar. (III) Vadileri dolanarak, başını taşlara vurarak akar da akar. (IV) Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar, düze inince miskinleşir. (V) İşte orada, suyun toprakla uyumu ve bu uyumun getirdiği bereket başlar.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birbirine karşıt iki durumdan söz edilmektedir?

(ÖYS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma" söz konusudur?(ÖSS 1988)

 

A
Onu olduğu gibi kabul etmesini söyledim,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
O geldiği gibi gitmesini de biliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuştuğu gibi yazmak için çok özen gösteriyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(I) O, folklorun bir ülkenin gerçek kültür kaynağı olduğunu savunan bir araştırmacıydı. (II) Folk­lorun, sadece el işlemelerinden ya da türkülerden oluştuğunu öne sürenlere karşı çıkıp kapsamının çok daha geniş olduğunu ortaya koydu. (III) Geride, dünle bugünü kaynaştıran, yarının yaratıcılarına ışık tutacak ölümsüz bilgiler ve bel­geler bıraktı. (IV) Bu belgeler çağdaş yöntemlerle derlenip bir araya getirildi. (V) Böylece genç kuşakların yararlanmasına sunuldu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, söz konusu araştırmacının yapıt­larının özelliği belirtilmektedir?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilir?(ÖSS 1983)

A
Oysa bu sanatçının çağında daha niceleri yaşamış, ürün vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kimi ise sanatın en çetin doruklarına tırmanmayı bilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir de gerçek İnsanlık örneği olmuş kişiler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bunun   bir  nedeni   olmalı   diye  düşünmez misiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Geçen gün şiir kitaplarını şöyle bir karıştırdım.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Romanın temel kişisi Mahmut, babasının isteği dışında, gizlice denizci olur. Fırtınalarla, dalga­larla boğuşarak yaşamını kazanmak, en büyük tutkusudur onun. Ne ki babası ölünce denizi bırakıp Bodrum'a döner, bir köy ağasının kızıyla evlenerek bu kez de ekmeğini topraktan çıkar­maya başlar. Ama deniz tutkusunu yenemeyen Mahmut evini, karısını bırakıp tekrar denize döner.

Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı de­ğişmez? (ÖYS 1995)

 

 

A
denizden uzak yaşayamayacağını anlayan
İpucu:
TEBRİKLER!
B
denizin   topraktan   daha   verimli   olduğuna inanan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
verdiği karardan Ötürü kendini suçlayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
macerayı, aile mutluluğundan üstün tutan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
toprakla uğraşmaktan hoşlanmayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki  yargılardan, hangisi   kişisel düşünce içermemektedir?

(ÖSS 2002)

 

 

A
Bu kitap, duyguları etkileyen betimlemelerden uzak, günlük konuşma dilinin inceliklerini içinde barındıran bir dille yazıldığı için her yaştaki okurun beğenisini kazanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar, bu kitabıyla engin bir birikimi yapıtlaştırarak okura farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geçen yıl yitirdiğimiz romancımız adına düzenlenen yarışmada bu yazar, ilk romanıyla ödül aldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu yazar, gücünü çekici anlatımından ve ilginç olaylardan alan, genellikle şaşırtıcı sonuçlarla biten öyküleriyle tanınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öyküde kahramanın, güçlüklerle savaşmaktan yılmayan, üretken ve yaratıcı bir insan olduğu gösterilmek istenmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Bir yönetmenimiz şöyle diyor: "Gerçek bir film, ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir."

Bu cümlede, filmle ilgili olarak belirtilmek iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2006)

A
Bir durumu eleştirel yaklaşımla ele alıp olumlu ve olumsuz yönleriyle yansıtmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanı ve toplumu tedirgin eden sorunlar üzerinde bizi düşünmeye zorlamalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İnsanın duygu dünyasını etkileyecek nitelikte olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İzleyenlerin, yaşamı daha iyi tanımasına olanak sağlamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değişik yollara başvurarak izleyicilerin ilgisini kamçılamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.