Divan Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir edebiyat öğrencisi fakülte hayatı boyunca Mesnevi, Mevlid, Su Kasideki ve Mantıku't Tayr' ı mutlaka iyice okumalı ve özünü almalıdır ki yeni nesle faydası dokunabilsin.

Paragrafta eseri anılmayan sanatçı aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Gülşehri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mevlana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Süleyman Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ali Şir Nevai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Bugünkü hikaye ve romanın, Sözlü edebiyat dönemindeki destanın, Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mesnevi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kıt'a
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Tuyuğ ve Şarkı " nazım biçimlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedim ^ in öncülüğü yapması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk edebiyatındaki maniye benzemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kafiyelenişlerinin aynı olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türklerin Divan edebiyatına kazandığı türler olması
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Son mısralarının nakarat olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

         I.     Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir.

         II.    Savaş, aşk, din ve ahlak konularını işler.

        III.    Olaylar çoğu zaman alegorik olarak anlatılır.

        IV.    Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

         V.    Bu türden beş adet yazana "hamse " sahibi  denir.

Yukarıda tanıtıcı bilgileri verilen Divan edebi­yatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mesnevi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Divan edebiyatı şiiriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mazmun denilen kalıplaşmış benzetmelere yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirler nazım türlerine göre adlandırılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dini ve laik şiirler söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerin hiçbirinde konu bütünlüğü yoktur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirlerin dili ağır, şairler kuralcıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

... bir nükte, bir yergi, bir düşünce gibi özel konular işlenir. İki beyitten oluşur. Beyitler arası konu birliği vardır. Kafiye örgüsü "xaxa " şeklindedir.

Bu bilgilere göre paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Kıt'ada
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Rubaide
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tuyuğda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şarkıda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tardiyyede
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi'ye ait bir eser değildir?

A
Cihannüma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Künh'ül Ahbar
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fezleke
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Keşf'üz Zünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mizan'ül Hak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.     13. yüzyıl tasavvuf şairidir.

II.    Çağından günümüze insan sevgisini taşıyan, hoşgörülü bir kişiliği vardır.

III.   Oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.

IV.   Divan-ı Kebir, Mektubat önemli eserlerindendir.

Tanıtıcı bilgiler verilen Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlana
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nesimi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Süleyman Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Necati Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

         I.      İskendername

          II.    Hadikat 'üs Süeda

         III.    Vesilet'ün Necat

         IV.    Mizan'ül Evzan

Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Süleyman Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nef'i
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A
Tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Müseddes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Müstezat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Ölçü, aruz ölçüsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazım birimi beyittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dil oldukça yoğundur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Sanat için sanat" anlayışı egemendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Genellikle yarım ve tam kafiye kullanılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.