Divan Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Divan Edebiyatı - 5

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmıştır?

A
Hüsn ü Aşk
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mizan ^ ül Evzan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hadis-i Erbain
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kanuni Mersiyesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Selçukname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

      16. yüzyılda şairler sultanı olarak anılan şairimizdir. Genellikle din dışı konuları işlemiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunmuş, ondan yardım görmüştür. Ahenk ve musikiye önem vermiş; söz seçiminde titiz davranmıştır. En ünlü eseri terkib-i bend biçiminde yazdığı "Kanuni Mersiyesi " dir.

     Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Baki
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Nef ^ i
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Ölen, ünlü belirli bir kişinin ardından söylenen yas şiirlerine Divan edebiyatında ... denir. Sözlü edebiyat dönemindeki adı ..., Halk edebiyatındaki karşılığı ...

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
mersiye- yuğ- sagu ^ dur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
methiye- sagu- ağıt ^ tır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
mersiye- ağıt- sagu ^ dur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
methiye- sagu- yuğ ^ dur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
mersiye- sagu- ağıt ^ tır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Bir mısra veya beytin, başka bir şair tarafından herhangi bir nazım biçimine tamamlanmasına veya böyle oluşturulmuş şiirlere ... denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A
tanzim
İpucu:
TEBRİKLER!
B
inşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
nazire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ziyade
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tehzil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türündeki eserleriyle tanınmıştır?

A
Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bağdatlı Ruhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Süleyman Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Katip Çelebi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şeyhülislam Yahya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A
Kelime oyunlarına ve secilere sıklıkla başvurulması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tarih, gezi yazısı, tezkire (biyografi) gibi türleri kapsaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cümle yapısının uzun ve girift olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazma göre daha yaygın olması ve gelişim göstermesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dilinin ağır, ağdalı ve sanatlı olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Divan edebiyatında kullanılan bir şiir türü değildir?

A
Şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türkü
İpucu:
TEBRÄ°KLER1
D
Musammat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Terkib-i Bend
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Fuzuli ^ yle Nedim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Fuzuli tasavvuftan yararlanırken, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fuzuli daha çok soyut konulara eğilirken Nedim günlük hayatı şiire sokar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her ikisi de kasideleriyle ün yapmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Her ikisi de gazelde başarılı örnekler vermişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her ikisinin de divanı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Sinan Paşa, Taarruzname adlı eserini söz oyunlarıyla ve secilerle sanat göstermek amacıyla yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kabusname, Mercimet Ahmet ^ in didaktik nitelikli bir eseridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Siham-ı Kaza, Şair Nef ^ i tarafından yazılan hicivleri içerir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
18. yüzyıl Divan şairi Nedim mahallileşme akımını başlatmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bağdatlı Ruhi 16. yüzyılda lirik konuları işleyen açık sözlü bir şairdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var

Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır

Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Günümüze çevrilmesi kolaydır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Beytin kafiyesinden söz edilemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gazelin makta (son) beytidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım birimi beyittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir kasideden alınmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Bir eşek var idi zaif ü nizar " dizesiyle başlayan bu mesnevi, kişileştirme sanatı ve hiciv türünün çarpıcı örneklerindendir. Teşhis sanatı şiir boyunca devam eder.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Beng ü Bade- Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüsn ü Aşk- Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Garipname- Aşık Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Harname- Şeyhi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Siham-ı Kaza- Nef ^ i
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

         I.    Divan şiirine çevre, zaman, doğa gibi  unsurları sokmuştur.

         II.    Sözünü ettiği güzel, Divan edebiyatının  ideal sevgililerinden farklıdır.

        III.    Dili İstanbul Türkçesinin özelliklerini taşır.

        IV.    Şiirlerinde neşe, eğlence, hayattan zevk  alma duygusu hakimdir.

         V.    Mazmunların arkasına sığınmış hayali duyguların yerine gerçek duyguları işlemiştir.

        Yukarıdaki özellikleri sanatında toplamış olan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Baki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nedim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Katip Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Katip Çelebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Tarih, coğrafya ve diğer alanlarda verdiği eserler­de …