Divan Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

Divan Edebiyatı - 3

Soru 1

Ünlü bir kişiyi övmek için genellikle kaside biçimiyle oluşturulan şiir türüne ... denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

 

A
hicviye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
methiye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
fahriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
şathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Ünlü bir şiire, aynı ölçü ve uyakla şaka yollu ve alay edilerek yazılmış nazirelere ... denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

 

A
inşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ziyade
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
tehzil
İpucu:
TEBRİKLER!
D
tanzim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
münşeat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebi­yatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

A
Gazel, kaside, koşma, müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şarkı, mesnevi, kıt ^ a, mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Murabba, muhammes, koşma, tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaside, rubai, murabba, şarkı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tuyuğ, mesnevi, kaside, ilahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi "Terkib-i bend " biçiminde yazılmıştır?

A
Kanuni Mersiyesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Hüsn ü Aşk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Vesilet ^ ün Necat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Künh ^ ül Ahbar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hayrabad
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
17. yüzyıl Divan şairidir. Kaside ustası olan ..., hicivleriyle tanınır. Hicivlerindeki üslup nede­niyle IV. Murat tarafından boğdurulmuştur. Hicivlerini ... adlı bir kitapta toplamıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Nabi- Hayrabad
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şeyh Galip- Hüsn ü Aşk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nabi- Hayriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nef'i- Siham-ı Kaza
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Fuzuli- Şikayetname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6
      18. yüzyılın zevk ve sefasını şiirlerine yansıtan şair olarak bilinir. Konuşma dilini, halk ağzında yaşayan bazı deyimleri kullanarak yerli hayatı şiire sokabilmeyi başarmış ve diğer Divan ede­biyatı sanatçılarından bu yönüyle ayrılmıştır. Ölümü de epey sıra dışıdır: Patrona Halil  ayaklanmasında damdan düşerek ölmüştür.
 
Bu parçada tanıtılan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nedim
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bağdatlı Ruhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Harname, fabl tarzında yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şikayetname, toplumsal bozuklukları hicveden bir eserdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fuzuli, hem dini hem de din dışı konulardan bahsetmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Siham-ı Kaza bir hiciv ve kaside ustası olan Nef ^ i ^ ye aittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nabi, kalıpları zorlayarak kendine özgü söyleyişlerle İstanbul şivesini şiirine sokmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

          I.    15. yüzyıl eseridir.

         II.    Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

        III.    Dil devrine göre oldukça sadedir.

        IV.    Hz. Muhammed ^ in doğumunu anlatır.

Özellikleri verilen bu eser ve sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Vesilet ^ ün Necat- Süleyman Çelebi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Hüsn ü Aşk- Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Su Kasidesi- Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Siham-ı Kaza- Nef ^ i
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Harname- Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Kendinden sonra bu alanda ses getiren bir sanatçı gelmediği için Divan edebiyatının son büyük temsilcisi kabul edilir. Sekb-i Hindi akımının öncüsüdür.

Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A
Baki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şeyh Galip
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nedim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Halk edebiyatı ile Divan edebiyatının karşı­laştırılmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Halk edebiyatında dil sade, Divan edebiyatında oldukça ağırdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan edebiyatında ölçü ve uyağa önem verilmiş, Halk edebiyatında önem verilmemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Her iki edebiyatta da hem dinsel, hem de profan (din dışı) konular işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Divan edebiyatında nazım birimi olarak beyit, Halk edebiyatında ise dörtlük kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk edebiyatında ölçü hece, Divan edebiyatında ise aruzdur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?

A
Güler düşman benim ağlamadığıma
Acep şol kafirin imanı yok mu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
Afetzede dilhaste ciğerhûn imişim ben
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var
Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gönül ağyar için incinme yare
Gül olmaz bağ-ı alemde dikensiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Katip Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Katip Çelebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Tarih, coğrafya ve diğer alanlarda verdiği eserler­de …