Deyim Aktarması, Deyim Aktarması Nedir, Deyim Aktarması Özellikleri, Deyim Aktarması Örneği

Deyim Aktarmaları

  • İnsandan Doğaya Aktarma

İnsana ait bir özelliğin doğadaki herhangi bir varlığa aktarılmasıdır.

 Örnek

Ağaçlar kollarını açmış, kuşları selamlıyordu.

Bu cümlede kollarını açmak ve selamlamak insana öz­güyken ağaç (doğadan bir varlık) için kullanılmıştır.

 

  • Doğadan İnsana Aktarma

Doğadaki bir varlığın adının, özelliğinin insan için kul­lanılmasıdır.

 

Örnek

İpek bürük bürünmüş, Niksar’ın fidanları.

Fidan kavramı doğadaki bir varlığın adı iken insanlar (Niksarlı kadınlar) için kullanılmış, insana aktarılmıştır.

 

  • Doğadan Doğaya Aktarma

Doğadaki herhangi bir varlığın özelliğini doğadaki baş­ka bir varlığa aktarma, onun için kullanmadır.

 

Örnek

Deniz bu fırtınada kükreyerek gemileri alabora ediyor.

Bu cümlede kükreme sözcüğü aslanın bir özelliğidir ve denize aktarılmıştır.

 

  • Duyular Arası Aktarma

Beş duyuyla ilgili kavramlardan birinin bir başka duyu organına aktarılmasıdır.

 

Örnek

Kadife sesli sanatçımız sahneye çıktı.

Kadife – ses… Dokunma duyusuna ilişkin bir kavram “kadife” kelimesi, işitme alanıyla ilgili “ses” için kullanılmıştır.

 

Örnek

Salonda sert bir ses yükseldi. “Sert” sözcüğü dokunma duyusuyla ilgiliyken “ses” sözcüğüne yani işitme duyusuna aktarılmıştır.

 

Örnek

Araçtan keskin bir koku yayıldı. “Keskin” kavramı do­kunmayla ilgiliyken “koku” kelimesiyle koklama duyusuna aktarılmıştır.