Cümlede Anlam – 8 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 8 (Çıkmış Sorular)


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"İş alanında en uygun zaman İle en uygun du­rumu beklemek zarar getirir."

Bu düşünceyi açıklayan ve destekleyen bir yazı yazmanız gerekse, bu yazıda aşağıdaki­lerden hangisini özellikle vurgulamak istersiniz? (ÜSS 1978)

A
Bir işe girişirken zararı göze alabilen kazanır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir işe başlarken tehlikelerini bilmek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir işi özveriyle (fedakarlıkla) yürütenler so¬nunda kazançlı çıkarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yöntemine göre yapılan işten olumlu sonuç alınır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir işe başlarken sadece kendini düşünen kişi zarar eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Jean Paul Sartre'ın, "Yazar, neyi yazacağını değil, nasıl yazacağını bilen insandır." sözünü çok sev­erim.

Yazarın bu yargısıyla aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır? (ÖSS 1993)

A
Görülen, yaşanan her ilginç olaydan mutlaka bir öykü çıkarabileceğimi sanmıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ben belli bir serüveni, düşünceyi, olayı içeren öyküler yazmaya çalışıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ben akıcı olmayan, karmakarışık bir yazının, konusu ne kadar ilginç olursa olsun, bir edebiyat tadı vereceğine inanmıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öykülerimde, yeri geldikçe toplumsal sorunlara çözümler önermekten kaçınmam.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerimin konusu, genellikle gerçek yaşamdan aldığım öğelerden oluşur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, diğerlerine göre farklı bir düşünceyi içermektedir?

A
Bir ulusun gelişmesi, geçmişiyle geleceği arasında uygun bağlantılar kurmasıyla gerçekleşebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir ulus için, sanat ve düşünce akımlarının yaratıcı olması, bunların o ulusun geçmişiyle uzlaştırılmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir ulus, ancak kendi geçmişini bütün yön¬leriyle benimserse uygarlaşıp gelişebilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir ulusun geleceği, özellikle geçmişini iyi değerlendirmesine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir ulus, hemen her alanda geçmişiyle hesaplaşarak gelişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından kı­vamını bulmuş sanat eserleri sayabiliriz. (II) Bun­ları söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca klasik denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. (III) Ne var ki türküleri söyleyen ve aşık diye anılan halk sanatçılarının kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini gölgeliyor. (İV) Kimileri de türküleri aşırı bir duygusallıkla söylüyor. (V) Bunlarda türkünün özüne göre değişen bir incelik, bir yorum görülmüyor.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır? (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Çok başarılı bir roman. (I) Dili çok güzel, pürüz­süz. (II) Cümleler kısa ve yalın. (III) Yazar her şe­yin dilde başlayıp dilde bittiğini çok iyi anlamış. (IV) Hiçbir bölümde anlaşılmayan bir yön yok. (V) Tiplemeler de çok canlı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­sinin yerine "Söylenenler apaçık." cümlesi ge­tirilirse parçanın anlamında daralma ya da değişme olmaz?

(ÖYS 1996)

A
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Tasarrufunda bulunduğu toprakları hakkıyla değerlendirmeyen bir kimse elde ettiğini de har vurup harman savurursa, tabii arazisini genişletemez ve zengin olamaz."

 Yukarıdaki parça aşağıda yazılı olan atasözlerinden hangisine en uygun düşmektedir?

(ÜSS 1968)

A
İşten artmaz, dişten artar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ne ekersen onu biçersin.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Rüzgar eken fırtına biçer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ak akçe kara gün içindir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ayağını yorganına göre uzat.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Kendi aklını kullanmayan kişi düşünce yönün­den özgür değildir." cümlesini, anlamını de­ğiştirmeden, olumlu bir biçimde yeniden söylememiz gerekse en uygun biçimde aşağı­dakilerden hangisi olabilir?(ÜSS 1977)

A
Kendi aklını kullanmayan kişi düşünce yönünden özgür olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendi aklını kullanan kişi düşünce yönünden özgür sayılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi aklını kullanmayan kişi, düşünce yönünden tutsaktır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kendi aklını kullanan kişi düşünce yönünden tutsak sayılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başkalarının aklına uyan kişi düşünce yönünden özgür sayılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eşitliğin söz konusu olmayabileceği bir durum anlatılmak­tadır?

