Divan Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

Divan Edebiyatı - 4

Soru 1

Allah'ın birliğini ve yüceliğini konu edinen kasidelere ... denir.

 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A
tevhit
İpucu:
TEBRİKLER!
B
münacaat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
ilahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
naat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
methiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

17. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şeyh'üş Şuara (Şairler Şeyhi) adıyla anılır. Felsefi gazelin temsilcisidir; eserleri didaktiktir.

 

Parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nabi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bağdatlı Ruhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Baki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3
      15. yüzyılın önemli bir şairidir. Tasavvuf dü­şüncesinin etkisinde kalmıştır. İran edebiyatın­dan etkilenmiştir; ancak çağının Türkçesini ba­şarıyla eserlerinde yansıtmıştır. Sembolik anlatımda yazdığı "Harname " de  sosyal hiciv söz konusudur.

     Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A
Ahmedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Necati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Veysi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Muhibbi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

En ünlü "terkib-i bend " şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nedim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sinan Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bağdatlı Ruhi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Veysi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

      Beş ile on beş arasında değişen bentlerden oluşturulur. Her bent, beş ile on arasında değişebilen beyitlerden oluşur. bentler, hane bölümü ve vasıta beytinden oluşur. Vasıta beytine mısralar kendi arasında kafiyelidir. Hane bölümünün kafiyelenişi gazel gibidir.

     Bu paragrafta hangi nazım biçimi açıklanmaya çalışılmıştır?

A
Terci-i Bend
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tahmis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Müseddes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Terkib-i Bend
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tardiyye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Ünlü bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyelenişte yazılan benzerlerine ... denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A
ziyade
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
nazire
İpucu:
TEBRİKLER!
C
inşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
münşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tanzim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Allah'a yalvarıp yakarmak için kaside biçiminde yazılan şiir türüne ... denir.

 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A
tevhit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
münacaat
İpucu:
TEBRİKLER!
C
naat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
methiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8
... Hz. Muhammed ^ i öven, O ^ nu yücelten şiir türüdür.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
ilahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
naat
İpucu:
TEBRİKLER!
C
münacaat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
hilye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
methiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

      Sanatçı, Anadolu'daki bilinen ilk Divan şairidir. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Oturmuş, durulmuş bir şiir üslubu vardır. Yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle tanınır.

 

     Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Ahmedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hoca Dehhani
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazıcıoğlu Ali
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
9 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Katip Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Katip Çelebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Tarih, coğrafya ve diğer alanlarda verdiği eserler­de …