Divan Edebiyatı – 1 (Online-Test Çöz)

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı - 1

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A
Kıt'a
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubai
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Gezi ve anı yazılarında kullanılan nesre sade nesir denir. ... adlı eseri ile ... bu nesre örnek gösterebiliriz.
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Tazarruname- Sina Paşa' yı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cihannüma- Katip Çelebi'yi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kabusname- Mercimet Ahmet'i
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İskendername- Ahmedi'yi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mantıku't Tayr- Gülşehri'yi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli' ye ait değildir?

A
Şikayetname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rind ü Zahid
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şah u Geda
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Enisü 'l Kalb
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hadikatü's Süeda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

 Çağatay lehçesinin en önemli şairlerinden biridir. Divan edebiyatında beş mesnevi sahibi olan şairlerimizden biridir. "Muhakemet'ül Lugateyn " adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş, dille ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.

 Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Has Hacib
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hoca Dehhani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Şir Nevai
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Necati Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

I.    Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.

II.   İlk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir.

III.    Kafiyelenişi aa, ba, ca, da ... şeklindedir.

Yukarıdaki kimi özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazel
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıt'a
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisi süslü nesre örnek olabilir?

A
Seyahatname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mirkat 'ül Edep
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cihannüma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tazarruname
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Naima Tarihi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.    Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.

II.    Konular genellikle aşk, şarap, sevgilidir.

III.    Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir.

IV.   Nazımdan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur.

V.   Ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir.

Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ahmedi- İskendername
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şeyhi- Harname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Süleyman Çelebi- Vesiletü'n Necat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nef'i- Siham-ı Kaza
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fuzuli- Hayrabad
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Genellikle sevgi, güzellik ve içki konuları işleyen nazım biçimine gazel denir. Gazelin ilk beytine ..., son beytine ..., en güzel beytine ... denir.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
nesip- fahriye- yekavaz gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
matla- makta- yekavaz gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
makta- matla- beytü'l gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
fahriye- makta- beytü'l gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
matla- makta- beytü'l gazel
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdaki şairlerden hangisi "hamse " sahibi değildir?

A
Nev'izade Atayi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taşlıcalı Yahya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hamdullah Hamdi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bağdatlı Ruhi
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.