(ÖSS 1981)

A
Paylarına düşene ses çıkarmadılar.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yemeği aralarında kardeş payı yaptılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yenişemediler, berabere kaldılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kazandıklarını yarı yarıya paylaştılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sabahleyin birer yumurta yediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Sanık, tanığa: "N'olur, gördüğünü korkmadan açıkça söyle; bir kez olsun doğru ol!" dese, sanığın bu sözlerinden çıkaracağınız anlam, aşağıdaki yargılardan hangisiyle bağdaşmaz?(ÜSS 1977)

A
Tanık, ürkek ve çekingen bir kişiliğe sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanık, tanığın gerçeği  belirtmeyeceğinden kaygılıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanık, birtakım etkenlerin baskısı altındadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanığın, başkaları önünde eğilmeyen bir kişiliği vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tanık, davranışlarıyla sanığa güven vermemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yeni bir roman yazacağım zaman duraksarım; çünkü bu romanda, üslubun ve konuya bakış açısının daha önce yazdıklarımdan farklı nitelikler taşıması gerektiğini düşünürüm.

Bu sözleri söyleyen bir romancıdan aşağıdakilerden hangisi beklenir?

(ÖSS 1997)

A
Kendinden önce hiçbir romancının işlemediği özgün konuları seçmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuyla anlatım biçimi arasındaki İlişkiyi göz önünde bulundurması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir romanın sanatsal değerini belirlemede, konunun önemli bir etken olduğuna inanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatta kalıcılığın, alışılmış yöntemlerin dışına çıkmakla sağlanacağına inanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her romanında konuyu, değişik bir yaklaşım ve anlatımla işlemek istemesi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Babadan kalma çok az bir geliri vardı; ....” geçiniyordu."

Bu   cümle,  aşağıdakilerden   hangisiyle   eri uygun biçimde tamamlanabilir?

(ÖSS 1985)

A
az buz            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ezile büzüle        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
az çok
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
azı azına          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
kıt kanaat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

(I) Bu oyunların kuruluşu sağlam. (II) Dünyanın her yanında rastlanabilecek türden oyunlar bun­lar. (III) Konu seçimi ve düzeyli bir İzleyicinin an­layabileceği eleştirel yaklaşım, oyunları çekici kılıyor. (IV) Yazar dünyaya hiç .gülümsemeden ba­kıyor. (V) Yer yer kişilerini gülünç göstermeye ça­lışıyor. (VI) Bunlar da oyunların İtici yanını oluşturuyor.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak söz konusu oyunlara yönelik olumsuz bir eleştiri yapılmaktadır?

(ÖYS 1998)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Bu roman, aradan geçen bunca yıla karşın konu­suyla, anlatımıyla hala genç.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖYS 1993)

A
Romanda, günlük, sıradan olayların anlatı¬mında bile özgün ve çarpıcı bir dil kullanılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günümüzdeki toplumsal sorunlar, romanda herkesin anlayacağı bir dille ele almıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Roman, hem anlatılanlar hem de bunların an¬latılışı bakımından güncelliğini koruyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Romanın dilindeki yalınlık, geçmişteki olayların anlaşılmasını kolaylaştırıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanda, günümüzün olayları geçmişle bağlantı kurularak değişik bir anlatımla yan¬sıtılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"Gene bahar geldi, açıldı güller" dizisinde, güllerin açılışı baharın gelişine bağlanmaktadır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir durum söz konusudur?

(ÖSS 1999)

A
Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:
B
Erzurum dağları kardır, geçilmez.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Düşman geldi, tabur tabur dizildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ağlatmadı güzel, güldürdü beni.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başım yastıktadır, gözlerim yolda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Sanatçının kimi şiirlerinin derlendiği bu kitap üç bölümden oluşuyor. (I) Ancak, şairin bu kitaba girmemiş şiirleri de var. (II) Bunların ayrı bir ki­tapta toplanıp toplanmayacağını bilmiyorum. (III) Eğer böyle bir çalışma yapılmazsa bu üç bölüm­lük kitabın eksik bir seçki olarak kalacağını söy­lemeliyim. (IV) Sanatçının ürünlerini topluca tanıtmada bu yapıtın belirli bir işlevi olmayacak. (V) Kısacası yayımlanışındaki amaç gerçek­leşmeyecek.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak yapıtın yetersizliğin­den söz edilmektedir?

(ÖYS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.